arch/ive/ief (2000 - 2005)

Brussels Tribunal overview
by han Soete Friday, Apr. 30, 2004 at 12:49 AM
han@indymedia.be

Brussels Tribunal overview

Brussells Tribunal overview

[NL: Interviews | reportages | texten ||| Français | Español | English]


Interviews

Samir Amin: “Van markteconomie naar plundereconomie”
christophe callewaert en han soete
Er was ooit een tijd dat economen konden verkondigen dat de Derde Wereld arm is omdat de mensen er lui zijn, de zon te hard schijnt of dat de grond er zo dor is. Samir Amin maakte definitief komaf met dat soort theorieën. In tientallen werken als La Déconnexion en L'Echange inégale toonde hij aan dat het Zuiden onderontwikkeld is door hun specifieke relatie met het noorden. Mocht er ergens nog een beetje rechtvaardigheid bestaan, had hij al lang de nobelprijs voor economie moeten krijgen. Ondertussen blijft hij de economische toestand van de wereld opvolgen en die ziet er niet rooskleurig uit. [lees meer]

Ghazwan Al-Mukhtar: "Zijn VS wel klaar voor verkiezingen in Irak?
christophe callewaert en han soete
Ghazwan Al-Mukhtar was één van de Iraakse getuigen op het Brussels Tribunal. Hij getuigde er over de concrete gevolgen van de Amerikaanse bezetting van de Iraakse hoofdstad. [lees meer]

Michael Parenti: “Imperialisme is zijn momentum aan het verliezen.”
han Soete & Christophe Callewaert
Wie gaan ze nu aanvallen? Iran? Weet je wel hoe groot Iran is, dat wonen meer dan 55 miljoen mensen, en die zijn bereid om te sterven voor hun vaderland. Daar hebben ze massaal veel troepen voor nodig en dan is het nog niet eens gezegd dat ze het onder controle zouden kunnen houden. Ze weten echt niet wat hun volgende stap zal zijn, ze weten nog niet eens hoe ze het in Irak gaan afhandelen. [lees meer]

Jim Lobe: "De waanideeën van de neoconservatieven"
christophe callewaert en han soete
Jim Lobe is journalist bij IPS (International Press Service). Hij is wellicht de ultieme specialist van de neoconservatieve beweging. Aangezien het Brussels Tribunal geen enkele fan van de neoconservatieven bereid vond om de verdediging van de PNAC op te nemen, viel deze twijfelachtige eer Jim Lobe te beurt. Hij deed het met verve. Wij vroegen hem wat die PNAC waar het hele Brussels Tribunal rond draaide nu eigenlijk is.

Denis Halliday: 'Dankzij Bush zijn we allemaal legitieme doelwitten'
christophe callewaert en saddie choua
Denis Halliday was van de zomer 1997 tot oktober 1998 hoofd van het humanitair programma van de VN in Irak. In die functie moest hij ondermeer toezien op het correct verloop van het Oil For Food-programma waarbij Irak olie mocht uitvoeren in ruil voor levensmiddelen. Toen Denis Halliday merkte dat het nooit de bedoeling was om het leed van de Iraki's te stoppen, nam hij ontslag en werd hij een actieve pleiter tegen het onrecht waarvan Irak al bijna 15 jaar het slachtoffer is. [lees meer]

Voor een toekomstige gerechtigheid, een interview met Jacques Derrida
Het Brussels Tribunal, een onderzoekscommissie naar de agressieve politiek van de regering Bush, kan rekenen op de steun van heel wat vooraanstaande intellectuelen. De Franse filosoof Jacques Derrida is er één van. Zijn gezondheidstoestand laat hem niet toe om de commissievergaderingen bij te wonen, maar hij nodigde wel initiatiefnemer Lieven De Cauter uit bij hem thuis voor een gesprek. [lees meer] | [download PDF]

Sarah Flounders: 'Ze kunnen hun programma niet meer opleggen'
han Soete & Christophe Callewaert
ANSWER waarvan Sarah Flounders woordvoerster is, ontstond daags na 11 september, nog diezelfde maand bracht ANSWER in Washington tienduizenden mensen bij elkaar om te protesteren tegen de oorlogsplannen van Bush. Sindsdien ligt ANSWER aan de basis van een steeds groeiende anti-oorlogsbeweging die in de Verigde Staten honderduizenden mensen wist te mobliseren van Alaska over New York & San Fransisco tot op de basis op Antarctica. [lees meer]

