arch/ive/ief (2000 - 2005)

Ludo Nelen (ABVV): Er zou op enkele jaren tijd een ongelooflijke schade worden aangericht.
by han Soete Wednesday, Jun. 16, 2004 at 8:01 PM
han@indymedia.be

Ludo Nelen (ABVV), Coördinator van het vormingsinstituut van het Vlaams ABVV. ?Elementen van opsplitsen van de sociale zekerheid, de splitsing van delen, de discussie over de transfers, die kunnen we nu zeker verwachten. De invloed van de massale propaganda van extreem rechts is niet te onderschatten, en nogal wat mensen zullen vatbaar worden voor dat discours."

Allerlei beschouwingen over wat er in het verleden al dan niet gebeurt is ten opzichte extreem rechts en het extreem rechtse gedachtengoed kunnen interessant zijn, maar ze blijken vandaag geen zoden aan de dijk te brengen. Die reflectie over het verleden, dat kan nuttig zijn, maar we hebben nu een grondige reflectie nodig over de situatie vandaag in Vlaanderen. De recepten die tot reeds geprobeerd zijn halen blijkbaar weinig zijn.

Onze vorming richt zich vooral tot militanten en delegees, dat is belangrijk want dat zijn de opnion-makers op de werkvloer, maar het betekend ook dat we met onze vormingen een relatief beperkt publiek bereiken. Wij beschikken niet over de grote media om de werknemers te bereiken.

Als je naar de maatschappelijke en politieke situatie van vandaag kijkt dan denk ik dat je die niet los kan zien van het Europese verband. Ik dank dan ook dat we als vakbond meer dan ooit een politiek verlengstuk nodig hebben. Als vakbond en zeker in een klein regio als Vlaanderen heb je absoluut nood aan een grote progressieve formatie. Een verdeeldheid aan de linkerzijde en het ontbreken van GROEN! in dat kartel is zeer sterk te betreuren. De manier waarop mensen zich wenden tot extreem rechts dat maakt een eensgezindheid aan de linkerzijde nodig, zo'n grote linkse formatie is dan ook absoluut noodzakelijk. Dat betekend dan ook dat voor vorming in de vakbond, politiek en actief met politiek bezig zijn, een belangrijk accent moet zijn. We kunnen dat niet braak laten liggen, politiek is een noodzakelijke aanvulling van een syndicale opstelling voor elke militant, daar kan je niet naast kijken.

We moeten in onze vorming nog veel meer de principes van onze sociale zekerheid aanleren. Met onze militanten bekijken hoe zij kunnen overbrengen naar de werkvloer wat die sociale zekerheid betekend. Met een dergelijke massale aanhang voor het Vlaams Blok kan je voorzien dat er problemen zullen komen inzake het behoud van de sociale zekerheid. De sociale zekerheid dat is het mechanisme van verzekering en solidariteit voor een geheel & federaal België. Elementen van opsplitsen, de splitsing van delen, de discussie over de transfers, die kunnen we nu zeker verwachten. De invloed van de massale propaganda van extreem rechts is niet te onderschatten, en nogal wat mensen zullen vatbaar worden voor dat discours. Het is natuurlijk al te gek dat je een sociaal Europa op de agenda zet, om dan wat er in België bestaat te gaan opsplitsen, af te breken, te privatiseren. Het is nodig dat we de principes en de mechanismen van de sociale zekerheid verduidelijken in onze vorming om onze militanten daartegen te wapenen.

