arch/ive/ief (2000 - 2005)

Strategie tegenover extreem rechts herzien
by Marianne Nimmegeers (Objectief) Wednesday, Jun. 16, 2004 at 10:56 AM
objectief@belgacom.net

De twaalfde overwinning op rij van het Vlaams Blok maakt van 13 juni een nieuwe zwarte zondag. En ook in Wallonië deze keer. Het Front National wint er 2,5% en haalt in sommige steden 10% van de stemmen. Dit vraagt om een ernstig onderzoek van de gevolgde strategie tegenover extreem rechts, zowel van de politieke wereld, de media als van de progressieven.

Migrantenstemrecht
Waarom stemt een miljoen Vlamingen voor het Vlaams Blok? “De andere partijen hebben het ernaar gemaakt”, stelt Luc Van der Kelen in het Laatste Nieuws. Als één van de elementen haalt hij aan: “Ze hebben maandenlang gediscussieerd op leven en dood over een Blokthema, het migrantenstemrecht.”

Het debat over het migrantenstemrecht demonstreerde inderdaad hoe zwak de strategie van de traditionele partijen is tegenover het Vlaams Blok. De VLD stak de racistische partij langs rechts voorbij met haar populistische uitspraken, een wansmakelijk vertoon. De SP.A stopte zich weg en hoopte dat het debat zo snel mogelijk achter de rug zou zijn.

Electorale strategie
Als in Vlaanderen na het debat een meerderheid tegen het migrantenstemrecht is - wat daarvoor niet zo was – dan zijn daar in de eerste plaats VLD en SP.A verantwoordelijk voor. Om electorale redenen hebben de Vlaamse socialisten geweigerd om in te gaan tegen het racisme en de vooroordelen die tijdens het debat naar boven kwamen. Kunnen alle mooie folders en boekjes over het racisme met het oud papier worden meegegeven? Waren ze alleen bedoeld om de antiracisten te paaien en voor zich te winnen? Het is de vraag of men het racisme wel echt wil terugdringen. De enige bekommernis van de politieke klasse blijft: “Hoe kunnen we de kiezers van het Vlaams Blok terughalen?”. Dit leidt ertoe dat de meeste politici, allemaal op hun eigen manier en in een aangepaste stijl, het discours van extreemrechts overnemen. Zo is het klimaat ontstaan waarin racistische en discriminerende aanvallen op vluchtelingen en mensen van migrantenorigine schering en inslag zijn.

Veroordeeld wegens racisme
Een rechter heeft eindelijk duidelijk aangegeven welke meningen en praktijken racistisch zijn. De uitspraak van de rechtbank was ondubbelzinnig: het Vlaams Blok valt de morele integriteit van een deel van de bevolking keer op keer aan. De mensen van migrantenorigine, die al meer dan twintig jaar onder vuur genomen worden met discriminerende en racistische boodschappen, hadden eindelijk enige wettelijke bescherming gevonden. Zij zijn de slachtoffers. Het Vlaams Blok is de dader.

Het vonnis was een kans om de strategie tegenover het Vlaams Blok bij te sturen op twee punten: ten eerste de aanpak van het racisme in het eigen discours en ten tweede het duidelijk opkomen voor de rechten van allochtonen. De politiek had eindelijk het goede voorbeeld kunnen volgen dat meer dan een miljoen mensen tussen ‘91 en ’95 al gaven door de petitie van Objectief 479.917 voor gelijke politieke en sociale rechten voor migranten te tekenen. Gelijke rechten als antwoord op racisme en discriminatie.
Nu besmette de struisvogelpolitiek die SP.a tijdens het stemrechtdebat voerde alle politieke partijen. Ze geneerden zich voor het vonnis of waren er eerder van geschrokken dan dat ze het aangrepen om het Blok aan te pakken. Zo konden Dewinter en co. de houding aannemen van 'ik ben racist en daar ben ik fier op' en het recht opeisen op de vrije uiting van discriminerende meningen.

Economische crisis
De dreiging van het Vlaams Blok – vooral in Brussel – hebben de Franstalige partijen aangepakt door het fascistisch karakter van de partij duidelijk te maken. Op zich een goede zaak, maar net als bij de Nederlandstalige partijen loopt dit op een mislukking uit als ze de voedingsbodem van extreem rechts niet aanpakken: de armoede, werkloosheid, slechte en gevaarlijke woon- en werkomstandigheden waarvan meer en meer lagen van de bevolking het slachtoffer worden.
De geschiedenis leert het: in een klimaat van afbraak van de sociale zekerheid, privatiseringen, aantasting van de koopkracht,... zet extreem-rechts de 'autochtone bevolking' op tegen vluchtelingen en allochtonen. De ene groep ziet de andere niet meer als bondgenoten of kameraden maar behandelen hen als indringers of concurrenten. Of om het met de woorden van Luc Van der Kelen te zeggen: “Het Blok is al enkele jaren bezig met oplossingen van het ‘gezond verstand’ te propageren. In deze kiescampagne kwam dat opvallend tot uiting. Als Filip Dewinter zegt dat vreemdelingen zich moeten aanpassen aan onze wetten en gebruiken, dan denkt een grote meerderheid van de mensen ‘vaneigens’.”

