arch/ive/ief (2000 - 2005)

[leef] "Als Groen! terug in de regering wil is dat voor ons een breekpunt”
by Sam Friday, Jun. 04, 2004 at 3:28 PM
samvandriessche@hotmail.com

BRUSSEL - Filip De Bodt is sinds 1994 gemeenteraadslid voor LEEF in Herzele. Net als Gilberto Ferreira Da Casta en Sarah Hutse staat De Bodt als onafhankelijk kandidaat op de lijst van Groen! in Oost-Vlaanderen. Er is ook een onafhankelijk kandidaat op de Europese lijst van Groen! namelijk Peter Tom Jones.

Wat houdt dat precies in, als onafhankelijk kandidaat op een lijst staan?

DE BODT: “Om daar op te kunnen antwoorden moet ik eerst wat voorgeschiedenis vertellen. LEEF is in Herzele een plaatselijke beweging die op lokaal vlak 10 procent van de stemmen haalt en twee zetels in de gemeenteraad heeft. Wat hierbij goed meegenomen is, is dat het Vlaams Blok in onze gemeente maar 4 procent meer haalt. Dat komt omdat wij voor een stuk met de proteststemmen gaan lopen van mensen die anders voor dat bruine gedrocht zouden stemmen maar niet bepaald fascistisch ingesteld zijn. Wij hebben ons ook altijd links van Groen! en de sp.a gesitueerd. Niet direct in de klein-linkse hoek omdat we wat soepeler zijn op vlak van ideologie en omdat we onze mosterd op verschillende plaatsen gaan halen in plaats van bij een vastgelijnde ideologie.”

De kiesdrempels maken het voor ons onmogelijk om zelfstandig iets te doen dat een beetje betekenis heeft, idem met de kiesomschrijvingen. In geheel Oost-Vlaanderen hebben wij gewoon niet genoeg mensen om te bussen of te plakken en om dus minimaal in de campagne aanwezig te zijn. Wij vinden het dan ook nutteloos om zoals de PVDA, de LSP of Sta op er alleen tegen aan te gaan, met alle respect voor wat die mensen doen. Wij vinden dat energieverlies met averrechtse gevolgen in die zin dat je een aantal mensen opgebrand en ontgoocheld zal zien voor het zoveelste nul-komma-nul resultaat.”

Verschillen jullie standpunten sterk met die van Groen!?

DE BODT: ”Wij wijken daar nogal veel van af. We hebben dezelfde milieubezorgdheid maar we hebben met hen duidelijk afgesproken dat wij een onafhankelijke invulling hebben, zowel in propaganda als in programmapunten. Wij vertrekken vanuit het andersglobalisme en vooral op sociaal-economisch vlak denk ik dat wij een heel stuk verder gaan.”

Jullie staan dus een beetje uit opportunisme op de lijst van Groen!?

DE BODT: “Als jij dat opportunisme wil noemen mag je dat doen, maar wij vinden dat eigenlijk de enige realistische optie op dit moment. Eigenlijk zouden wij veel liever hebben dat ofwel Groen! radicaliseert, ofwel dat er iets anders komt dat daar links van staat. Iets dat meer betrokkenheid toont met de arbeidersbeweging en de anderglobalistische beweging, dat duidelijker afstand neemt van het neoliberalisme, dat durft opkomen voor een vermogensbelasting en dat consequent durft te zeggen dat de rijken gerust wat minder mogen verdienen en dat er een herverdeling moet zijn. Wij vinden dat we momenteel niet anders kunnen, maar dat is daarom nog geen opportunisme. Het is enkel een beredeneerde mogelijkheid om aan continuiteit te doen in het linkerkamp met enige vorm van betekenis.”

De kiesdrempel is dus de voornaamste reden waarom jullie op de lijst van Groen! staan?

DE BODT: “Laat ons zeggen dat er twee redenen zijn. De kiesdrempel is een zeer belangrijke, de tweede is dat we ook een beetje strategisch denken. Als we dreigen naar een tripartite te gaan, met alleen het Vlaams Blok dus in de oppositie, dan is dat niet gezond. Plus wij vinden ook niet dat ondanks de meningsverschillen Groen! moet verdwijnen. Wij zijn voor biodiversiteit, ook in de politiek dus Groen! moet zeker blijven bestaan.”