Ayse Berktay:"De wereld moet weten wat het Iraakse volk overkomt".
christophe callewaert en han soete
Ayse Berktay ligt mede aan de basis van wereld Tribunaal over de oorlog tegen Irak. Ze is zelf anti-oorlogs activiste in Istanbul, Turkije. Het was dan ook in Istanbul dat idee voor Tribunaal ontstond en uitgroiede tot een wereldwijd project. [lees meer]

Interview met Lieven De Cauter, initiatiefnemer Brussels Tribunal
christophe callewaert
Enkele radicaal rechtse Amerikaanse intellectuelen van de denktank Project for the New American Century (PNAC) dromen hardop van een nieuwe Amerikaanse eeuw. Amerika boven en wie tegenpruttelt, wordt afgeblaft of in het slechtste geval van de kaart geveegd. Ze schreven hun stoutmoedige plannen neer in een document dat iedereen zo maar van het internet kan plukken. Tot hier niet echt een probleem, ware het niet dat drie van de ondertekenaars van het document sleutelposities innemen in de entourage van president Bush. Voor de filosoof Lieven De Cauter, verbonden aan de KU-Leuven en het RITS, reden genoeg om zich ernstig zorgen te maken. [lees meer]


Reportages

Gehoord op het BRussells Tribunal
bruno de bondt
De commissie van het BRussells Tribunal aanhoorde twee dagen lang een vijftiental getuigen om te onderzoeken of er een direct verband bestaat tussen de overheersend neoconservatieve denktank "The Project for the New American Century" (PNAC) en de buitenlandse politiek en militaire strategie van de huidige VS-regering. Het werd een tweedaagse vol uitermate boeiende, emotionele en diepgravende getuigenissen van een bijzonder hoog niveau. Een greep uit de verklaringen. [lees meer]

Klaar voor de nieuwe wereldorde ?
Stephan Cautaerts
Van 14 tot 17 april vond in Brussel het BRussells Tribunal plaats. Het is het eerste van een reeks tribunalen, onderzoekscommissies en conferenties die in 2004 worden opgestart in New York, Hiroshima, Tokyo, Kopenhagen,... Ze passen in een ruimer kader dat ook soortgelijke initiatieven in Londen en Mumbai omvat. Elke plaatselijke sessie van dit World Tribunal on Iraq (WTI) zal zich buigen over een bepaald onderwerp in verband met de oorlog in Irak. De slotzitting van deze onderzoekscommissies zal plaatshebben in Istanbul op 20 maart 2005, de tweede verjaardag van het begin van de oorlog. [lees meer]

Wereldwijd verzet tegen slecht scenario
bruno de bondt
Donderdagnamiddag was het de beurt aan de Amerikaanse Sara Flounders om te getuigen voor het BRussells Tribunal. Flounders, van het International Action Centre, benadrukte vooral dat het scenario van de "war on terror", al in 1998 op papier stond. [lees meer]

BRussels Tribunal, ook een cultureel evenement
han Soete
Op het BRussels Tribunal wordt je haast overdonderd met informatie, getuigenissen, argumenten,... die op een geraffineerde aantonen dat de oorlog tegen Irak past in een plan voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw (PNAC). Alsof dat alles nog niet genoeg is kan je er meer dan een halve dag uittrekken voor het bekijken van video's en installaties die kunstenaars maakten in het kader van het Tribunaal. [lees meer]

Brussels Tribunaal is ook een artistieke happening
christophe callewaert
Het Brussels Tribunaal is ook een artistiek gebeuren. Kunstenaars van allerlei disciplines lieten zich door het onderwerp van het Tribunaal inspireren en stellen hun werk tentoon in de rand van het Tribunaal. [lees meer]

"Nieuwe supermacht in de maak"
christophe callewaert
Woensdagavond mocht filosoof Lieven De Cauter in de Beursschouwburg het startschot geven van het Brussels Tribunaal. Drie dagen lang zal een uitgelezen commissie van intellectuelen en specialisten de hegemonistische politiek van Bush onder de loep nemen.[lees meer]

Fotoreportage: slotdag BrusselsTribunal
Guido
Gisteren was de slotdag van het BrusselsTribunal, op een perconferentie waar de conclusies werden voorgelezen, op het einde van de avond legden enkele leden van het tribunaal hun bevindingen uit op een publieke meeting, een foto-verslag. [lees meer]

