arch/ive/ief (2000 - 2005)

Verkiezingen/ Ik schaam me vandaag om Vlaming te zijn (Gust Haverbeke, ACOD Limburg)
by han Soete Tuesday, Jun. 15, 2004 at 2:09 AM
han@indymedia.be

Het ACOD (ABVV) in Limburg staat al 15 jaar in de bres tegen het racisme en het Vlaams Blok. Gust Haverbeke (secretaris ACOD Limburg) vindt nochtans dat dit werk niet diepgaand genoeg was en pleit voor vorming en mobilisatie in en van de vakbonden.

Jullie zijn met het ACOD in Limburg toch al 15 jaar zeer actief tegen het racisme, maar het heeft blijkbaar allemaal niet zoveel geholpen. Ook in Limburg gaat het Vlaams Blok vooruit.

Dat klopt en dat is omdat we niet grootschalig en niet diepgaand genoeg actie voeren. De uitslag was voorspelbaar en eigenlijk verschiet ik er niet van. Het doet natuurlijk pijn, maar ik had het voorspeld. Ik vond het een schitterende zaak dat er zich eindelijk eens een rechtbank heeft uitgesproken over het racisme van Vlaams Blok, maar je wist wel dat ze daar garen zouden uit spinnen.
Het debat over het migrantenstemrecht en de verdeeldheid van de VLD hebben ook een rol gespeeld. Maar ook het totaal gebrek aan inhoud van deze kieskampanje. Geen enkele partij heeft het over inhoud gehad. Men heeft enkel wat op elkaar zitten vitten en daarmee heeft men echt wel de anti-politiek gevoed. Het Vlaams Blok kon in de debatten ook steeds op eigen vertrouwde terrein spelen en werd nooit in moeilijkheden gebracht.
De politici zijn natuurlijk de belangrijkste verantwoordelijken. Ze kunnen er zich niet blijven vanaf maken met “we praten er niet mee” of “we gaan er niet mee in zee”. Ze moeten ook duidelijk maken waarom. Ze zouden hun politiek ook wat beter moeten afstemmen op de mensen. Er zijn een paar goede verwezenlijkingen van die Vlaamse regering. Denk maar aan de zorgverzekering. Dat is een goede maatregel, maar dat werd niet gecommuniceerd. Er zijn ook een aantal dingen die mensen verzuren en waar men niets aan doet.
De politieke partijen moeten echt eens gaan nadenken hoe ze gaan luisteren naar de mensen en rekening houden met hun bekommernissen, en dat gaat niet door om de vier jaar eens wat folders te gaan uitdelen op de markten.

Er ligt volgens mij ook een grote verantwoordelijkheid bij de vakbonden. We bereiken samen meer dan 2,5 miljoen mensen. We bewijzen met de sociale verkiezingen dat die verdeeldheid er dan niet is. En toch blijft het sinds 1991 vooral bij ronkende verklaringen en gebeurt er binnen die vakbonden zo goed als niets. We doen nu niets aan de verzuring binnen onze eigen vakbond. In onze vormingen word er veel te weinig structurele aandacht besteed aan de discussie over Vlaams Blok, racisme en zelfs fascisme. Die discussies worden niet meer gevoerd binnen de vakbond. Wij hebben dat hier structureel ingebed in onze vorming, maar elders gebeurt dat weinig of niet.
Ons middenkader moet absoluut bijgeschoold worden om in discussie te gaan met militanten die beïnvloed worden door het Vlaams Blok. Nu durft men niet in discussie te gaan, omdat men dat nooit heeft geleerd. Als de vakbond nu niet het initiatief gaat nemen om een verplichte bijscholing / vorming te geven aan het middenkader om zo de militanten en leden te beïnvloeden, zal er nooit iets veranderen.

Yves Desmet beweert dat hoe meer mensen hebben, hoe banger ze worden het te verliezen.

