arch/ive/ief (2000 - 2005)

Dyab Abou Jahjah: "Weg met die laffe houding"
by christophe callewaert Tuesday, Jun. 15, 2004 at 2:16 PM
christophe@indymedia.be

BRUSSEL -- Dyab Abou Jahjah dong op 13 juni voor het eerst zonder kartel naar de gunst van de kiezer. Een doorbraak kwam er niet. Tegen de opkomst van het Vlaams Blok ziet hij maar één mogelijk strategie: polariseren.

Ben je geschrokken van de uitslag?

“Ik had een groei van het Blok verwacht zeker na de uitspraak van het hof in Gent. Wij hebben altijd gesteld dat die veroordeling averechts zou werken. Maar de omvang verrast me wel. Aan de andere kant wisten we al lang dat de meerderheid hier racistisch is. Of dat nu CD&V, N-VA of VLD is, maakt voor mij niet uit. Die partijen zijn even racistisch, maar weten het alleen anders te verpakken.”

Is het proces dan de grote oorzaak van de groei?

“Het proces is zeker de reden waarom het Blok nu zo'n grote sprong neemt. De groei van het Blok is op zich een uiting van zaken die in Vlaanderen zeer diep geworteld zijn.”

Wat bedoel je?

“Aan de ene kant is er de identiteitscrisis van de Vlamingen. Aan de andere kant is er het populistische beleid dat geen kleur bekent en geen project heeft, maar eerder een marketingstrategie is. Er zijn dus cultureel-historische redenen die er voor zorgen dat de Vlaming onzeker is en makkelijk tot racisme neigt. En er is het beleid van de andere partijen die het Vlaams Blok bekampen door het achterna te hollen. Dat maakt de drempel om op extreemrechts te stemmen steeds kleiner.”

Je bent tegen een verbod op het Vlaams Blok, maar welke strategie moet er dan wel worden gevolgd om het Blok te bekampen?

“Als het Blok nu verboden wordt, krijg je hier binnen de kortste keren een paramilitaire beweging die bommen legt. Daarvoor is het dus te laat. Als je zo'n partijen wil verbieden, moet je dat vanaf het begin doen. Maar zelfs daar ben ik niet echt een voorstander van, behalve misschien om partijen die echt uitgesproken fascistisch zijn aan banden te leggen. Het Blok moet je bekampen met het zelfde militantisme als zij maar dan wel vanuit een andere ideologische invalshoek. Blijf dus niet op het niveau van wat onnozele voorstellen à la Stevaert, maar durf structureel te werken. Maar ik zie geen enkele partij in staat om dat te doen. Het Blok zal gewoon nog verder groeien.”

Wat kunnen organisaties en bewegingen dan doen?

“Polariseren! Je stemt op het Blok? Ok fijn, dan ben je mijn vijand. Donder dus maar op met je discours over misnoegdheid en ontevredenheid. De betuttelende houding tegenover de kiezers van het Blok is totaal onaanvaardbaar. Ik verwacht ook van de polarisatie niet meteen een oplossing. Het kan wel tot een crisis leiden. Maar dit soort situaties kan je ook nooit oplossen zonder zware crisis. Maar ik geef toe: ik ben pessimistisch.”

Bij die Blok-kiezers zit toch ook een pak mensen die zich uitgesloten voelen en die een proteststem willen laten horen?

(Nadrukkelijk) “Nee, dat klopt niet. Ach ja, misschien 0,9 %. Maar de Vlaams Blok-kiezer behoort tot de middenklasse en vaak zelfs tot de hogere klasse. Er is bijna geen arbeidersklasse in België. Er is wel een grote middenklasse die de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt. Zeggen dat de onderdrukte arbeidersklasse het Blok groot maakt, is dus onzin. Zelfs als alle arbeiders van Vlaanderen zich verenigen tegen het Blok zijn ze nog niet even groot als hen. Je kan natuurlijk een truuk uithalen door te beweren dat een deel van de middenklasse eigenlijk tot de arbeidersklasse behoort, maar dat is fout. De middenklasse is niet revolutionair. Haar enige reflex is het behoud van wat er is.”

Je bent zelf al vaak in debat gegaan met het Vlaams Blok. Kan je extreemrechts met argumenten verslaan?

“Ja, als je discussieert met mensen die hun ideeën niet delen. Met mensen die niet goed weten waar het Blok voor staat. Dan kan het zinvol zijn om het Blok te ontmaskeren. Maar als de mensen die stemmen voor het Blok even racistisch zijn, heeft het weinig zin om met argumenten af te komen. Als een rechtbank het Blok veroordeelt omdat ze tegen de vreemdelingen zijn, zegt een deel van hun publiek: 'ah tof, want ik ben ook tegen de vreemdelingen'. De Vlamingen zijn ziek van racisme. Slechts een minderheid blijft immuun.”

De polarisatie-strategie die jij de afgelopen jaren gevolgd hebt, heeft toch ook niet veel vruchten afgeworpen?

