arch/ive/ief (2000 - 2005)

Minister Dewael brengt geen opheldering in zaak inbeslaggenomen Indymedia-servers
by christophe callewaert Wednesday, Oct. 27, 2004 at 6:42 PM
christophe@indymedia.be

BRUSSEL -- Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael bracht vanmiddag in het parlement geen opheldering in de zaak van de inbeslaggenomen Indymedia-servers. Hij schoof de hete aardappel terug naar zijn collega van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht.

Vanmiddag werd minister Patrick Dewael in de commissie Binnenlandse Zaken aan de tand gevoeld over de inbeslagname van twee indymedia-servers door de FBI op 7 oktober. De actie had ook gevolgen voor vier lokale Belgische sites. Zoé Genot van Ecolo vroeg Dewael duidelijkheid te bieden. « De FBI legt op enkele dagen voor de start van het Europees Sociaal Forum 20 Indymedia-sites plat. Ze zouden dat gedaan hebben op vraag van Italië en Zwitserland, maar we weten nog altijd niet precies waarom.Aangezien er directe gevolgen zijn voor Belgische sites, moet de minister van Binnenlandse Zaken er zich over uitspreken, » zei het groene parlementslid. Stijn Bex van Spirit voegde er aan toe dat dit een zeer ongewoon dossier is. Hij herinnerde nog eens aan de weg die de parlementaire vraag heeft afgelegd. De oorspronkelijke vraag was gericht aan minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht die ze doorschoof naar zijn collega van Justitie Laurette Onkelinx die op haar beurt weigerde te antwoorden. Zo kwam de zaak uiteindelijk bij minister Dewael terecht.

« Dit gaat over onze veranderende samenleving en media en misschien is het daarom wel normaal dat de hete aardappel werd doorgeschoven, » aldus Stijn Bex. Toch drong hij aan op een antwoord op deze belangrijke vraag. « Internet is misschien nog niet zo vertrouwd als tv. Maar stel je maar eens voor dat Rudi Vranckx verhinderd wordt om verslag uit te brengen voor de VRT. De reacties zouden terecht heel hevig zijn. » Volgens Bex is dit ook een voorbeeld van hoe de strijd tegen terrorisme kan ontsporen. « Dit toont dat pogingen om de vrijheid te verdedigen soms kunnen leiden tot het inperken van vrijheden, » aldus nog Bex.

Precedent
Het antwoord van minister Patrick Dewael was bijzonder beknopt. « Noch de anti-terreurcel, noch de Computer Crime Unit waren op de hoogte van de actie. Er is ook geen contact geweest met buitenlandse collega's. Aangezien wij niet betrokken waren bij het onderzoek, kan ik ook geen stand van zaken geven. Wij weten over deze zaak niet meer dan wat we lazen in de pers, » aldus de minister van Binnenlandse Zaken. Hij beloofde wel nog eens zijn collega van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht te vragen om contact op te nemen met de Amerikaanse autoriteiten.

Zowel Zoé Genot als Stijn Bex waren niet tevreden met dit antwoord. Genot: « Ik had hier toch een fundamenteler standpunt verwacht. » Zij drong er op aan dat de minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht dan ook daadwerkelijk een antwoord zou geven. Stijn Bex: « Ik weet dat het normaal is om te bedanken voor een antwoord, maar nu moet ik er toch aan toevoegen dat ik wat ontgoocheld ben. » Ook hij wil dat De Gucht stappen onderneemt. « De vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Dit kan een precedent zijn en België moet hierin een voortrekkersrol spelen. »