arch/ive/ief (2000 - 2005)

Hans Lammerant (Bomspotting): 'Belgiƫ moet binnen Navo kernwapens ter discussie stellen'
by christophe callewaert Saturday, Apr. 16, 2005 at 8:57 PM

BRUSSEL -- Onder de noemer Bomspotting XL inspecteerden een kleine duizend mensen uit heel Europa de Belgische Navo-sites die iets te maken hebben met kernwapens. Hans Lammerant van Bomspotting vzw noemt de actie een succes. "Wij willen de kernwapenproblematiek op de agenda van de Navo-landen zetten."

Hoe is de actie verlopen?

“Aangezien er op verschillende plaatsen actie werd gevoerd, hebben we nog geen volledig overzicht. Een duizendtal mensen heeft deelgenomen aan de actie. Daarvan zijn er meer dan 500 gearresteerd: 220 in Kleine Brogel, tussen de 100 en 150 op Shape en nog eens zoveel aan de Navo in Brussel. Daarnaast is er ook nog een actie geweest in het satellietcommunicatiecentrum van de Navo in Gooik. Daar is een kleine groep naar binnen gegaan. Ze hebben wat foto's genomen en zijn toen ook gearresteerd. In dat centrum zitten enkele Amerikaanse soldaten die instaan voor de communicatieverbindingen van het Amerikaans leger in Shape en Kleine Brogel.”

Gaat het om administratieve aanhoudingen?

“In Kleine Brogel zijn alle mensen die de basis binnendrongen gerechtelijk aangehouden. Het lijkt er op dat men gsm's en fototoestellen in beslag heeft genomen en ook houdt.”

Zou dat er kunnen op wijzen dat er deze keer wel een proces komt?

“Geen idee, maar ik heb eerder het vermoeden dat de procureur zelf rechter aan het spelen is en zijn bevoegdheid misbruikt om mensen te pesten. Hij heeft al die jaren aangekondigd dat hij vertikt te vervolgen. Dan maak je mij niet wijs dat hij voorwerpen in beslag moet nemen voor een onderzoek dat toch nooit een gevolg zal hebben.”

Dus u denkt dat er ook deze keer geen proces van komt?

“Nee, want als hij er een zaak wil van maken, komt het voor het assissenhof en daar heeft hij veel te veel schrik van. De procureur is bang van een asissenjury en probeert daarom maar zelf rechter te spelen.”

Was de actie een succes?

“De actie was zeker een succes. Er was een internationale opkomst. Van alle Europese landen waar kernwapens liggen waren er activisten aanwezig. Voor ons is dat belangrijk omdat we de kernwapenpolitiek niet enkel op de Belgische politieke agenda willen zetten, maar binnen heel de Navo.”

Vandaar dat Bomspotting voor het eerst ook de Navo in Brussel aandeed?

“We willen internationaal de aandacht trekken op deze problematiek. Door enkele buitenlandse organisaties te betrekken, leggen we de basis van een stevige campagne rond de Navo.”

De datum van Bomspotting XL was niet toevallig gekozen. Binnen twee weken start in New York de NPT-toetsingsconferentie. Kunt u daar wat meer uitleg over geven?

“Het non-proliferatieverdrag hield in dat de situatie op een bepaald moment bevroren werd. Er werd afgesproken dat er geen nieuwe landen kernwapens mochten verwerven en ook dat de bestaande kernmachten hun arsenaal moesten afbouwen. Het zijn vooral de kernmachten die zich niet aan hun beloftes houden. Die hebben hun broek geveegd aan nucleaire ontwapening. Ze blijven kernwapens een centrale rol geven in hun defensiepolitiek. Als je het non-proliferatieverdrag recht wil houden, moet er iets gedaan worden aan nucleaire ontwapening en dat betekent dat de Navo een stap moet zetten.”

Wat moeten we verwachten van de toetsingsconferentie?

“De houding van de VS is weinig hoopgevend. Zij komen zelfs op hun beloftes terug van vijf jaar terug. Maar ik wil niet alleen Bush met de vinger wijzen. Frankrijk is op dat vlak even erg.”

Is het al duidelijk wat België daar zal verdedigen?

“België probeert op enkele punten positieve stappen te zetten. Maar op de punten waar er geen beweging in zit, blijft ook België afzijdig. België durft de discussie over de nucleaire strategie binnen de Navo niet te starten. Het is nochtans daar dat het zal moeten gebeuren. Wat er op de NPT-conferentie beslist wordt, zal het resultaat zijn van wat men op vlak van defensiepolitiek doet.”

België kan dus meer doen?

“België zou binnen de Navo de kernwapens ter discussie kunnen stellen en vragen dat die dingen hier verwijderd worden. Dat zou een veel grotere stap zijn dan het gepruts in de marge van de NPT-conferentie.”

Komen er nog nieuwe bomspottingacties?

“Wij gaan de actie evalueren en zien hoe het verder moet. Daar kan ik nu nog moeilijk concrete dingen over zeggen. Behalve dan dat we er niet mee ophouden. We gaan door tot de kernwapens weg zijn.”