“O, maar we zijn pas begonnen ons te organiseren. MDP is onze eerste politieke ervaring op ons eentje. Het is niet makkelijk geweest. We zitten met zware structurele, organisatorische en financiële hindernissen. Bovendien moeten wij opboksen tegen het typische minderwaardigheidsgevoel van iedere minderheidsgroep die begint op te komen tegen onderdrukking. We hadden gerekend op meer, dus zijn we inderdaad ontgoocheld. Veel leden van onze gemeenschap hebben gestemd op de SP.a. Nog maar eens. Die mensen zullen moeten beseffen dat juist dat een echte verloren stem is. Helaas aarzelen zelfs leden van AEL om te stemmen op MDP omdat ze dat een verloren stem vinden. In 2006 wordt dat anders. Want dan gaan we voor zetels en telt die discussie over verloren stemmen dus niet.”

Jullie waren wel heel afwezig in de campagne. Geen enkele keer kwamen jullie in de media.

“We waren niet alleen afwezig in de media. Zelfs in het straatbeeld waren we onzichtbaar. Wij hebben niet de financiële middelen om een grote campagne te voeren. We vallen altijd weer terug op een aantal militanten die alle werk moeten doen. De komende twee jaar moeten we werken aan die structurele problemen. Het apparaat van MDP moet nog uitgebouwd worden.”

Zie jij voor jou een taak weggelegd om mensen die voor het Vlaams Blok hebben gestemd te overtuigen van hun ongelijk?

(beslist) “Nee, helemaal niét. Ik wil niets te maken hebben met racistische mensen. Radicaal democratische mensen zijn mijn enige bondgenoten. Het Blok krijg je alleen maar klein door het te verslaan. Het zal niet makkelijk zijn. Maar ik verwacht wel iets van de Europese dimensie. Met een Europese mobilisatie kunnen we Vlaanderen klein krijgen.”

Welk advies heb je dan aan de autochtonen?

“Wees uitgesproken democratisch. Stop je niet weg achter een laffe houding. Kom met een radicale boodschap naar buiten en stel de structuren in vraag. Anders is het helemaal verloren.”

pfff
by pablo Tuesday, Jun. 15, 2004 at 2:50 PM

yeah, en wat gij voorstelt is niet laf zeker. de uiterste consequentie van dit soort logica is dat we alle vb stemmers maar fysiek moeten liquideren dan? das toch onzin. en over het project van stevaert valt veel te zeggen, ook in negatieve zin, maar volwassen mensen geven ook toe dat er zonder stevaert nog eens een pak stemmen extra naar het vlaams blok waren gegaan. of niet soms?

amaaai
by cheb Tuesday, Jun. 15, 2004 at 3:00 PM

Ik geloof om het Vlaams blok klein te krijgen is door effie op onze tanden te bijten en ze toch samen laten gaan met CDenv en nva, Ik voorspel dat ze al genoeg problemen zullen veroorzaken waardoor messchien de mensen eens dubbel zullen nadenken, nu het VBL ga je nooit verslaan, Fasisten en rasisten zullen altijd bestaan, en die zijn in de minderheid, dus laat ons diegene die daar tussen rondbengelen zonder te weten waarom ze stemde eens zien voor wie ze echt gestemd hebben.

Ik pleit ook voor alle linkse bewegingen om eens samen de handen in elkaar te steken en gezamelijk dit probleem op te lossen door verschillende activiteiten en vreedzame, niet met rellen, niet met discours, maar gewoon door kleine dingen die de mensen apprecieren , zoals het Blok dit doet. Ik weet het kost veel geld en VBL heeft dit en de linkse bewegingen niet , maar denk eraan 75% van Vlaanderen heeft niet voor VBL gestemd daar tussen zijn een deel mensen die zeker bereid zijn om te helpen....

"radicaal democratische mensen"
by Alain Claessens Tuesday, Jun. 15, 2004 at 3:40 PM

Ik vraag me af wat "radicaal democratische mensen" zijn volgens dhr. Abou Jahjah?

Vlaams Blok niet fascistisch?!?!
by Alain Claessens Tuesday, Jun. 15, 2004 at 3:55 PM

"Er zijn dus cultureel-historische redenen die er voor zorgen dat de Vlaming onzeker is en makkelijk tot racisme neigt."

Beste meneer Abou Jahjah. Gelieve de culturele geschiedenis van nederlandstalig België eens van dichter bij te bekijken vooraleer u - net als de fascisten van het Blok - al die mensen samen catalogeert onder de noemer "de Vlaming".

Los daarvan, zelfs als er al iets bestond als "de Vlaming", dan zou uw uitspraak even racistisch zijn als zeggen dat er "cultuur-historische redenen zijn die ervoor zorgen dat de Palestijn onzeker is en makkelijk tot zelfmoordterrorisme neigt".

Maar eigenlijk maakt u uw grootste denkfout wanneer u het zegt "Als het Blok nu verboden wordt, krijg je hier binnen de kortste keren een paramilitaire beweging die bommen legt. Daarvoor is het dus te laat. Als je zo'n partijen wil verbieden, moet je dat vanaf het begin doen. Maar zelfs daar ben ik niet echt een voorstander van, behalve misschien om partijen die echt uitgesproken fascistisch zijn aan banden te leggen." Als het Vlaams Blok geen uitgesproken fascistische partij is, wat is het dan wel? Hoe zou u een partij anders noemen die in haar campagnes systematisch en bewust leugens verspreid, die er niet voor terugschrikt om politieke tegenstanders door middel van halve waarheden en hele leugens zwart te maken, die er een goed gestructureerde inlichtingendienst op na houdt die al om en bij de 20 jaar gegevens bijhoudt over tegenstanders, die kan beschikken over een uitgebreide paramilitaire knokploeg als het nodig is, die economisch een zuiver corporatistisch model nastreeft ervan uitgaande dat een arbeider meer gemeen heeft met zijn patroon van hetzelfde "volk" dan met zijn collega's met een andere origine, enz...

