arch/ive/ief (2000 - 2005)

Studenten protesteren tegen softwarepatenten
by Mara De Koninck Wednesday, May. 25, 2005 at 5:36 PM

Studenten voerden vandaag actie aan de Antwerpse, Leuvense, Gentse en Brusselse universiteiten. Het Europees Parlement stemt op 6 juli over een richtlijn die softwarepatenten zou toelaten, en daar zijn de actievoerders het niet mee eens. Rond 12 uur vanmiddag deelden de leden van Infogroep Brussel aan de VUB, waar een twingtal mensen kwam opdagen, folders uit aan hun medestudenten. Jonas De Meulenaere, de coördinator van de actie Vlaamse studenten tegen softwarepatenten, beschouwt de actie van vandaag als geslaagd. (foto's: http://wiki.vrijschrift.org/StudentenTegenSoftwarePatenten)

Studenten protestere...
foto_1.jpeg, image/jpeg, 600x450

Wat hopen jullie vandaag te bereiken?

Wij hopen met deze actie wat media-aandacht te krijgen. In Spanje liep deze actie een maand geleden al. Wij hopen vooral de Europese parlementariërs, die ook een persbericht ontvangen hebben, bewust te maken van het probleem zodat ze die richtlijn niet zomaar goedkeuren in het Europees Parlement. Er zijn nu al verschillende amendementen ingediend tegen de richtlijn en wij hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk worden goedgekeurd. Software- algoritmen zijn niet patenteerbaar en mogen dat ook niet worden. Patenten moeten de innovatie bevorderen maar de richtlijn die nu wordt voorgesteld zou de creativiteit juist belemmeren. In de richtlijn wordt het begrip computergeïmplementeerde uitvindingen zo vaag omschreven dat alles onder die noemer valt. Als je gaat kijken welke patenten er nu al zijn goedgekeurd door het Europees octrooibureau, terwijl het eigenlijk volgens de huidige wet nog niet mag, zal je zien dat er niet echt sprake is van uitvindingen, maar dat het triviale zaken zijn. Een bekend voorbeeld is het “one-click-patent” in de VS van Amazon, een octrooi op het online bestellen van producten met één muisklik. Dat patent is heel vaag gedefinieerd zodat iedereen die ongeveer iets gelijkaardig doet, kan aangeklaagd worden. Dat zijn ideeën en geen uitvindingen.”

Zitten er positieve kanten aan deze richtlijn?

“Wij vinden het een goede zaak dat er een richtlijn zou komen, omwille van de harmonisatie van de wetgeving binnen Europa. Het Europees octrooibureau keurt momenteel patenten op software-technieken goed, terwijl dit volgens de huidige wetgeving eigenljk zelfs nog niet kan. Wij pleiten dan wel voor een strikte reglementering die echte innovatie bevordert en het patenteren van triviale zaken uitsluit.”

Eerder deed je de uitspraak “ Met de nieuwe richtlijn wordt de toekomst van de Europese IT-sector op het spel gezet”, hoezo?

“Studenten en KMO's kunnen het zich bijvoorbeeld financieel niet veroorloven een patent te nemen (een patent kost gemiddeld 49.600 euro, nvdr). Heel wat bedrijven vragen tegenwoordig patenten aan om die uit te wisselen met andere bedrijven. Zo krijg je uiteindelijk een verzadiging van patenten en is het schrijven van software niet meer werkbaar.”

Wordt software niet voldoende beschermd door het auteursrecht?

“Volgens ons wel. Het is wel zo dat je voor innovaties geld nodig hebt, vandaar het patentenidee, maar gewone software valt sowieso onder het auteursrecht. Er mag dus geen patent komen op zuiver software (de verschillende onderdelen waaruit een softwareprogramma bestaat, nvdr). Een belangrijk verschil tussen auteursrecht en softwarepatenten is dat auteursrecht gratis wordt toegekend bij het maken van het werk terwijl het aanvragen en onderhouden (het verdedigen in de rechtbank) van een patent massa's geld kost. Maar vooral: als ik zelf een programmaatje schrijf, plagieer ik niemand en kan ik dus geen auteursrechten schenden. Zonder het te weten kan ik echter wel een inbreuk plegen op een patent en kan men mij hiervoor aanklagen, zonder dat ik zelfs weet dat ik iets verkeerd doe (wat dus eigenlijk ook niet verkeerd is/zou mogen zijn).”

Staan er nog acties op de agenda?

“Van ons momenteel niet. Op 1 juni is er wel een conferentie van het FFII ( Foundation for a Free Information Infrastructure) en de dag erna is er een betoging aan het Schumanplein.”

Foto 2-Infogroep Brussel
by Mara De Koninck Wednesday, May. 25, 2005 at 5:36 PM

Foto 2-Infogroep Bru...
foto_2.jpeg, image/jpeg, 600x450

Foto 3 - Infogroep Brussel
by Mara De Koninck Wednesday, May. 25, 2005 at 5:36 PM

Foto 3 - Infogroep B...
foto_3.jpeg, image/jpeg, 600x450

Foto 4-Infogroep Brussel
by Mara De Koninck Wednesday, May. 25, 2005 at 5:36 PM

Foto 4-Infogroep Bru...
foto_4.jpeg, image/jpeg, 600x450

Foto5-Infogroep Brussel
by Mara De Koninck Wednesday, May. 25, 2005 at 5:36 PM

Foto5-Infogroep Brus...
foto_5.jpeg, image/jpeg, 600x450