We zullen ook meer de nadruk moeten leggen op het bestrijden van discriminatie op de werkvloer. Het gaat niet alleen om het personeelsbeleid ten aanzien van allochtonen, maar ook gelijkheid tussen mannen en vrouwen, validen en mindervaliden. Natuurlijk blijkt uit alle onderzoeken dat de discriminatie van allochtonen het grootst is op de arbeidsmarkt, dat kan niemand in twijfel trekken, er is meer dan voldoende wetenschappelijk onderzoek gebeurt om dat aan te tonen. De werkvloer dat is natuurlijk de kernactiviteit van de vakbond. Wij moeten in de eerste plaats bezig zijn met het verdedigen van de belangen wan de werknemers op de werkvloer. Natuurlijk moeten we dat ook doen op andere niveaus, maar de bedrijven zijn ons belangrijkste werkterrein. We kunnen veel meer ondersteuning geven aan een diversiteitsbeleid en het beïnvloeden van een personeelsbeleid dat streeft naar gelijkwaardigheid van alle werknemers. Het bestrijden van ongelijkheden, zowel bij aanwerving als tijdens de loopbaan is een heel belangrijke taak voor alle vakbonden.
We staan voor rechtvaardigheid, gelijkheid en solidariteit. Als je voor gelijkheid staat wil dat zeggen dat je als syndicale delegatie daar ook een punt van maakt als het over personeelsbeleid gaat in een bedrijf. Met de vormingsdienst kunnen we daarin niet de doorslag geven, maar we kunnen wel ondersteunen, voorbeelden aanreiken,...
Dat is niet gemakkelijk, omdat het op werkvloer zeker niet aangenaam is om geconfronteerd te worden met racistische houdingen, het vraagt dikwijls heel wat moed om daartegen in te gaan.

Als je het hebt over die grote linkse formatie, dan zie ik in de andere interviews dat men vooral de nood aan een linkse oppositie aankaart. ?Mensen zien in onbehagen alleen een extreem rechtse oppositie en dat drijft hen naar het Vlaams Blok? is kort samengevat de stelling van een aantal mensen.

Als je kijkt naar de verhoudingen zoals die nu liggen na de verkiezingen, dan is dat niet eenvoudig. We zien wel dat GROEN gekozen heeft voor oppositie.
We horen ook allerlei beschouwingen over het al dan niet aan de macht laten komen van extreem rechts. Dat is zuivere hypothese, maar je kan gewoon niet vergelijken met andere steden of landen, er zijn geen argumenten om dat te doen. Nergens anders in Europa kan extreem rechts rekenen op zo'n sterk uitgebouwd partij apparaat als dat van het Vlaams Blok en dat maakt allerlei vergelijkingen en speculaties zeer gevaarlijk.

Pleiten voor een linkse oppositie is om dezelfde redenen risicovol en gevaarlijk omdat je dan aan extreem rechts vrije baan geeft om in daden een extreem rechtse politiek door te voeren. Ga maar eens kijken naar de Franse steden waar het FN aan de macht kwam en pas dat toe op een regio als Vlaanderen dan zie je dat dat een ware ramp zou betekenen. Het is echt wel de vraag of mensen zich daardoor van het Vlaams Blok zullen afkeren, en zelfs al dat zo zou zijn. Er zou bovendien op enkele jaren tijd een ongelooflijke schade op sociaal en cultureel vlak worden aangericht. Los van alle mogelijke meningsverschillen aan de linkerzijde, een dergelijk avontuur kan je je gewoon niet veroorloven.

Gust Haverbeke die zegt dat het nodig is om meer vorming te geven aan militanten om ze leren en debat gaan over racisme en extreem rechts.

We zullen dat inderdaad moeten beklemtonen om dat aan te pakken. Maar het is niet alleen door het inzetten van vorming dat je de werkelijkheid wijzigt. Men zal ook acties moeten voeren, en daarin kunnen wij een ondersteunende rol spelen.
Het gaat om 1 miljoen stemmen, dat ligt veel breder dan het terrein dat wij bestrijken. Ook al zijn de vakbonden massa-organisaties, in bedrijven met minder dan 50 werknemers hebben wij zo goed als niets te zeggen. Zelfs al zouden we dat op ideale manier kunnen realiseren en greep krijgen op het personeelsbeleid dan zijn er nog een grote massa kleine ondernemingen waar we die invloed en actie niet kunnen uitvoeren.
De uitbreiding van inspraak in ondernemingen en de actieve participatie van werknemers aan het dag dagelijkse gebeuren zou wel eens een element kunnen zijn in de strijd tegen extreem rechts. Het patronaat houd op alle mogelijke manieren de boot af om de democratie in privé onderneming uit te breiden. Als zij ook bekommert zijn om wat er nu in Vlaanderen gebeurt zouden ze toch wel eens goed moeten nadenken, ze zouden de mensen beter meer inspraak en greep geven op het dagelijks gebeuren in de onderneming.