Groenten uit Aarschot

moslim, christen, jood, één strijd
by dries Tuesday, Jun. 15, 2004 at 3:56 PM

Feuerbach. Ik heb gesproken. Ik heb geen MOSLIM-, CHRISTEN- of JOODS- democratische partij nodig om 'Vlaanderen klein te krijgen'.
Ik zie meer heil in een polarisatie tussen links en rechts. Vergeet niet dat er bij de allochtone medemens ook racisme heerst (koerd-turk, arabier-berber, marokkaan-vlaming, vrouw-man, en ga zo maar door). Ik verwacht geen heil van een partij die zich beroept op moslimwaarden, ik zie meer heil in een partij die moslims, christenen, joden en alle andere MENSEN samen brengt. Hahahahaha, en ik bedoel daarmee niet noodzakelijk de sp-a.

Wanneer is een partij "uitgesproken fascistisch"?
by Jan Tuesday, Jun. 15, 2004 at 5:58 PM

Wanneer is een partij "uitgesproken fascistisch"? Interessante vraag. Van Dale definieert fascisme als volgt: "politiek systeem berustend op ultranationalistische, corporatistische, autoritaire en onverdraagzame (m.n. ant-communistische) beginselen". Dat het Blok graag met leeuwenvlaggen zwaait en onverdraagzaam is hoeft geen betoog. De notie "anti-communisme" en "corporatisme" daarentegen verdient meer aandacht. Koesteren alle zogenaamde democratische partijen niet het anti-communisme in hun maatschappijvisie? (zie het gejuich bij de val van de Muur)Zou de felle opgang van het Blok in 1991 kunnen te maken hebben met de instorting van het oostblok in die periode? Is er een verband tussen de doorbraak van extreem-rechts en het weggeveegd worden van de laatste restanten van de communistische maatschappij-ordening in die periode (of alleszins de perceptie die daarvan gekoesterd wordt)?Zou het systematisch weren van de communisten uit de media niet ingebed zijn in dezelfde anticommunistische mainstream? Er ligt een enorm terrein braak voor de communisten om zich te tonen als de enige oppositie die naam waardig tegen de fascisten van het Blok en het FN. Want welke rol spelen Leterme, Bourgeois, Verhofstadt, Stevaert en co? De zogenaamd democratische partijen zorgen ervoor dat de patroons, de kapitaalbezitters, de beursspeculanten en ander maatschappelijk ongeregeld hun ambities kunnen waarmaken:winst!winst!winst!.De eensgezindheid bvb over het boerenbedrog van de "lastenverlaging voor de patroons die jobs creêert" doet pijn aan de oren. Ze zorgen er ook voor dat de ongelukken die daardoor veroorzaakt worden en die op de kop van de bevolking neerkomen door de bevolking geslikt worden (goedschiks of kwaadschiks als het moet). De fascisten van het Blok passen in dat kader, ze worden in reserve gehouden tot Leterme en co die taak zelf niet meer aankunnen en ze moeten overgaan van een verdoken tot een openlijk corporatistisch systeem (zie het blok Berlusconi-Fini in Italië). De enige politieke kracht die zonder compromissen dat beleid bestrijdt en dus wezenlijk bijdraagt tot het vernietigen van de bestaanreden van de fascisten zijn de communisten. Daarom is het recht voor communisten op toegang tot de media een belangrijke hefboom en een noodzakelijk onderdeel van de anti-fascistische strategie.

Waarom even zure reacties?
by Carline Wednesday, Jun. 16, 2004 at 8:23 PM
carline.vanhie@belgacom.net

Was inderdaad een zwarte zondag, en een kartel Vlaams Blok-CD&V is volgens mij inderdaad zowat de enige mogelijkheid om de groei van het Blok te remmen, door ze te laten bewijzen dat ze de zaken niet kunnen veranderen. Ik vind echter dat we de verzuring van de maatschappij met een positieve boodschap moeten bestrijden: we hebben het hier zo slecht nog niet: we leven in een land waar geen oorlog is, niemand sterft van de honger, er zijn geen natuurrampen of aardbevingen, en zelfs al hebben veel migranten het hier heel wat moeilijker dan een "rasechte" Belg, dan nog is het hier meestal beter dan in hun thuisland, waar geen sociale zekerheid is, waar dictatuur is, of volkerenmoord of whatever. Polarisatie is niet het antwoord, iedere VB-stemmer uitschelden voor racist zal hen nog in hun mening versterken. En het woord Vlaming uit de mond van Dyab Abou Jahjah klinkt ditmaal bijna als een scheldwoord. Nochtans leverde een samenwerking met diezelfde Vlamingen vorig jaar toch een behoorlijk beter resultaat op dan de verkiezingen dit jaar.