Dam tegen extreem rechts
In juni 1994 schreven een vijftigtal intellectuelen en vakbondsmensen: “De voorbije jaren hebben de fascistische partijen een offensief ingezet om de werkende bevolking voor haar ideeën te winnen, vooral onder degenen die in deze economische crisis het meest kwetsbaar zijn. Vlaams Blok en Front National maken misbruik van de ontreddering en ontgoocheling onder de werkende bevolking. Het aantal mensen dat langs de kant komt te staan door werkloosheid, ziekte, enz. neemt toe.”

Hun oproep was getiteld “De vakbeweging vormt de beste dam tegen uiterst rechts!” en bij de ondertekenaars waren Paula D’Hondt, de vroegere Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid, en Georges Debunne, voormalig secretaris-generaal van het ABVV.

Op de werkvloer
We diepen deze oproep van tien jaar geleden terug op, omdat de huidige politieke klasse blijkbaar hardnekkig vasthoudt aan haar electorale strategie, die afdoende bewezen heeft dat ze gedoemd is om te mislukken. De reacties op de verkiezingsuitslag zijn bijzonder lauw of variëren tussen verschillende graden van ontreddering of capitulatie. We vrezen voor een politiek klimaat dat nog vijandiger is tegenover vluchtelingen en allochtonen. Na de vakantie staat het terugschroeven van de nationaliteitswet op de agenda, en de volgende charter met te repatriëren asielzoekers wordt al in gereedheid gebracht. En telkens zal het Blok nog ‘normaler’ worden.
In een hoopvolle strategie tegen extreem-rechts speelt voor ons de vakbeweging een centrale rol. Het is geen wondermiddel en het succes hangt af van de armslag die het in de praktijk krijgt. Maar het draagt wel de elementen in zich die het kwaad bij de wortel aanpakken. De vakbeweging is de plaats waar eenheid in de sociale strijd gecreëerd wordt. De strijdbare vakbondsmilitant is het best geplaatst om op de werkvloer de eenheid en solidariteit te realiseren en dus in te gaan tegen het racisme. De sociale verkiezingen geven een concreet voorbeeld van eenheid door gelijke rechten. Iedereen, ongeacht nationaliteit of afkomst kan deelnemen en zich kandidaat stellen. Vele vakbondsafgevaardigden zijn van migrantenorigine.

Opdracht
Geregeld komen we vakbondsmilitanten tegen die met pijn in het hart vertellen over het groeiend racisme op de werkvloer. Ze willen daar iets aan doen, maar botsen op heel wat moeilijkheden, zowel op de werkvloer als binnen hun eigen organisatie. Want ook binnen de vakbeweging blijven de degelijke brochures en het prachtige materiaal vaak onderbenut.
We hopen vurig dat de zwarte golf van 13 juni binnen de vakbeweging het debat op gang zal brengen over de aanpak van racisme en fascisme, en over de centrale rol die de syndicale organisaties daarin te spelen hebben. De Gelijke Kansen Gesprekken van Initiatief bieden de mogelijkheid om daarin een eerste stap te zetten.

Meer informatie vindt u op: www.allrights.be

ZWARTEZONDAG
by Kris Truyers Wednesday, Jun. 16, 2004 at 12:30 PM
truca007@hotmail.com

Het was inderdaad een zeer zwarte zondag...
Hoe moet het nu verder?
---------------------------------------------------------

WAT OVER KIEZERS AFSNOEPEN OF PROGRAMMAPUNTEN OVERNEMEN VAN HET BLOK OM TE KUNNEN REGEREN?
NEEN!

Sommigen stellen voor om kiezers af te snoepen van het blok?
Er schuilt momenteel volgens mij meer gevaar in het overnemen van
blok-punten en afsnoepen van blokkiezers op die manier + de hierdoor
bijkomende verrechtsing van de democratische partijen en de politiek in het algemeen, dan op
constructieve wijze te zoeken achter andere en nieuwe oplossingen. Nogmaals,
als we hun punten overnemen om kiezers af te snoepen, heeft het blok sowieso
gewonnen, ze zouden dan hun verrechtsing hebben gekregen, hun punten en
principes verkregen. De verrechtsing is immers aan een langzame opmars bezig
in alle partijen.
Als democratische partijen stemmen willen halen, als ze het daar voor doen moet men inderdaad het blok op die wijze overbodig maken. Maar dan word die partij beter dadelijk zelf het blok..., want dan maken ze ook zichzelf overbodig.

Volgens mij moet er dus inderdaad ,op constructieve en niet discriminerende
wijze, gedacht worden aan nieuwe mogelijkheden of alternatieve oplossingen,
op lang termijn zowel als op kort termijn ( is ook belangrijk) om de
mentaliteit van de mensen te veranderen. Zelf een kopie worden van het blok
of verschillende blok-ideeën laten infiltreren lijkt mij geen al te beste
oplossing. Hier moet men zich tegen blijven verzetten.

