arch/ive/ief (2000 - 2005)

verkiezingen / Simpele uitspraken en analyses zijn gevaarlijk (Jos Vandervelpen)
by han Soete Tuesday, Jun. 15, 2004 at 10:31 PM
han@indymedia.be

Jos Vandervelpen: Er is in deze zaak al zoveel vertelt en al heel veel verhalen naast de kwestie. Je kan dit fenomeen niet begrijpen als je niet een diepgaande analyse maakt over een ruime periode. Je moet het ook vanuit alle facetten bestuderen: politiek, economisch, cultureel, ... en dan wordt het gevaarlijk om daar simpele uitspraken over te doen.

Ik heb over die materie al zeer veel geschreven en nagedacht, maar zelfs al denk ik zeer diep over na toch ben ik niet in staat dat zo, maar te begrijpen. Sommige mensen die begrijpen en weten alles, ik dus niet. Ik wil daarin wat bescheiden blijven want het resultaat dwingt ons daartoe. De uitslag is zo ernstig dat we beter ook eens ernstig zouden moeten nadenken.

Dat is natuurlijk een statement op zich. Als ik je goed begrijp vind je dat er best eens wat tijd wordt genomen om de zaak te analyseren.
Het is nu al vanaf eind de aren '80 dat het Blok van de ene overwinning naar de andere stapt, en na zoveel jaren hoor je steeds opnieuw: ?Wat moeten we doen??, ?Hoe komt dat toch??,... en eigenlijk weet men het niet. Dat is natuurlijk een desastreuze vaststelling, na 20 jaar opkomst van extreem rechts moet men zeggen : ?We weten het niet? ?Heeft er iemand nog een idee om er iets tegen te doen?? Dat is vooral een teken dat men die hele zaak van bij het begin onderschat en verwaarloosd heeft. Men heeft zich blijkbaar niet gerealiseerd dat er een grote maatschappelijk onderstroom is waarop extreem rechts zich ent. Men heeft veel te gemakkelijk gedacht dat het een voorbijgaand fenomeen was dat wel uit zichzelf zou verdwijnen. Maar dat is een reuze grote vergissing.

Nu hoor je natuurlijk mensen zeggen dat het proces dat jullie voerden tegen het Vlaams Blok mede aan de oorzaak ligt van deze nieuwe overwinning.
Iedereen heeft blijkbaar de neiging om de hand niet in eigen boezem te steken. Men zoekt altijd andere zondebokken en oorzaken. Het Vlaams Blok heeft sinds haar ontstaan nog enkele nederlaag geleden, geen enkele. Het is dan ook absurd om te denken dat het kiesgedrag van de mensen zou bepaald zijn door die uitspraak, ik ben ervan overtuigd dat dat niet het geval is. Natuurlijk is het zo dat een deel van media heeft toegelaten dat het Vlaams Blok die historische juridische nederlaag heeft kunnen verzilveren, ze hebben ze gepresenteerd als een vreselijk slachtoffer. Dat de media dat niet hebben doorprikt dat is natuurlijk een ernstige zaak en daarmee heeft het Blok zich een beetje in de gunst kunnen werken van bepaald mensen maar dat heeft niets met die uitspraak te maken. Die uitspraak is werkelijk historisch, er is geen enkele uitspraak inzake racisme die zo gefundeerd en geargumenteerd werd als deze, maar daar heeft men dan weer geen aandacht voor gehad.
Het is toch ook niet omdat de media aandacht heeft besteed aan een aantal gewelddaden van Vlaams Blok dat ze vooruit gegaan zijn.

Wat zien je dan wel als oorzaken?
Het probleem is dat het niet gaat om één of twee factoren, maar dat je een hele reeks van factoren in rekening moet brengen. Het is het samenspel van al die factoren die tot de opgang van extreem rechts hebben geleid.

 • Er is het punt dat het Vlaams Blok teert op een glorieus verleden van extreem rechts in Vlaanderen.

 • Men heeft in Vlaanderen het oorlogsverleden niet verwerkt.

 • Men heeft na de oorlog extreem rechts relatief gemakkelijk laten doen.

 • Het Vlaams Blok heeft geleerd van de nederlaag van Volks Unie.

 • Het Vlaams Blok besteed zeer veel aandacht aan de uitbouw van haar organisatie. Ze besteedde zeer veel aandacht aan de scholing van haar kaders.

 • In die eerste fase van Vlaams Blok had men veel alerter moeten reageren, wat niet gebeurde.

 • De opgang van extreem rechts begon midden in de recessie van de jaren 70.

 • Er is een enorme emigratie golf op gang gekomen omwille van de economische ontwikkelingen van het kapitalisme.

 • De val van de Berlijnse muur maakt dat elk links alternatief van de kaart werd geveegd.
  Sindsdien wordt er geen geloofwaardig links alternatief aan de mensen geboden.

 • De politieke cultuur verandert snel en de afstand tussen de burger en de politiek wordt steeds groter.

 • Er is een snelle verandering van het media-landschap.

