arch/ive/ief (2000 - 2005)

Duizenden jongeren nemen deel aan jongerenmars
by christophe@indymedia.be Saturday, Mar. 19, 2005 at 9:25 PM

BRUSSEL -- Vele tienduizenden syndicalisten en andersglobalisten betoogden vandaag in Brussel, maar het waren de jongeren die de spits mochten afbijten. Zij knoopten aan bij de traditie van de jongerenmarsen uit de jaren '80 en '90.

Zaterdagmiddag, even over één uur aan het begin van de Lemonnierlaan. Een vijftal soundsystems zorgt voor een kakofonie van dreunende beats. Helemaal vooraan zijn de jongeren van het ACV te vinden. “Laat dit een signaal zijn dat de werkgevers en het beleid meer inspanningen moeten doen om jongeren aan een goede job te helpen,” zegt Leen Pontzeele van ACV-jongeren vanachter een groot spandoek. “In plaats van het brugpensioen af te schaffen, zouden ze beter de jongeren een kans geven om ervaring op te doen.”

De KAJ heeft in de aanloop naar deze betoging de jongeren bevraagd. “Bezoekers van onze website www.zottenwerk.be konden hun prioritaire eisen aankruisen,” legt Stefan Robbrecht van KAJ uit. “Het lijstje van tien belangrijkste eisen gaan we donderdagmorgen afgeven aan de Vlaamse minister van Onderwijs en Werk Frank Vandenbroucke. Uit die bevraging leren we dat jongeren willen werken, maar dat ze dikwijls de kans niet krijgen. Er is weinig begeleiding. Veel jongeren vallen tussen de plooien van de arbeidsmarkt.” De KAJ koos bewust voor de jongerenmars. “We hadden ook kunnen opstappen in de betoging van de andersglobalisten tegen oorlog, maar de thema's van de jongerenmars sluiten toch wel heel nauw aan bij de leefwereld van jongeren,” aldus Stefan Robbrecht.

Volgens Leen Pontzeele is deze jongerenmars nog maar een eerste stap. “Het is vandaag de dag niet zo makkelijk om jongeren op straat te krijgen. Je moet ze informeren over hun rechten en leren dat ze een stem kunnen hebben. Deze betoging is zeker geen eindpunt, maar een begin.”