arch/ive/ief (2000 - 2005)

[NL] 1000 Bomspotters inspecteren de NAVO op illegale massavernietigingswapens
by Forum voor Vredesactie / Bomspotting vzw Saturday, Apr. 16, 2005 at 5:41 PM

Persbericht -- Bomspotting XL: 1000 Bomspotters inspecteren de NAVO op illegale massavernietigingswapens

Bomspotting XL: vandaag inspecteerden ongeveer duizend mensen uit heel Europa de kernwapengerelateerde NAVO-sites: het NAVO hoofdkwartier te Brussel, SHAPE (het militaire hoofdkwartier) in Mons en de luchtmachtbasis van Kleine Brogel (waar kernwapens gestockeerd zijn). Ook in Gooik werd het NAVO satellietcommunicatiecentrum geïnspecteerd, waar de Amerikaanse militairen gestationeerd zitten die de communicatielijnen met Kleine Brogel en met SHAPE verzorgen. Zij gingen hiermee in op de vraag van het Forum voor Vredesactie en Bomspotting vzw om de illegale NAVO-kernwapenpolitiek niet ongestoord te laten doorgaan. Hierbij werden een 500tal mensen gearresteerd (NAVO 120, Kleine Brogel 200, SHAPE 100-150). Een massale machtsontplooiing van politie en leger werd ingezet om een illegaal overheidsbeleid overeind te houden.

Met de Bomspotting-acties op Kleine Brogel zijn we erin geslaagd om de kernwapens terug op de Belgische politieke agenda te plaatsen. Met Bomspotting XL tillen we het op tot het NAVO-niveau. Daarom nemen er Bomspotters deel uit verschillende NAVO-landen, o.m. dankzij de actieve steun van Greenpeace: Frankrijk, Italië, Nederland, Duitsland, Groot-Brittanië, Turkije, de Verenigde Staten, Estland, Roemenië, Griekenland,Spanje en Portugal. Verder waren er deelnemers uit Finland, Zweden en Nigeria.

Twee weken voor de NPT Review Conference in New York, waar de verdere naleving van het Non-Proliferatieverdrag wordt besproken, geven de Bomspotters een duidelijk signaal: de NAVO kernwapens moeten verdwijnen als een eerste stap in de uitvoering van de ontwapeningsverplichtingen inherent aan het Non-Proliferatieverdrag.

Bomspotting XL: burgers stoppen de voorbereiding van oorlogsmisdaden
Bomspotters proberen om een misdaad tegen de mensheid te voorkomen. Ze zijn burgerlijk ongehoorzaam en onderzoeken de verschillende plaatsen op de aanwezigheid van kernwapens of verzamelen bewijzen van de voorbereiding van het gebruik van kernwapens.

Kernwapens zijn opnieuw een heet hangijzer. Tenminste, wanneer de zogenaamde 'schurkenstaten' ervan beschuldigd worden ze te maken. Maar ook hier in Belgie liggen kernwapens: Amerikaanse kernbommen toegewezen aan de NAVO. En die zijn even illegaal als elders. Kernwapens kunnen niet gebruikt worden zonder de algemene principes van het internationaal humanitair recht te schenden. De ontplooiing van kernwapens en het plannen van of het trainen op het gebruik ervan, komt neer op het voorbereiden van oorlogsmisdaden. Dat geldt niet enkel voor 'schurkenstaten' maar ook voor NAVO-leden.

Bomspotters laten de illegale kernwapenpolitiek van de NAVO niet ongestoord doorgaan. Ze maken dat de vraag om nucleaire ontwapening niet meer genegeerd kan worden door onze regeringen. De Nürnberg-principes, voortkomende uit de berechting van de nazi-oorlogsmisdadigers na WO II, geven de Bomspotters de juridische legitimering en zelfs de plicht om de voorbereiding van oorlogsmisdaden te stoppen.

Tijd voor nucleaire ontwapening: kernwapens uit de wereld, om te beginnen uit de NAVO Het Non-proliferatieverdrag (NPT), het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan, staat op springen! Het verdrag bevat wederzijdse verplichtingen: de niet-kernwapenstaten beloofden geen kernwapens te zullen verwerven terwijl de kernwapenstaten beloofden totale nucleaire ontwapening te realiseren. In plaats van nucleaire ontwapening zien we militaire interventie om het nucleaire monopolie te behouden. Het zet verschillende niet-kernwapenstaten aan om zelf de verwerving van kernwapens te overwegen. El Baradei, secretaris-generaal van het Internationaal Atoomagentschap, maakte het dilemma duidelijk: "In my view, we have come to a fork in the road. Either there must be a demonstrated commitment to move toward nuclear disarmament, or we should resign ourselves to the fact that other countries will pursue a more dangerous parity through proliferation."

De Bomspotters kiezen voor nucleaire ontwapening! Een noodzakelijke stap is de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit de NAVO-landen en het stoppen van de NAVO-kernwapenstrategie.