Dus ik hoop dat er een partij, of groepering of whatever zal opstaan die met een positieve boodschap naar voor komt, die een positief alternatief biedt, en die hopelijk toch gehoord zal worden. Klinkt misschien wat naïef en idealistisch, weet ik wel. Maybe I'm a dreamer, but I'm not the only one...

2/3den van de vlamingen is niet racistisch
by WoW Wednesday, Jun. 16, 2004 at 8:25 PM
info@ikziejegraag.org

"De Vlamingen zijn ziek van racisme. Slechts een minderheid blijft immuun.”

ong 2/3 vd vlamingen stemde niet op het vlaams blok. Racisme is een groot probleem in vlaanderen, maar scheer aub niet iedereen over dezelfde kam, ok?

en ik zie de blokkers zich nog niet zo vlug omvormen tot paramilitaire milities hoor. de neo-nazi scene bestaat in belgie, maar is zeer klein vergeleken met duitsland of engeland.

Daarinboven is belgie palestina niet, we hebben in onze geschiedenis al bewezen dat we vredelievend zijn, anders was er allang oorlog ts wallonië en vlaanderen.

inderdaad, abu, je bent pessimistisch. Té pessimistisch.

Met een Europese mobilisatie kunnen we Vlaanderen klein krijgen!
by vlaming Wednesday, Jun. 16, 2004 at 8:47 PM

Ik begrijp die zin niet zo goed:
" Met een Europese mobilisatie kunnen we Vlaanderen klein krijgen.”
Waarom moet de AEL Vlaanderen klien krijgen? Wat bedoelt Abou daar nu mee?

Een positieve noot
by Lesley Friday, Jun. 18, 2004 at 8:15 PM

Velen vinden het blijkbaar noodzakelijk om MDP en Abu Jahjah te bekritiseren en aan te vallen. We roepen allemaal luid dat we het Vlaams Blok niet willen. De groep die aangevallen wordt (en ja dat zijn inderdaad de moslims, wereldwijd) te betrekken en te helpen vinden we blijkbaar minder noodzakelijk. En ja inderdaad de MDP of AEL belichaamt dit. Hun verkiezingsresultaat heeft dit niet vertaald, inderdaad, dus laten we als links nog wat meer hun werk afbreken. Ik ben het ook niet altijd akkoord met alles wat MDP voor staat, maar ik weet wel 1 ding: MDP is de enige echte politieke organisatie die de allochtone jongeren heeft gepolitiseerd, georganiseerd en een alliantie gemaakt met ‘de vlaming’. We vinden het blijkbaar ook noodzakelijk om hun manier om zich als moslim te willen organiseren te bekritiseren. Vanuit ons westers superioriteitsgevoel weten wij het wel beter, kleine bedenking : onze jaren anti-racistisch werk heeft ook wel nauwelijks iets opgeleverd. Waarom kunnen we de allochtonen niet steunen in hun misschien prille start om oplossingen te zoeken? En ja, de vlamingen zouden beter es aan zelfreflectie doen. Verwachten we nu weer dat de allochtonen het wel moeten begrijpen en stilletjes ondergaan tot de linkse beweging eindelijk es hun gat opheft!
Het is niet omdat ‘slechts 1/3’ van de kiezers voor het blok stemt, zoals een schrijver schrijft, dat we ons geen vragen moeten stellen over het stijgend racisme in België. De redenen zijn ons bekend, de tegenstellingen en armoede wordt steeds groter en ik wil zeker de ‘vlamingen’ niet aanvallen. Maar Abu Jahjah heeft zeker een punt: we kunnen niet meer van de marginale vlaming spreken die een proteststem uitbrengt door op het blok te stemmen. Het racisme zit in alle lagen van de bevolking. Denken jullie nu werkelijk dat diegene die op VLD, CD&V of zelfs Spa stemden geen vooroordelen of zelfs puur racisme hebben? Ik vind dat de progressieven zich wel es in vraag mogen stellen! Nauwelijks word De Witte bekritiseert als hij zegt dat …

Ik wil vooral niet pessimistisch klinken, maar ik moet wel toegeven dat ik het wel word! Al mijn steun dus naar MDP en AEL, en ik hoop dat het hun lukt om hun gemeenschap te organiseren!

aanvulling
by Lesley Friday, Jun. 18, 2004 at 8:21 PM

sorry vergeten bij vermelden: als jozef De witte zegt dat het hij niets tegen het blok heeft!

@Lesley
by Alain Claessens Saturday, Jun. 19, 2004 at 3:47 PM

"De groep die aangevallen wordt (en ja dat zijn inderdaad de moslims, wereldwijd) te betrekken en te helpen vinden we blijkbaar minder noodzakelijk."
Je hebt gelijk, de moslims worden wereldwijd aangevallen, net als de christenen, de joden, de hindoes, de atheïsten die zich afzetten tegen kapitalisme en imperialisme. Die moslims, christenen, enz. Die zich daar niet tegen afzetten, worden echter niet aangevallen, integendeel, die worden door de multinationals en imperialistische regimes behandeld als trouwe bondgenoten en dierbare vrienden. Waarmee ik meteen mijn belangrijkste kritiek op dhr. Jahjah duidelijk maak. Meestappen in de retoriek van de nieuwe kruistocht zal op termijn niets oplossen.
Het is niet mijn bedoeling het werk van de AEL of de MDP af te breken omdàt zij zich profileren als moslimorganisaties. Wel vindt ik het verkeerd om van de tegenstellingen die er bestaan godsdiensttegenstellingen te maken. En dat heeft niets te maken met een "westers superioriteitsgevoel", wel met het feit dat dhr. Jahjah zijn partij hoe langer hoe meer met de CD&V vergelijkt. Als dat zijn model is, tja...
Het is ook waar dat een aantal van de analyses die AEL en MDP maken, correct zijn. Maar dat wil niet meer zeggen dan dat zij de vinger op de wonde kunnen leggen. Elke dokter zal je echter kunnen vertellen dat door enkel je vinger erop te leggen, je de wonde niet geneest, wel integendeel.