De mens heeft in de realiteit geen behoefte aan een partij die
hen napraat of uit zou voeren precies wat hun kiezer denkt +
partijprogramma aan past naar grote doelgroepen, maar aan een partij die
zich aan zijn standpunten houdt en tegelijkertijd deze met de tijd mee doet gaan.

DEZE RECHTSE, ultra-conservatieve IDEEËN MOGEN NIET 'NORMAAL' WORDEN!!!!
---------------------------------------------------------

Voltaire (1694 tot 1778)
zei ooit : Ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten.

Als eigen opmerking zeg ik hierbij dat dit laatste citaat zeer tijdsgebonden is. Voltaire leefde in niet zo'n democratische omstandigheden als nu. Deze uitspraak was niet bedoeld om racisme of discriminatie de vrij loop te geven, maar integendeel, om in ondemocratische omstandigheden vrije meningsuiting te bekomen. Aangezien dit doel al een tijdje (sinds het feminisme) werd bereikt heiligt het doel de middelen niet meer en vervalt de juiste betekenis van Voltaires woorden. Er lijkt iets te ontbreken

Vandaag zou dit met bijvoegsel betekenen:

Ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten, tenzij jij hier iemand anders zijn rechten mee schaad, via bijvoorbeeld discriminatie of racisme

Dan zijn we terug up to date


Dit even om mijn mening te verduidelijken en het eerdere schrijven hierrond te steunen.

...Snapt men niet dat, wanneer het Blok zal regeren, er van de veiligheid en rust die ze beloven weinig zal overblijven? Er zou dan in het ergste geval eerder een burgeroorlog ontstaan....
Immers.... van een partij die toch zo dweept met VRIJHEID van mening verwacht je toch dat ze ook VRIJHEID (voor de juiste omschrijving ga naar http://www.filosofia.all.at) in het algemeen hoog in het vaandel draagt.....Daar is in hun programma weinig van terug te vinden.


KT

Niet enkel de vakbonden
by Alain Claessens Friday, Jun. 18, 2004 at 9:28 AM

Akkoord dat in de bedrijven, op de werkvloer, gigantische mogelijkheden liggen om de opgang van het Blok een halt toe te roepen.
Ik vind echter dat we die verantwoordelijkheid niet alleen op de schouders van de delegees mogen leggen. We moeten hen helpen door ook buiten de bedrijven, in de scholen, de jeugdbewegingen en verenigingen, in de wijken, ... de discussie opnieuw aan te gaan met de mensen. Op die manier zien de delegees dat ze niet alleen staan in hun strijd tegen het fascisme.
Er is echter nog een argument om bijvoorbeeld in de scholen te werken, Tussen nu en de gemeenteraadsverkiezingen liggen 2 jaar. Een van de delen van de bevolking waar het Vlaams Blok nog vooruitgang blijft boeken is de jeugd. Dus het is ook belangrijk om daarop te werken.
Ik herhaal hier mijn pleidooi dat ik ook onder het interview met Marianne (http://archive.indymedia.be/news/2004/06/85950_comment.php#85965) al eens gedaan had voor een nieuwe Objectief petitie aktie.
Ik zou Objectief, Charta 91, VAKA/Hand in Hand, Blokbuster, de vakbonden, de jeugdverenigingen en anderen willen oproepen om zo snel mogelijk rond de tafel te gaan zitten en te bekijken wat de mogelijkheden zijn om met één gezamelijk initiatief naar buiten te komen waar alle progressieven, vakbonden, jeugdverenigingen, ... aan mee kunnen werken.
Het moet niet noodzakelijk een "anti-Vlaams Blok" campagne zijn, integendeel, het is waarschijnlijk veel beter om met een positieve campagne uit te pakken (bijvoorbeeld de eis van Objectief). Maar doorheen zo'n campagne zou iedereen enorm veel vragen over het Vlaams Blok krijgen, enorm veel racistische vooroordelen horen en daarop kunnen antwoorden. Zo was het bij de campagne van Objectief indertijd ook en ik ben er nog altijd van overtuigd dat we toen veel mensen hebben overhaald om een volgende keer niet op het Blok te stemmen.
Ik ben ook niet akkoord met hen die zeggen dat campagnes als die van Objectief in het verleden gefaald hebben.
Wie dat zegt verliest een aantal dingen uit het oog: ten eerste de tegenwerking die dergelijke campagnes kregen vanuit de traditionele partijen (de eis van Objectief werd door een AGALEV senator in een wetsvoorstel gegoten, maar de partij heeft het nooit ondersteund) en de leiding van de vakbonden (op papier alles steunen, maar in de praktijk daardoor juist voor grote verwarring onder de militanten en delegees zorgen); ten tweede kun je je ook de vraag stellen hoeveel mensen ondertussen op het Blok zouden stemmen zonder al die campagnes...
Tot slot nog dit om - op dit moment nodeloze - discussies te vermijden: de enige reden waarom ik hier enkel voorbeelden van Objectief gebruik is omdat dat in de jaren '90 het instrument was waarmee ik werkte, de anderen ken ik te weinig om ze als voorbeeld te kunnen gebruiken.

Groenten uit Aarschot