arch/ive/ief (2000 - 2005)

[WSIS? We Seize!] overview
by lize (updated by bruno) Wednesday December 03, 2003 at 02:56 AM
lize@indymedia.be

overview wsis 10-12 december, genève, switserland

[ACHTERGROND - ENJEUX | WSIS? WE SEIZE! | WFCR & CRIS | LINKS]

[nl] WSIS? We seize! Van 10 tot 12 december vindt in Genève de eerste VN Wereldtop over de Informatiesamenleving (WSIS) plaats. Ondanks allerlei gebloemde uitspraken over 'het overwinnen van de digitale kloof' zal ook deze hoogmis uitdraaien op een instrument om de wereldwijde communicatie en informatie te stroomlijnen in het belang van het grootkapitaal. Een groep van media-activisten probeert hier een stokje voor te steken en organiseert in Genève een tegentop.

[fr] WSIS? We seize! Du 10 à 12 décembre le premier Sommet Mondial sur la Société de l'Information (WSIS) aura lieu à Genève. Le langage officiel est plein de paroles sur la fracture digitale, la diffusion de la connaissance, .. mais cette terminologie n'est là que pour masquer l'usage courant de l'information pour protéger et faire prospérer les intérêts du capital mondial. A Genève un groupe de média-activistes organisera un contre-sommet.

Achtergrond - Enjeux

WSIS: de zoveelste ICT-zeepbel? bruno de bondt

Van 10 tot 12 december 2003 vindt in het Zwitserse Genève de eerste World Summit on the Information Society (WSIS) plaats. De top, voor een groot deel gesponsord door de Verenigde Naties, moet een serieuze aanzet worden voor het dichten van de zeer wijde globale digitale kloof. Maar de top in Genève lijkt een maat voor niets te worden, alle goede bedoelingen ten spijt...

Unzipping the World Summit on the Information Society Alan Toner

In deze (engelstalige) tekst belicht Alan Toner van het New Yorkse Information Law Institute wat er op het spel staat op de World Summit on the Information Society. Toner geeft onder meer aan hoe de agenda van de WSIS de veranderingen in de post-industriële machtscentra weerspiegelt, en beschrijft enkele strategieën om te interveniëren in het WSIS-proces.

WSIS? WE SEIZE!

WSIS? We seize! [nl] geneva03 collectief
WSIS? We seize! [fr] collective geneva03

HighNoon : coming soon .... 10 - 12 december : live stream

[nl] HigH Noon of de beeldrevolutie van de zon HighNoon workgroup
HighNoon is een nieuw experiment in media activisme. Terwijl de ogen van de wereldpers gericht zijn op Genève staan honderden media-activisten klaar om drie dagen lang onafhankelijke videobeelden van overal ter wereld live over het internet uit te zenden en het publiek te tonen waar de échte informatiesamenleving zich afspeelt.

[fr] Appel HighNoon par geneva03.org hadrian
High Noon (« Plein Midi ») est une protestation audiovisuelle de trois jours (Dec 10-12) qui rassemble des objections contre WSIS à Genève afin d’affrimer nos revendications quant à la prétendue "société de l’information". High Noon suivra la révolution du soleil, utilisant ses rayons comme scanner qui souligne les expériences et les histoires locales à raconter

Polimedia Lab

[nl] Het Polimedia Lab vormt tijdens de WSIS? WE SEIZE!-acties een testlab voor media en communicatie. Mensen kunnen er vormen van horizontale communicatie ontwikkelen en ermee experimenteren. Het Polimedia Lab biedt ook een platform om ervaring en kennis uit te wisselen, om netwerken uit te bouwen van alternatieve en grassroots communicatieprojecten, en om een alternatieve visie op de informatiesamenleving te formuleren.

[fr] Durant les actions WSIS? WE SEIZE!, le Polimedia Lab est un laboratoire d'essai pour les médias et la communication. Les gens peuvent y développer des formes de communication horizontale et expérimenter. Le Polimedia Lab offre également une plateforme pour échanger les expériences et les connaissances, pour développer des réseaux de projets de communication alternatifs et grassroots, et pour formuler une vision alternative de la société de l'information.