Fotoreportage, opening Brussels tibunaal
han


Teksten

Slotconclusies BRussells Tribunal
Jury BRussells Tribunal
The BRussells Tribunal People vs Total War Incorporated Zaterdag 17 april 2004. In de traditie van het Russell Tribunaal van 1967 over de Vietnam-oorlog, van het permanent volkerentribunaal en andere gelijkaardige tribunalen, zoals dit na de Golfoorlog van 1991 in Brussel, kwam het BRussells Tribunal samen van 14 tot 17 april 2004. Dit Tribunaal vormt de openingssessie van het Wereldtribunaal over Irak, een serie hoorzittingen die eindigt in Istanboel in 2005 [lees meer]

Oorlog en winsten op zijn Amerikaans
Jacques R. Pauwels
Jacques R. Pauwels getuigde op het BRussells Tribunal (14 tot 17 april 2004). Hij woont meer dan 30 jaar in Canada. Hij is doctor in de politieke wetenschappen en geschiedenis. Zijn boek De mythe van de 'goede oorlog'. Amerika en de Tweede Wereldoorlog (EPO, 2001) is ondertussen gepubliceerd in het Duits, Engels, Spaans, Italiaans, en binnenkort in het Frans. [lees meer]


Français


Brussells tribunal, jour 1: Comment créditer le pnac dune visée morale ?
Aymeric Lehembre
Le Brussells Tribunal, sInspire du Tribunal Russell, du philosophe Bertrand Russell, qui avait à son époque posé un jugement sur la guerre du Vietnam. Aujourdhui il sagit de se pencher sur le PNAC, (Project for a New American Century) projet signé par quelques membres du gouvernement de Georges Bush, dont Dick Cheney, Donald Rumsfeld et Jeb Bush (le frère de George W. Bush). Le PNAC, dont les idées ont vu le jour au printemps 1997 prétend renforcer la présence stratégique américaine dans le monde, afin aussi de remédier aux déséquilibres et conflits entre les pays et dassurer une stabilité. [lire plus]

BRussels tribunal: audiences du matin-jour2
mélodie
compte rendu des audiences du 16/04 au matin du BRussels tribunal

BRussels Tribunal: audiences du matin 2004-04-15
mélodie
On a ouvert aujourd'hui le deuxième jour d'audience du BRussels tribunal. Les audiences de ce matin avaient pour but notamment une compréhension plus profonde de ce que sont le PNAC (Policy for a New American Century) et ses actions.

Interview de FrançoisHouttard, président du Brussells Tribunal
André Fraticelli et Yasmine Boudjema.

Pour une justice à venir, un entretien avec Jacques Derrida
Le Brussels Tribunal, une commission d'enquête sur la politique agressive du gouvernement Bush, peut compter sur le soutien de beaucoup d'intéllectuels éminents. Le philosophe français Jacques Derrida est un des plus connus. Son état de santé ne le permet pas de participer aux activités de la commission, mais il a invité l'initiateur du projet, Lieven De Cauter, a sa maison pour un entretien.
[lire plus ] | [dowlnoad PDF]


Español


BRussels Tribunal: 15 de abril 2004
mélodie, Traducción: Mauricio
Primer día de audiencias en el Tribunal Internacional de Bruselas.

Conclusión del BRussels Tribunal {texto español}
Jury BRussells Tribunal
The BRussells Tribunal People vs Total War Incorporated


English


Conclusions BRussells Tribunal
Jury BRussells Tribunal
The BRussells Tribunal People vs Total War Incorporated - Samedi 17 avril 2004 Dans la tradition du Tribunal Russell sur la guerre du Vietnam, créé en 1967, et des travaux du Tribunal permanent des peuples et d'autres tribunaux similaires, tels que celui qui s'est tenu à Bruxelles en 1991, le BRussells Tribunal s'est réuni du 14 au 17 avril 2004. Ce tribunal marque la session d'ouverture du Tribunal mondial sur l'Irak (the World Tribunal on Iraq), qui comprendra une série de sessions et débouchera sur une session finale à Istanbul en 2005 [read more]

For a justice to come, an interview with Jacques Derrida
The BRussells Tribunal is a commission of inquiry into the "New Imperial Order", and more particularly into the "Project for A New American Century" (PNAC), the neo-conservative think tank that has inspired the Bush government's war logic. It can count on the support of a lot of prominent intellectuals. The French philosopher Jacques Derrida is one of them. He suffers from cancer and is unable to attend the tribunal, but he has invited the project's initiator, Lieven De Cauter, to his house for an interview.
[read more] | [dowload PDF]