"MDP is de enige echte politieke organisatie die de allochtone jongeren heeft gepolitiseerd, georganiseerd en een alliantie gemaakt met ‘de vlaming’."
Misschien is het inderdaad zo dat er meer allochtone jongeren gepolitiseerd zijn dan voor het bestaan van de AEL of de MDP. Maar dat die een alliantie met 'de vlaming' willen, daar geloof ik niets van. En dat heeft alles te maken met de houding die de leiding van die organisaties aanneemt. Die is immers gericht op het conflict met àlle autochtonen. Uit het interview hier en uitspraken elders van dhr. Jahjah blijkt uit niets dat hij een alliantie met de progressieven wil aangaan in de strijd tegen racisme en fascisme. Wel integendeel.
Ik verwacht helemaal niet dat de allochtonen eender wat ondergaan, maar ik vindt jou en hun reactie eerlijk gezegd een belediging: "tot de linkse beweging eindelijk es hun gat opheft". Als er één deel van de Belgische samenleving is dat altijd consequent en zonder verpinken zijn steun heeft verleend aan de allochtone gemeenschap, dan is het wel "de linkse beweging". Wat dhr. Jahjah – en misschien ook jou – waarschijnlijk stoort is ons ordewoord "Belgen en migranten samen sterk". Want als "je" jongeren samenwerken met progressieve Belgen, wordt het natuurlijk een pak moeilijker om ze te organiseren door ze te vertellen dat van Vlamingen niets te verwachten valt, en dat ze het allemaal zelf moeten doen.
Natuurlijk zijn er vooroordelen bij kiezers van alle partijen. Natuurlijk zijn er racisten bij alle partijen. Maar je gaat te ver als je VLD, CD&V, SP.a gelijkschakelt met de progressieven in dit land en als je daardoor bijna suggereert dat wij geen haar beter zijn.
Je hebt gelijk met je kritiek op De Witte. Dat is op zijn minst een domme uitspraak. Maar eerlijk gezegd had ik van iemand van het CGKR niets anders verwacht. Hij werkt ten slotte voor de regering.
Wat het organiseren van "hun" gemeenschap betreft. Ik hoop dat MDP en AEL gauw inzien dat de enige manier om het racisme en fascisme in België te verslaan is, wanneer autochtone en allochtone progressieven en antiracisten zich verenigen en er samen de strijd mee aangaan. Niet vanuit een houding die provoceert om te provoceren, niet vanuit een visie die streeft naar een polarisering om de polarisering. Maar vanuit een programma dat erop gericht is om 1) de fascisten in dit land te ontmaskeren; 2) aan de mensen die voor hen kiezen duidelijk te maken dat zij geen oplossingen bieden voor hun problemen, wel integendeel; 3) een progressief alternatief te bieden aan de mensen dat beantwoord aan hun problemen op een sociale manier.

Groenten uit Aarschot

@alain
by Lesley Sunday, Jun. 20, 2004 at 2:41 PM

Wat ik bedoel met de groep die aangevallen wordt, en dat kun je toch niet onderkennen, is dat er een algemeen anti moslim gevoel heerst. De Islamophobie, als je je tv nog maar opzet hoor je alweer dat een MOSLIMfundamentalist of MOSLIMterrorist een aanslag heeft gepleegd, als er opgeroepen wordt voor moslimscholen (in principe ben ik uiteraard ook voor e pluraristisch net, maar in zo’n maatschappij leven we niet) roept iedereen ‘hoe durven ze’….Ik ben akkoord dat mijn negativisme over de hedendaagse linkse bewegingen in België, maar ook overal in Europa soms te ver gaat. Maar ik kan dat ook alleen maar concluderen uit hoe ik zie hoe de linkse beweging ofwel verdeeld is, ofwel meeloopt met de regering (Groen !) . De linkse beweging is naar mijn mening een intellectuele beweging (wat ook belangrijk is uiteraard) maar slaagt er niet in om de ‘arbeiders’ te raken. We leven soms teveel op onze planeet en begrijpen niet wat de werkelijke problemen zijn en hoe we kunnen helpen. Ik wil een beetje provoceren omdat ik vind dat de kritiek altijd gaat naar de huidige regering (waar ik niets anders van verwacht dan een stap naar rechts) en de progressieven zich niet in vraag (durven ?) stellen. ik maak ook een kritiek op mezelf, hoe we zaken soms gewoon laten passeren, hoe we zelf vooroordelen hebben, …