Een vakbond kan luid roepen!!
by Marc Vercoutere Wednesday, Jun. 16, 2004 at 8:54 PM

"Als vakbond en zeker in een klein regio als Vlaanderen heb je absoluut nood aan een grote progressieve formatie. Een verdeeldheid aan de linkerzijde en het ontbreken van GROEN! in dat kartel is zeer sterk te betreuren. De manier waarop mensen zich wenden tot extreem rechts dat maakt een eensgezindheid aan de linkerzijde nodig, zo'n grote linkse formatie is dan ook absoluut noodzakelijk."

Het wordt hoog tijd dat men bij de vakbond leert te beseffen dat de SPa een centrum linkse middenklasse-partij is. Uit onderzoeken is gebleken dat het kiespubliek in de eerste plaats bestaat uit bedienden en in de tweede plaats uit arbeiders. Bij het Vlaams Blok in de eerste plaats uit arbeiders, gevolgd door middenstand.
Daarom is het noodzakelijk dat er een links en Groen alternatief blijft bestaan.
Eén, om er voor te zorgen dat de SPa zijn linkerpositie opnieuw inneemt. Twee, om ervoor te zorgen dat, indien de SPa op een bepaald moment faalt, er een alternatief is ter linkerzijde.
Een monopoliepositie, zoals Stevaert wil, is dodelijk voor de slagkracht aan de linkerzijde.
Waar de vakbond wel gelijk in heeft is dat het dringend zijn leden moet instrueren. Ongeveer 40% van het kiespubliek van het Vlaams Blok is lid van een vakbond. Logisch, gezien de schromelijke verwaarlozing door de vakbonden van de laag geschoolden. Wie behoort tot de structureel werkloze klasse is niet boeiend genoeg voor de vakbond, want daar is noch eer te halen, noch macht.
Ik spreek hier wel over het "doen" van de vakbonden en niet van hun "discours", waarin de laaggeschoolden en structureel werklozen wel verdedigd worden.
In meer van die zaken zijn de vakbonden meer discours dan daadkrachtig. Met veel tamtam werd enige tijd geleden gepleit voor een 10% norm bij de aanwerving van allochtonen. Laat het vooral duidelijk zijn dat de vakbond zelf, in zijn personeelsbestand er nog ver vanaf is.
Ik zou de vakbonden willen oproepen om eerst de eigen stal eens uit te mesten in plaats van politieke uitspraken te doen over wat al dan niet goed is voor de linkerzijde. Met een linkse concurrent kunnen misschien flaters zoals de fiscale amnestie voorkomen worden.

Waarom zou SPAGA de grootste zijn??
by Tyncer Wednesday, Jun. 16, 2004 at 9:39 PM

Ik ben het niet met je eens als je zegt dat Groen! en SP.A-Spirit een linkse formatie moesten vormen om de grootste te zijn. Ik heb het moeilijk om SP.A Spirit een linkse partij te noemen. Het is een partij die soms even 2 millimeter naar links van het centrum schuift en dan weer 4 millimeter rechts. Of zo heeft het zich in elk geprofileerd. En stel dat het toch een kartel zou zijn geweest. Dan krijg je zo'n links-rechts tegenstelling zoals bij de VLD waar niemand wijzer uit wordt maar wel wordt uitgebuit door een partij dat liegend geen strobreed in de weg wordt gelegd. Racisme wordt tot norm verheven en daar dragen zenders als de VTM met hun oppervlakkig pop-nieuws alang hun steentje aan bij en recent helaas ook de VRT. Een deel van Groen!-stemmend Vlaanderen vond SP.a Spirit te rechts. Is dat misschien geen boodschap?
Een andere vraag die ik mezelf vaak stel is of dit extreem-rechts stemgedrag het Belgisch of Vlaams imago niet schaadt. Persoonlijk ben ik bijvoorbeeld niet enthousiast om naar Antwerpen af te zakken. En België is voornamelijk een dienstenverlendend land zonder veel primaire stoffen zoals hout, ijzer of uranium dat het op zichzelf niet langer dan 3 maand zou uithouden mocht het om één of andere reden geïsoleerd zou zijn.

