arch/ive/ief (2000 - 2005)

Call-centers / Werknemers Up-Call wantrouwen bewindvoerder
by raf Thursday, Dec. 16, 2004 at 5:01 PM

Tientallen werknemers van Up-Call hopen dat hun bedrijf zo snel mogelijk failliet gaat. Dan zijn ze "vrij" en kunnen ze meteen in een andere baan stappen of zich inschrijven als werkzoekende. Voor de vestiging van Up-Call in Antwerpen is een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Maar volgens nogal wat werknemers speelt hij dubbelspel en is hij het voortbestaan van Up-Call, om welke reden dan ook, aan het rekken.

Up-Call opereerde als een regelrechte cowboy. Dat blijkt uit tientallen getuigenissen van werknemers en uit het zoekwerk van de vakbondssecretarissen. Was zaakvoerster Ingrid Lauwers onbekwaam of reed ze er doelbewust de kantjes af? In haar bedrijven is er in ieder geval naar hartelust gesjoemeld: met bijdragen aan de Sociale Zekerheid, met belastingen, met lonen, commissies, werktijden, trainingen, competenties, noem maar op. De vuile was komt mondjesmaat naar buiten. Het personeel en zijn afgevaardigden is van de ene verbazing nog niet bekomen, of daar komt alweer een nieuw spook te voorschijn.

Een deel van de verklaring voor die wanpraktijken is allicht de concurrentie in de sector van de call-centers. Om contracten binnen te halen, zetten ze hun prijs zo scherp mogelijk. Ten koste van de werknemers in de eerste plaats, maar ook ten koste van de staat. Nogal wat mensen begrijpen trouwens niet hoe het kan dat de staat Up-Call jarenlang heeft laten voortsjoemelen, terwijl het bedrijf blijkbaar bij de Sociale Inspectie als ritselaar bekend stond.

Up-Call telt circa 300 werknemers. Ze zijn verspreid over een spinneweb van zeven vennootschappen met, onder meer, in Antwerpen: Hayo, Marketing Interactive, TeleTeam en Call-Center Service; in Tongeren: Call-Center Limburg (vorige week failliet verklaard); en voor Brussel en Gent de firma OSV.

Dubbelspel

Voor Up-Call in Antwerpen is eerder deze week een voorlopig bewindvoerder aangesteld door de curator. Het betreft advocaat Guy Vanhoucke. Maar zijn aanpak is, om het zacht uit te drukken, omstreden.
De stakers van de vestiging aan de Italiëlei klagen dat hij weigert met hen te spreken. De afgelopen dagen zou hij werkwilligen geholpen in het bedrijf te komen, dat nota bene op de achttiende verdieping ligt. Een aantal werkwilligen heeft daarvoor serieuze risico's genomen.

Er zijn evenwel ook aanwijzingen dat Vanhoucke willens nillens informatie verspreidt die niet klopt. Zo deelde hij donderdagochtend tijdens een onderhoud met vakbondsmensen mee dat er geen projecten of contracten zouden zijn opgezegd. Werknemers voeren daarentegen aan dat Test-Aankoop verboden heeft nog Outbound (naar buiten) te bellen, hetgeen neerkomt op het verbreken van het contract vanwege Test-Aankoop. Er bestaat ook veel betwisting over het feit dat momenteel 81 mensen van Up-Call in Antwerpen betaald worden terwijl informatici en projectverantwoordelijken van de betalingslijst zouden zijn geschrapt, "met medeweten van de voorlopig bewindvoerder", zo wordt gezegd.

Guy Vanhoucke zou morgen vrijdag zijn advies over Up-Call bekendmaken aan de voorzitter van de rechtbank van Koophandel in Antwerpen. Tijdens het gesprek met de vakbondsmensen heeft hij zich naar verluidt laten ontvallen dat zijn advies negatief zal zijn, dus dat wat hem betreft Up-Call failliet verklaard moet worden. Als dat vonnis ook daadwerkelijk valt, moeten de bestuurders van Up-Call hun conclusie trekken. Normaal gezien zouden ze de boeken moeten neerleggen. Als ze dat niet doen, dan zou de voorlopig bewindvoerder zelf een dagvaarding kunnen instellen waaraan binnen acht dagen gevolg gegeven zou moeten worden. Maar, zo merkt men van vakbondszijde op, dan komt Kerstmis ertussen en kennen we de afloop pas begin 2005. En zolang kunnen de werknemers van Up-Call echt niet wachten.

Nu bestaat de indruk dat alvast de zaakvoerders het spel proberen te rekken. Sturen ze aan op een "bouw-scenario" en willen ze zelf - via stromannen - na een faillissement de hele inboedel van Up-Call voor een appel en ei terugkopen? Dat schijnt in de voorgeschiedenis van Up-Call al eerder gebeurd te zijn.