In de discussie rond Abu Jahjah en zijn afkeer naar de progressieven, vind ik dat de progressieven eerst es in eigen boezem moeten kijken. U herrinnert u ng de hoogoplopende discussies van vorige verkiezing waar ‘linksen’ opriepen om niet op Resist ! te stemmen. In Resist ! heeft AEL btw een alliantie aangegaan met de ‘vlaming’, alhoewel we uiteraard niet kunnen spreken van de gewone man in ‘t straat. Ik bedoel eigenlijk dat, als we aanvoelen dat AEL een stap naar rechts zet, we er moeten zijn om met hen te discussieren en dat onze kritiek vaak niet opbouwend is. Ik maak ook een vergelijking met de zwarte bewegingen in Amerika of Black Panthers en Malcom X : deze bewegingen zijn ook begonnen met een puur ‘anti-white ‘ idee, maar uiteindelijk geëvolueerd tot een grote massabeweging. Ik denk dat we op een punt gekomen zijn dat onze droom dat « wanneer autochtone en allochtone progressieven en antiracisten zich verenigen en er samen de strijd mee aangaan” moeilijk te realiseren valt. Wat ik bedoel met superioriteitsgevoel is, dat wij soms vanuit onze comfortabele positie, vertellen hoe het zou moeten gaan, zonder de realiteit te willen zien. Waarom is het organiseren van ‘hun gemeenschap’ zo afschrikkend’ voor ons, misschien is dat dé manier om de allochtonen te organiseren, misschien is de afkeer bij hen (vooral dan bij de jongeren) zo groot en de tegenstellingen zo groot dat het moeilijk wordt om zo’n beweging op te richten. Geef me een voorbeeld als zo’n beweging van allochtonen en autochtonen reeds bestaat, maar ik ken er geen enkele. Eerlijkheidshalve, ik weet het ook allemaal niet goed, maar wat ik rondom mij zie is een groeiend racisme en het verontrust me. De enige manier om het fascisme te verslaan is inderdaad allochtonen en autochtonen samen, de vraag is alleen hoe we daartoe zullen komen. Ik heb de indruk dat de organisatie bij de allochtone gemeenschap zo klein is dat we bijna van 0 moeten beginnen. Ofwel ben ik daar ook te pessimistisch in. AEL heeft me een positieve kijk gegeven, vorig jaar dan tijdens de verkiezingen, de jongeren werden georganiseerd, etc etc ik wil niet in herhaling vallen.

Ik wil eigenlijk gewoon dat de discussie over de progressieve beweging wat meer gevoerd wordt, zonder het afbreken van de AEL en ik bedoel daarmee niet jou reacties maar de reacties die ik rondom me heen hoor. Daarom geef ik ook mijn steun aan AEL, met al hun vallen en opstaan en hoop ik dat er vanuit de ‘linksen’ wat meer steun komt!