en GROEN!?
by natan Thursday, Jun. 17, 2004 at 1:08 PM

en GROEN! zou geen centrumlinkse middenklassepartij zijn?

je kan ook een kartel tussen die twee beargumenteren vanuit het idee dat als die twee centumlinkse partijen samengaan er eidelijk politieke ruimte komt voor een krachtig radicaal-links alternatief.
Een andere mogelijkheid is dat groen zich ontpopt tot zoiets... maar waarom heeft men er dan voor gekozen al zo vlug van naam te veranderen (een naam zonder verwijzingen naar links of rood)? Op die manier lijkt een mogelijke koerswijziging in radicale zin al van tevorn afgeblokt..

conclusie?
by Herman L. Friday, Jun. 18, 2004 at 10:13 AM

Als je deze drie reacties leest (van Marc Vercoutere, Tyncer en Natan) komen we weer op het oude liedje uit: al wie niet tot een extreem-links partijtje behoort is de vijand van het volk.
Gelukkig is de ondemocratische Lenin (wiens strategie aldus valt samen te vatten: "reserveer de leiding van links voor het kleinst mogelijke kliekje van ideologisch-puriteinse activisten") al 80 jaar dood.

foute conclusie
by natan Friday, Jun. 18, 2004 at 10:57 AM

en uw conclusie is dat iedereen die sceptisch staat tegenover GROEN! een communist zou zijn die met zijn hoofd nog in de jaren twintig zit... neem je jezelf echt serieus als je dat zegt? je verwijt 'de anderen' dat ze geen serieuze kijk hebben op politiek maar smijt dan zelf alles op een hoopje, mooie manier van in debat gaan is dat

nogmaals:

het electoraat van GROEN! is over het algemeen hoogopgeleid en heeft een stabiel en goed inkomen
--> die madam die dat de SPA verweet dat was de pot en de ketel

binnen GROEN! is gediscussieerd over een nieuwe naam en koers, en de radicaal linkse groep groenen was gewonnen voor een groen-links achtige naam om duidelijk te maken dat er voortaan plaats zou zijn voor andersglobalisten en een aanpak die zich niet enkel richt op niet-middenklassers... waarom is dat afgeblokt?

GROEN! gaat net als de andere politieke partijen 100 percent mee in de liberale politieke filosofie die stelt dat men enkel via partijen en in het parlement aan politiek kan doen?

Mieke Vogels voert campagne tegen de enige partij wiens programma enigzins aansluit bij het groene, Byttebier voeren een liberaalgroen beleid (dienstencheques), Magda aelvoet verschiet zich in de Nepalkwestie, Alex Polfliet komt niet verder dan een zure sfeer uit te wasemen,...

jawel... men kan en mag sceptisch staan tegenover GROEN! zonder voor bolsjewiek te worden uitgemaakt
(en voor de duidelijkheid over de sociaal-democraten heb ik ook zo een lijstje hoor - dus dat kan het ook niet zijn)

nonsens kritiek
by Marc Vercoutere Friday, Jun. 18, 2004 at 11:00 AM

Ik behoor niet tot een extreem links partijtje en heb altijd een hekel gehad aan extreme politieke waarden Vandaar dat je conclusie nergens op slaat. Ten tweede: Het zou boeiender zijn mocht er geantwoord worden op de inhoud van artikels in plaats van enkel op zinssneden en halve boterhammen.

AUB zeg
by han Friday, Jun. 18, 2004 at 11:06 AM

Ik vind het interview met Nelen zeer intressant. Maar ik begrijp tevens dat er wat kritiek is op het standpunt als zou de SP.A het enige politieke verlengtstuk zou zijn voor het ABVV.