Wederwoord bewindvoerder
by raf Thursday, Dec. 16, 2004 at 9:27 PM

Voorlopig bewindvoerder Guy Vanhoucke voelt zich door bovenstaand verslag gediscrediteerd en wenst één en ander recht te zetten.
Hij schrijft: "Het is mijn betrachting als voorlopig bewindvoerder de door de Rechtbank opgedragen taak m.n. namens alle schuldeisers het beheer van de vennootschappen te controleren, alle bewarende maatregelen te nemen en het verdwijnen van activa te vermijden en hierover aan de rechtbank verslag uit te brengen. Verder dien ik in voorkomend geval binnen de vijftien dagen een vordering tot faillietverklaring in te stellen zonder hetwelk mijn mandaat
vervalt.
Ik heb steeds op transparante wijze verklaard dat ik binnen de week een
zicht zou trachten te krijgen op de cijfers en de situatie en ondertussen
liefst de handelszaak draaiend zie om de schade te beperken en te voorkomen dat andere kapers op de kust ondertussen met de portefeuille (cliënteel) gaan lopen. Zelf kan ik de boeken niet neerleggen zoals reeds herhaaldelijk duidelijk gemaakt.
Anderzijds heb ik ook van meetaf aan duidelijk gemaakt dat ik de
achterstallige lonen zoveel als mogelijk zou trachten aan te zuiveren
hetgeen eveneens is gebeurd ten belope van 80 % als berekend door mijn sociaal accountant, de Heer Charles Mertens.
Tot slot heb ik geen bevoegdheid over Up-Call en OSV zodat ik reeds begin deze week heb gesuggereerd dat melding zou worden gemaakt door de vakbonden aan de Rechtbank in Brussel".

De Waarheid
by Woppy Tuesday, Dec. 28, 2004 at 1:15 PM

Toen ik deze tekst las had ik wel echt zoiets van hoe is het mogelijk. Ik ben zelf geen betrokken partij, maar weet van héél goede bron dat dit spelleke al lang aan de gang was en dat het is begonnen met het Time Sharing verhaal van "HITS" die een gat hadden geslagen van 100 miljoen oude Belgische franken. En wie zat in die firma's 'Jan Sluys en Ingrid Lauwers'. En het gaat hier niet over enkel sjoemelen met geld hoor. Hier gaat het over regelrechte uitbuiting van mensen met problemen. Mensen die daar werken hadden wel ergens problemen met de Belgische staat en daar dat Dhr. Sluys meer dan de helft van zijn betalingen in het zwart deed konden die mensen hiervan profiteren.
Toen in 2000 een inval werd gedaan door de sociale inspectie onder leiding van een onderzoeksrechter en voor minstens één derde van de documenten in beslag waren genomen hadden de mensen al lang moeten beseffen dat het hier toch niet goed ging aflopen. En dan gebeurde natuurlijk het ondenkbare "Jan Sluys" overlijd. De beerput ging open van al zijn louche zaken waar echter zijn echtgenote Ingrid Lauwers absoluut geen belang had. Jan Sluys heeft gebruik gemaakt van stromannen voor zijn bedrijfjes op te starten, maar wat dan nog wel het leukste is dat een zeer gerenomeerd boekhoudbedrijf ook één van stromannen is die achter HAYO zit bijvoorbeeld.
In elk geval, als ik deze soap eens van a tot z wil vertellen dan kom ik wel tot een leuk boek van een blad of 100.
Dit gezegd zijnde, het werd tijd dat de mensen hun ogen werden geopend, want op deze manier had het echt niet verder gekunt.

Eindelijk!!!
by Ingrid Lauwers haatgroep Tuesday, Feb. 22, 2005 at 1:22 PM

Ik ben zo blij dat Ingrid Lauwers haar imperium eindelijk is vergaan. Ik wacht al 2 jaar op dit nieuws, ik kan niet gelukkiger zijn. Ik was erbij wanneer de gerechtelijke politie en dergelijke in 2000 binnenvielen en ik ben er door getraumatiseerd. Nog nooit heb ik zo'n een bedrijf gekend, ik was nieuw op de arbeidsmarkt en ben daar terecht gekomen. Door Up-Call heb ik geen vertrouwen meer in werkgevers. Ik ben ontslagen geweest omdat Ingrid mijne kop niet kon zien! Dat is nog eens een originele reden om ontslagen te worden. Op mijn C4 kwam te staan dat ik niet aan de eisen voldeed van de functie. Terwijl er iemand aangenomen is die nog niet eens een diploma had. Mijn rechtstreekse baas was een schat van een persoon, deze persoon was wel tevreden over mijn prestaties. Ook al vroeg ze naar deze persoons mening, werd er uiteindelijk toch geen rekening mee gehouden. Ik was mijn zelfvertrouwen kwijt, maar dankzij het faillisement ben ik er terug bovenop aan het geraken. Ingrid ik wens u armoede en miserie toe voor de rest van u leven.

Dito
by Mezelf Tuesday, Nov. 08, 2005 at 2:46 PM

Toen ik na mn proeftijd te horen kreeg ' ge moogt uw badge terug binnen brengen ' was ik ook ff mn vertrouwen kwijt, mn allereerste job en ik kreeg niet eens de centjes die 'k verdiend had, ik kreeg ook geen c4 waardoor 'k niet kon gaan stempelen, en ik herinner me nog goed, tijdens de opleiding ' en nee ge moet nie vragen of ge in 't zwart moogt werken want de inspecite zit hier een verdiep hoger ' en dan zo met een lach van hier tot in tokio. hypocrieten zijn het, ik begrijp u volkomen haatgroep, ik herken uw verhaal meteen. ze profiteren gewoon van iemand die zn rechten en plichten niet kent en totaal nieuw is op de arbeidsmarkt.