De vier onafhankelijke kandidaten van Groen! hebben samen een opiniestuk geschreven maar de media lijkt niet echt geïnteresseerd?

DE BODT: “Dat klopt, met uitzondering van een aantal lokale initiatieven in de provincie Oost-Vlaanderen want in regionale edities van kranten bijvoorbeeld komen wij wel aan bod. Het is wel duidelijk dat alles wat niet in het showgebeuren past, eigenlijk niet aan bod komt, maar dat is wel een proces dat al tien à twintig jaar aan de gang is.”

Hoe trachten jullie vieren de mensen met jullie programma te bereiken?

DE BODT: “Hier en daar waar er mensen van ons zitten bussen wij folders. Er is ook een klein netwerkje van mensen die actief zijn en onze ideeën via mond op mond reclame doorgeven. Dat is volgens mij ook belangrijker dan de grote slag om het aantal borden en affiches. Als we aan de plaatselijke verkiezingen meedoen, doen we dat uiteraard wel. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen staan er in Herzele bijna evenveel borden van Leef dan van de sp.a. Door de kiesomschrijvingen zoals Oost-Vlaanderen is dat gewoon niet mogelijk. Dat is een bewuste zet geweest om vernieuwing te liquideren, waar Groen! tot zijn eigen schade en schande ook in meegespeeld heeft. Dat moeten we niet wegsteken.”

Zijn er eigenlijk ambities om jullie op termijn los te scheuren van Groen!, om met een aparte lijst op te komen?

DE BODT: “Dat is een latsige vraag. We gaan proberen om door onze kandidatuur en het resultaat daarvan te wegen op wat Groen! doet. Als Groen!, mee dankzij onze stemmen in Oost-Vlaanderen een zetel heeft, dan is het nogal logisch dat wij achteraf ook op tafel gaan kloppen.”

Zijn daar met Groen! nu al afspraken over gemaakt?

DE BODT: “De enige afspraak die gemaakt is, is dat als er een verkozene is, er discussieruimte komt voor onze programmapunten, ook op nationaal vlak en dat wij van hen informatie krijgen over wat er in het parlement leeft. Daarrond zouden we dan elke twee maanden gaan samenzitten. Wij gaan dat niet beperken tot wij drie, wij gaan proberen om een maatschappelijke beweging te brengen, ook met andere mensen. Waar ik duidelijk over wil zijn is dat we gaan proberen om echt te wegen want daar dient politiek tenslotte voor. Als Groen! overweegt om terug in de regering te stappen is dat voor ons zeer duidelijk een breekpunt. Dan veronderstel ik dat wij, zoals we in het verleden nog gedaan hebben, voor hun instellingen en congressen actie gaan voeren en dat wij onze oude rol terug opnemen. Of wij de neiging hebben om ons los te scheuren of niet is eigenlijk een vraag waar ik niet moet op antwoorden. Als Groen! een stuk rekening houdt met de tegenmacht en met de radicale linkervleugel dan kan daar een duurzame alliantie uit voortkomen, gebeurt dat niet dan zijn wij uiteraard verplicht om onafhankelijk verder te bouwen aan een eigen politieke vertolking.”

Ter verduidelijking
by Peter Tom Jones Saturday, Jun. 05, 2004 at 10:42 AM

De opinietekst waarvan sprake in het interview werd gepubliceerd in De Tijd (7 mei 2004). De tekst werd nadien overgenomen door diverse websites:

http://www.yabasta.be/teksten/groen_is_nodig.htm
http://www.groen.be (bij pers, opiniestukken)
http://www.uitpers.be/ (in het juni-nummer)
http://archive.indymedia.be/news/2004/05/84286.php
http://www.jonggroen.be/elkedecruynaere/

Nadien stroomden er tal van reacties binnen. Daarom hebben wij een nieuw stuk geschreven 'Dringend regenboog nodig' dat ingaat op een aantal gestelde vragen. Dit stuk is te lezen op onze yabasta-site:

http://www.yabasta.be/teksten/dringend_regenboog_nodig.htm

Reacties zijn uiteraard nog steeds welkom.

Peter Tom Jones, andersglobalist, onafhankelijke op de Groen!-lijst voor het Europees Parlement