Maar Herman, lees AUB eens wat mensen hier schrijven alvorens met Lenin te staan zwaaien. Of is GROEN! nu ook al een Leninistische partij geworden? Veel mensen ervaren die verbondenheid met de SP.A als een probleem, wimpel dat niet af als extreem linkse kletspraat.

Toch begrijp ik dat Herman zich ergert aan de haast anti-syndicale taal van sommigen hier, al denk ik niet dat die mensen dat zo bedoelen.
Zo vind ik Marc zijn tussenkomst over de 10% op het randje van demagogie. Is het omdat er in de vakbond meer mannen actief zijn dan vrouwen dat de vakbond niet mag pleiten, actie voeren,... voor gelijkheid tussen man en vrouw?
En dat van de "eigen stal" dat klinkt haast als "grove borstels".

Ik weet wel dat ik zelf nog dergelijk taal heb gebruikt tegenover de vakbonden. Maar ik begin die vakbonden en hun werking nu wat beter te kennen, en ik moet zeggen dat ik hoe langer hoe meer vind dat het allemaal wel iets genuanceerder is dan het soms lijkt.
Marc 40% van de kiezers van het Vlaams Blok is waarschijnlijk lid van een vakbond, maar laat me de vraag even omkeren. Hoeveel Vlaams Blok stemmers of mensen die aangestoken werden door de racistische microbe heb jij reeds weten te overtuigen? Iedereen die dat op het terrein tracht te doen weet dat dat een hele moeilijke opdracht is. Ik kan de mensen die ik reëel met persoonlijk discussies heb weten te overtuigen op één hand tellen, en dat heeft me heel wat moeite gekost. Bovendien zitten werknemers in een situatie waar ze verder "samen" moeten werken, waardoor je die discussie niet op de spits kan drijven, je moet immers samen verder. Het feit dat men stelt dat men die discusie wel wil aangaan, dat is een hele moedige daad.
grote linkse formatie
by Herman L. Saturday, Jun. 19, 2004 at 11:03 AM

Ik geef toe dat ik wat overgeprikkeld gereageerd heb op degenen die zich afzetten tegen de oproep voor een grote linkse formatie. 1. Ik weet dat de huidige spa lang niet links genoeg is, en dat bijvoorbeeld een Anne Van Lancker te weinig echte medestanders heeft, maar is dat omdat de kiezers van die partij hoofdzakelijk uit bedienden ZOU bestaan? Persoonlijk werk ik bij de bediendebond van het ABVV en ik verzeker u: de BBTK is niet de minst linkse centrale. Die gelijkschakeling van "bedienden" met "burgerlijk" (als verklaring voor het teveel aan liberalisme bij de spa), is een belediging voor de vele links-militante bedienden die ik ken (en die trouwens lang niet allemaal bij de spa actief zijn). Zo kan ik er ook niet goed tegen dat het aantal arbeiders onder de VB-stemmers voor allerlei pseudo-sociologische theorietjes wordt gebruikt. Hoeveel arbeiders wonen er in de villagemeenten Brasschaat, Brecht, Hoogstraten, Schilde, Zoersel, waar het Vlaams Blok ook de grootste partij geworden is? (En denk ook maar niet dat er veel bedienden in die gigantische villa's-met-een-De-Winter-bord-in-de-voortuin wonen) 2. Ik ben een (misschien wat fanatiek) pleitbezorger van een groot-linkse beweging: als de vakbonden zich verenigen tot 1 politieke partij (of beweging) zullen de besten van spa en groen niet lang aarzelen om met dat front te gaan samenwerken. De beweging van andersglobalisten(vreselijk dat we geen beter woord vinden) laat zien hoe kleurrijk en veelzijdig zo'n groot-links front kan zijn. En ook klein-links zal dan beter zijn vijanden kunnen kiezen. 3. Ook moet ik tegenover Han - en graag - toegeven dat Indymedia de laatste maanden echt zijn best doet om de vakbonden te geven wat de vakbonden toekomt. Zelfs met de nodige zorg voor de rood-groene evenwichten.