Wat me stoort aan de AEL
by Alain Claessens Monday, Jun. 21, 2004 at 10:25 AM

Ik zal proberen om systematisch een opsomming te geven van de punten die me wantrouwig maken tegenover de AEL en de MDP (voor de rest zal ik het enkel over AEL hebben, want de MDP is duidelijk slechts een instrument van de AEL - dit is geen oordeel, gewoon een vaststelling).
Ik hoop dat het een beetje samenhangend is.
Lesley verwijst naar de Black Panther Party (BPP - http://www.stanford.edu/group/blackpanthers/history.shtml) en naar Malcolm X. Ik herinner me dat in 1992-1993 er een hele discussie binnen de linkse beweging is geweest rond zelforganisatie van migranten naar aanleiding van de Malcolm X revival die er was naar aanleiding van de film van Spike Lee. Ik verwijs daarnaar omdat ik de indruk heb dat de AEL voor een stuk die discussie opnieuw op gang zal (proberen te) brengen.
Er moet naar mijn mening echter voor een aantal zaken opgepast worden.
Ten eerste is de situatie van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de VS niet te vergelijken met de situatie van de migrantengemeenschap in Europa. Waar de Afro-Amerikanen in een situatie zaten (zitten) van feitelijke verlengde slavernij en grote delen van die gemeenschap behoort tot wat het "lompenproletariaat" (mensen in een totaal uitzichtloze situatie, volledig afgesneden van werk, onderwijs, sociale voorzieningen, ...) genoemd wordt in klassieke marxistische analyses (en ook in de analyse van de BPP), kun je die stelling niet hard maken voor de migrantengemeenschap in Europa. Het is juist dat migranten in Europa geconfronteerd worden met groeiend racisme, maar wat sociale achterstelling en uitbuiting betreft is hun situatie voor de rest hetzelfde als die van de autochtone arbeiders. Ook bij die laatste groep is het nog steeds zo dat hun kinderen minder kansen hebben in het onderwijs, ook die groep wordt getroffen door de anti-sociale maatregelen, bij "reorganisaties" in de industrie worden zij evenzeer afgedankt, enz.
Ten tweede maakten zowel de BPP als Malcolm X, op het einde van zijn leven, de analyse dat samenwerking met het "blanke" proletariaat absoluut noodzakelijk is als men blijvende veranderingen aan de maatschappij wil aanbrengen. Dat is het breekpunt met de Nation of Islam, die een soort van positieve apartheid willen (op een gegeven ogenblik eiste de Nation of Islam een aparte staat op het grondgebied van de VS).
Ik heb de indruk dat de AEL zich echter steeds meer richt op die Nation of Islam als model. Dat wanneer "broeder" (ik leg hier de nadruk op om dat die "interne" aanspreektitel pas in het voorjaar van 2003 is beginnen opduiken in het discours van de AEL, voordien had men het gewoon over "onze voorzitter") Jahjah het heeft over polarisering, hij in feite nog een stuk verder wil gaan dan wat hij in het interview zegt. Dat hij niet alleen de tegenstellingen met de Vlaams Blok kiezers tot hun uiterste consequentie wil doordrijven, maar dat hij ook het conflict zoekt met (een deel van) de progressieven. Op zijn minst zegt hij in feite (twee laatste vragen) tegen de progressieven: "het Vlaams Blok is een creatie van jullie mensen, lossen jullie het maar op, maar ik wil met die mensen niets te maken hebben."
Ik vind ook niet dat men respect moet hebben voor de keuze van die mensen, maar ik vind wel dat we de discussie met de mensen die voor het Blok gestemd hebben niet moeten stopzetten. Integendeel, de enige manier om een politieke partij als het Blok te stoppen is door haar basis weg te nemen. Dat zullen geen gemakkelijke discussies zijn. Maar ik blijf ervan overtuigd dat je veel Blok-kiezers kunt overtuigen om niet op het Blok te stemmen door uit te leggen wat voor maatschappij die partij wil. Door uit te leggen aan welke kant het Blok staat. Door uit te leggen dat de tegenstellingen tussen de sponsors van het Blok en haar kiezers veel groter zijn dan de tegenstelling tussen die kiezers en de zondebokken van het Blok.
Samenvattend, het stoort me niet dat er zelforganisaties zijn. Wat me aan de AEL echter stoort is de analyse van waaruit zij vertrekken omdat die analyse fundamenteel verkeerd is en een tegenstelling zoekt/creëert waar ze niet is.
Het hoofdprobleem van de maatschappij is niet het racisme, het hoofdprobleem is het feit dat we in een maatschappij leven die gebaseerd is op de uitbuiting van de ene mens door de andere. Het racisme is slechts één van de manieren waarop men de grote groep van uitgebuitenen tracht te verdelen om ze beter onder controle te kunnen houden. Door echter enkel het racisme, dat inderdaad toeneemt, in onze maatschappij in vraag te stellen, zal er op de lange termijn niets veranderen.
Het is ook daarom dat het belangrijk is dat we opnieuw teruggrijpen naar het ordewoord "Belgen en migranten samen sterk, tegen racisme en voor werk". Dat we ook voor ogen houden dat het racisme slechts een middel is voor het Blok, geen doel. Hun doel is een maatschappij waarin alles in het teken staat van de bezittende klasse. Waarin elke organisatievorm van de werkende klasse verboden is, waar solidariteit tussen de werkende mensen vervangen worden door kliklijnen en extreem individualisme. Waar je ofwel werkt, ofwel een profiteur bent die van de maatschappij niets moet verwachten.
Het is dat wat we aan de Blok-kiezers moeten uitleggen. Het is zo dat we het Blok moeten ontmaskeren.
Maar zoals dhr. Jahjah nu zegt "Ik wil niets te maken hebben met racistische mensen", zo zal hij het Vlaams Blok niet verslaan.

Groenten uit Aarschot

P.S.: het zou fijn zijn als dhr. Jahjah aan de discussie deelnam...