Strategic Conference

[nl] Een ander onderdeel van WSIS? WE SEIZE! is de Strategische Conferentie (S-CONF). De S-CONF bestaat uit twee dagen van open discussies en korte lezingen en presentaties. Het resultaat van deze discussies wordt tijdens de WSIS gepubliceerd, en samenvattingen ervan zullen worden uitgedeeld in Genève en aan deelnemers van de officiële WSIS-conferentie.

[fr] Un autre élément de WSIS? WE SEIZE! est la conférence stratégique (S-CONF). La S-CONF consiste en deux jours des discussions ouvertes et de brèves conférences et présentations. Le résultat de ces discussions est publié au cours du WSIS, et des résumés seront distribués à Genève et aux participants de la conférence WSIS officielle.

Actions

manif/actions blocages contre le SMSI à Genève le 12 déc collectif de résistance au SMSI

WFCR & CRIS

World Forum on Communication Rights (WFCR)

[nl] Het World Forum on Communication Rights, dat op 11 december in Genève plaats vindt, zal enkele belangrijke thema's behandelen die door de WSIS straal genegeerd worden: van media-armoede, over mensenrechten tot oorlog en vrede. Het Forum -een multimedia-event in verschillende talen- wil ook een boekje open doen over de werkelijke betekenis van communicatierechten.

[fr] Le Forum mondial sur les droits à la communication, qui a lieu le 11 décembre à Genève, abordera quelques thèmes importants qui sont totalement ignorés par le WSIS: de la pauvreté médiatique aux droits humains en passant par la guerre et la paix. Le forum, un événement multimédia dans plusieurs langues, veut aussi donner son avis sur la signification réelle des droits à la communication.

Communication Rights in the Information Society campaign (CRIS)

[nl] De Communications Rights in the Information Society (CRIS)-campagne ijvert ervoor om communicatierechten centraal te stellen in de informatiesamenleving én op de WSIS. De CRIS-campagne wordt gesponsord en ondersteund door het Platform for Communication Rights, een groep NGO's van over de hele wereld die actief zijn in media- en communicatieprojecten.

[fr] La campagne sur les droits à la communication dans la société de l'information (CRIS) s'efforce de mettre les droits à la communication au centre de la société de l'information et du WSIS. La campagne CRIS est parrainée et soutenue par la Plateforme pour les droits à la communication, un groupe d'ONG originaires du monde entier qui sont actives dans des projets médiatiques et de communication.

LINKS

www.geneva03.org : wsis? we seize! (general info)
hubproject.org : polimedia lab & we seize! reports
www.geneva03.net : wsis? we seize! (organisation)

www.communicationrights.org : WFCR
www.crisinfo.org : CRIS

www.worldsummit2003.de : ressources on WSIS (Heinrich Böll Foundation)

www.geneva2003.org : official WSIS website
www.itu.int/wsis : official program


Overeenstemming aan vooravond van Informatietop
by Guido Monday December 08, 2003 at 03:55 PM

8 december 2003

"Na een weekeinde intensief overleg hebben de ruim 200 onderhandelaars overeenstemming bereikt over de onderwerpen mensenrechten en het beheer van het internet. Volgens de Zwitserse vertegenwoordiger Marc Furrer zou zo’n 98 procent van de problemen in de tekst nu zijn opgelost.

Vrijdag zullen staatshoofden hun handtekening zetten onder een mondiaal plan waarin uiteen staat gezet hoe iedereen toegang krijgt tot informatie- en communicatietechnologieën (ICTs)."

http://www.oneworld.nl/p_ne_re.asp?BerichtID=2831


Negotiators clear hurdles to Internet summit
http://www.reuters.co.uk/newsArticle.jhtml?type=internetNews&storyID=3950561§ion=news

Final text of ''Declaration of Principles'' on information approved
http://www.cascfen.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1100


URL voor documenten.
by Guido Monday December 08, 2003 at 04:19 PM

Advanced Copy of the Draft Declaration of Principles

Advanced Copy of the Draft Plan of Action

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1147|1148