 • De allochtone gemeenschap plooit voor een stuk terug op zichzelf. Zij ondergaan ook de verandering in de wereld en dat heeft een weerslag op de allochtone mensen hier.

 • Er is de internationale situatie waar de Verenigde Staten een soort kruistocht organiseren tegen de Islam en tegen een deel van de derde wereld.

 • Er is toenemende economische en sociale ongelijkheid in de samenleving.

 • Bepaalde groepen worden gemarginaliseerd en worden uitgesloten, ze kunnen niet meer mee.

 • Zij die wel van technologische evolutie profiteren vinden dat ze teveel moeten afdragen, teveel beboet worden, ... er is bij die bevoorrechte groep een soort egoïsme dat steeds groter wordt.

 • Er is het project Europa dat ver af staat van de mensen en waar het democratisch deficit steeds groter wordt. De mensen hebben nauwelijks voeling met de politiek van de Europese Unie, ze voelen het zelfs aan als een bedreiging.

 • Er is ook onveiligheid in de echte zin van woord, de snelle ontwikkelingen van de kapitalistische wereld terug plooien op hun eigen vertrouwde recepten.

 • Er is ook criminaliteit, die is er trouwens altijd geweest, daar is dus niets nieuws aan, behalve dan de grote aandacht die er nu aan besteed wordt.

 • enz. enz

Het zou ongezond zijn om te zeggen dat die factoren allemaal even belangrijk zijn, maar het geeft wel een idee van de gecompliceerdheid van de opgang van extreem rechts. Deze factoren zijn op de één of andere manier ook allemaal elkaar gelinkt, het is dan ook van belang om de onderlinge samenhang van die factoren te bestuderen als men er een politiek antwoord op wil formuleren.
Ik heb er nu ook geen rangorde in gestoken, want het is natuurlijk zo dat bepaalde elementen belangrijker zijn dan anderen. Maar ik wil vooral reageren tegen het simplisme.
Extreem rechts werkt met simpele, eenvoudige boodschappen, maar de opkomst van extreem rechts is niet met eenvoudige redeneringen te vatten. Het probleem is natuurlijk dat er nauwelijks grondig onderzoek gebeurt is en dat men dan ook nauwelijks op die opgang heeft gereageerd. En nu zit je met een partij met bijna 25% van de stemmen, en dat is natuurlijk een immens probleem, want dat wil ook zeggen dat die partij de grootste arbeiderspartij is. Bij de komenden gemeenteraadsverkiezingen zal die partij voor dijkbreuken zorgen en zal het cordon sanitair sneuvelen.

Van wie verwacht je nu acties of daden, moet dat vanuit de politiek partijen komen om moet dat vooral vanuit het middenveld komen?
Iedereen, iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid.
Natuurlijk heeft een grote politieke partij een veel grotere verantwoordelijkheid dan een kleine, en een kleine politieke partij heeft dan weer een grotere verantwoordelijkheid dan de directeur van één school. Maar alle krachten die echt democratisch bewogen zijn, zijn verplicht om hun verantwoordelijkheid te nemen, ieder op zijn manier en op zijn terrein.

Het zou nuttig en noodzakelijk zijn dat er grondige studie gebeurt naar die opgang van extreem rechts, opdat we een wetenschappelijk houvast zouden hebben, opdat men weet wat er nu al dan niet determinerende factoren zijn. Men doet dat wel voor andere maatschappelijk problemen, of het nu gaat over milieu of het aidsprobleem. Dat moet geen jaren duren hoor, maar moet een gezamenlijke inspanning gebeuren om het probleem grondig te analyseren, om er daarna de passende consequenties aan te verbinden.

Dat is wel een hele opgave, zie je dat eigenlijk gebeuren.
Dat is helemaal niet zo omvangrijk als het lijkt. We kunnen morgen weer eens grote betoging organiseren, op zich is daar niets op tegen, maar dat volstaat zeker niet.
Het probleem is zo omvangrijk en ingrijpend geworden dat men op zijn minst ingrijpend onderzoek mag doen. Als er in dit land ingrijpende zaken gebeuren dan heeft men daar rond onderzoekscommissies opgericht. Ik zeg nu niet dat we nood hebben aan parlementaire onderzoekscommissie, daar ben ik helemaal geen voorstander van. Ik ben voor een soort onderzoekscommissie die bevolkt wordt door mensen die het goed voor hebben met de democratie en de strijd tegen extreem rechts en die daarna ook maatregelen willen treffen om er iets aan te doen.
Dat zal misschien wat moeite kosten, en misschien is het onmogelijk. Het moet niet groots zijn, we hebben 15 a 20 mensen nodig hebben die wat bekwaamheid hebben omdat aan te pakken. We moeten komen tot een coherente analyse die gericht is op resultaten.
Extreem rechts gaat zeer planmatig tewerk en dus moet je daar een geplande aanpak tegenover zetten.

Vlaams Blok
by Antifa-Gent Friday, Jun. 18, 2004 at 10:07 PM

De zin "men heeft extreem-rechts na de tweede oorlog relatief gemakkelijk laten doen" is de klop op de nagel in heel dit discours over het Vlaams Blok. En hoe kwam dat?