gedeeltelijk akkoord
by Nordinne Tuesday, Jun. 22, 2004 at 12:08 PM

salaam alain,

Ik begrijp uw positie, en ga ook gedeeltelijk akkoord met de observatie die je maakt, maar niet akkoord met de analyse.
In uw ogen onderneemt AEL niet genoeg stappen naar de 'autochtone' hoek om samen een anti-racistisch front op te stellen. Vorige week was ik op het debat tussen Tarik Fraihi en Dyab Abou Jahjah aanwezig (schitterend debat trouwens, waar men ongelooflijk veel wederzijds respect kon merken). Op een bepaald moment kwam de commissie Arena ter sprake, die Tarik Fraihi als een 'mogelijk antwoord' bestempelde. Daarop reageerde Dyab Abou Jahjah terecht: waarom zijn wij hierop niet uitgenodigd?
Dat laatste zinnetje zegt genoeg over de houding die vele 'progressief goedmenende mensen' aannemen als het over organisaties zoals de AEL gaat. Ik kan er goed over meespreken, want ik zit tussen beiden: nauw verwacht met AEL-leden, maar mijn 'natuurlijk biotoop' zal ik maar zeggen (studie/werkcontext) is het progressief gemeengoed. Wat ik daar observeer is een soort van 'angst' om met AEl in de boot te gaan, slechts weinigen durven AEl aan te spreken of zelfs uit te nodigen. Dit pleit natuurlijk niet een zekere houding vrij die ik effectief bij bepaalde AEL kaders vind om niets meer met autochtonen te maken te hebben, maar het verklaart alleszins wel hoe het zover is kunnen komen. Waar er vorig jaar nog een houding was van goede will en openheid, is er nu meer achterdochtigheid door de bijna onophoudende teleurstellingen, gesloten deuren, niet nagekomen afspraken, wat zich manifesteert in uitspraken als : we kunnen als puntje bij paaltje komt alleen op ons rekenen.
Dit is op het niveau van de houding, de attitude - dus het orde van het menselijke en emotionele. Iets anders betreft de strategie en koers die AEL vaart, en dan ga ik niet langer mee akkoord. Het vorig zinnetje 'we kunnen enkel op ons rekenen' bevat volgens mij uiteindelijk nog steeds de kern van waarheid. Uiteindelijk moet je zelf, als actor in een bepaalde positie, je eigen analyse maken en jezelf daarrond versterken. AEl heeft als voornaamste doel de gefragmenteerde arabisch-islamitische gemeenschap te verenigen, die nu zo verdeeld is als maar kan. Maar tegelijk kan je niet zeggen dat AEL niet aan het publieke debat meedoet: het is een van de weinige 'allochtone bewegingen' die bijna constant aan het publieke debat deelneemt. Heb je al tussenkomsten gehoord van leden van de Milli Gorus, of Dyanet? Turkse poltiieke bewegingen die een groot deel van de Turken achter zich scharen. De turkse gemeenschap is een van de meest georganiseerde gemeenschappen, maar tegelijkertijd een van de gemeenschappen die het minst deelneemt aan het maatschappelijk debat. Het pad dat AEL tracht te volgen is tweezijdig: enerzijds de prioriteit leggen in de mobilisatie en organisatie van de 'eigen gemeenschap' (uiteraard is 'gemeenschap' steeds een construct, net zoals 'arbeidersklasse een construct is, maar een empirisch construct met realiteitswaarde), dit om tot een positief zelfbeeld te komen, de realiteit van de arabisch-islamtisiche gemeenschap de facto in te schrijven in west-europa, op een structurele wijze; maar anderzijds ook actief deelnemen aan het maatschappelijk debat. MDP was geen segregatie, MDP was een project dat actief deelnam aan Vlaamse beleidskwesties. Het feit dat niet-moslims zich niet zien stemmen op MDP zegt meer over de niet moslims dan over MDP. Waarom is het evident dat een arabische moslim op de socialisten, christen democraten of groenen zou stemmen, maar zou het bij geen enkele atheist of christene opkomen om op MDP te stemmen? AEL daagt niet alleen de arabisch-islamtiische gemeenschap uit om zich te organiseren, en zich in te zetten in de context waarin ze verblijven en actief deel te nemen aan het publiek debat - vertrekkende vanuit het eigen identitair erfgoed dat een postieve evaluatie moet kennen. AEL daagt ook de progressieve intelligentia uit om zichzelf in vraag te stellen en ook uit hun eigen etnische enclaves te komen en de andere, de migrant waarvoor ze dachten zich in te zetten, niet langer als een 'hulpbehoevende' te zien, maar als een volwaardige partner, die ook een eigen verhaal, een eigen identiteit en een eigen doel heeft.

Tot slot: verschil met nation of islam. AEL heeft geen separatsiche ambities, essentieel verschil met nation of islam, en ten tweede: AEL haat de autochtonen niet, en ziet autochtonen niet als tegenstander. Tegenstander is de racistische ideologie die hoe je het draait of keert mainstream gedachtegoed is geworden in deze gemeenschap (hoe vaak krijg ik geen verwonderingen en verbazingen en zelfs teleurstellingen te horen als mensen ontdekken dat ik wel degelijk aan de ramadan meedoe - toch niet zo progressief als ze dachten dak zou zijn). Spijtig genoeg nemen veel autochtonen, maar pas op: ook veel marokkanen!, dit gedachtengoed over, en als dusdanig zijn ze onze tegenstanders. ZE zijn niet mijn medestanders, en ik wil geen praatgroep organiseren om hen te overhalen dat ik niet ben zoals ze denken dat ik ben, en ik eigenlijk wel heel tof en leuk ben. Neen, waar ik naartoe wil gaan is naar een maatschappijmodel waar ik evenveel recht heb om hier te zijn als ieder ander. Ik wil niet aanvaard worden omdat mensen mij tof vindne, ik wil gewoon aanvaard worden omdat het mijn recht is, omda'k hier ook geboren ben, studeer, werk etc...

Tegen al deze achtergrond moet je de woorden van Dyab Abou Jahjah begrijpen. Hiermee zeg ik niet dat ik de bal naar jouw kamp werp. Ik zeg alleen waar ik naartoe wil, en wat mijn project is. Ik snap uw project, maar ik hoop ook dat je mijn positie begrijpt. Als we elkaar begrijpen, dan misschien kunnen we ergens komen. Maar als je mij probeert te veranderen, omdat mijn strategie toch niet eigenlijk past in uw visie over racismebestrijding, zullen we nergens geraken. Het enige dat we moeten beseffen, en zo snel mogelijk, is dat we elkaar nodig hebben, en als we elk beseffen dat we op ons eigen manier streven naar dat ene doel: anti-racisme en streven naar een maatschappij gebaseerd op burgerschap, dat het op lange termijn wel in orde zal komen. Gewoon elkaar vertrouwen en elkaar niet voor de voeten lopen, dan komt het wel in orde ;-)


ps: wat is er nu mis mee dat we elkaar broeder of zuster, beste vrienden of vriendinnen, beste kameraden noemen?