Ik heb vorige week met mijn dochter het programma van de NSDAP (de partij van Hitler) bestudeerd en we zagen heel wat overeenkomsten met het programma van het Vlaams Blok. De parallellen zijn absoluut te trekken. De zondebok theorie bijvoorbeeld is ook echt aanwezig bij het Vlaams Blok.
Mensen zijn voor een stuk zo egoïstisch dat ze het niet meer willen delen, dat ze een fort Europa willen bouwen. Ze denken dat ze hun eigen hachje kunnen redden door de migranten buiten te zetten. Migratie is er ook altijd geweest, een eeuw geleden bijvoorbeeld immigreerden heel wat Belgen naar de Verenigde Staten, Canada, ... Als je die geschiedenis niet kent dan gaat men zo egocentrisch redeneren. Ik schaam me vandaag echt wel om Vlaming te zijn, omdat we voor een stuk een klootjesvolk zijn dat verzuurd is, en probeert te beschermen wat ze hebben en niet zien wat er in de wereld gebeurt.
Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de politiek en het middenveld waar men te weinig aandacht besteed aan die dingen.

Maar kan je vanuit het middenveld alles oplossen? Blommaert die zegt bijvoorbeeld dat er gebrek is aan een linkse oppositie is, waardoor alleen extreem rechts zich nog kan profileren als oppositie.

Natuurlijk is dat een probleem. Het gebrek aan duidelijkheid van de traditionele partijen speelt hen parten. Door de luide stem van het Vlaams Blok durven de anderen er niet meer tegenin te gaan, ze gaan hen zelfs achterna in hun politiek. Ze hebben schrik om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken met quota, ze durven dat wel voor vrouwen, al heeft die strijd ook 100 jaar geduurd. Echte racistische discriminatie op de arbeidsmarkt durft men niet aan te pakken uit schrik voor het Vlaams Blok. Maar als men die duidelijkheid niet wil scheppen, dan stemmen mensen voor het origineel, het Vlaams Blok. Diegene die het Vlaams Blok achterna lopen worden dan natuurlijk afgestraft.

Het drama met de media is dat die zich enkel concentreren op BV's, babes, op de mensen met de oneliners, ... en alles wat een andere taal spreekt, die wordt weg gedrukt. Iemand als Van Lancker die komt gewoon niet aan bod, het verhaal over Europa is in geen enkele kampanje aan bod gekomen. Maar mensen als Van Lancker en zelfs Stercks die kunnen dat op een zeer bevattelijke en begrijpbare manier vertellen.

Maar zit je dan niet in een zeer moelijke situatie? Zelfs als zou je er met de vakbonden iets aan gaan doen, de politiek wil niet mee.

Dat is een probleem. De propaganda van het Vlaams Blok krijg je dag in dag uit in je maag gesplitst en die zit schitterend in elkaar. Die andere partijen zouden daar ook eens bij stil moeten staan, in plaats van na de verkiezingen terug te keren tot de orde van de dag.

Ik ben eigenlijk wel blij dat GROEN! over de drempel geraakt is. Voor mij moeten ze niet in de oppositie kruipen om van daar uit toe te kijken en kritiek te geven. Maar als ze mee in de regering stappen dan hoop ik dat ze deze keer hun stemmen echt ten gelde maken. Ik weet wel dat er dan weer geen linkse oppositie zou zijn.
Ik verwacht niet dat SP.a nog een uitgesproken linkse partij wordt. Dat kan je ook niet verwachten van een regeringspartij, maar ze zullen ook nooit een partij van de burgerij worden. De SP.a droomde ervan om wat stemmen in het midden weg te halen, maar dat is daar zo druk bevolkt dat ze zich zullen moeten toeleggen op stemmen te veroveren bij het Vlaams Blok. Dat kan, als men het Vlaams Blok ontmaskert en als ze zelf alternatieven naar voor schuiven. Ze moeten het ook afleren om een compromis als overwinning te verkopen, de mensen die hebben door dat men hen iets probeert wijs te maken. Een compromis is geen grote overwinning en men moet ze ook niet proberen te verkopen. Nog veel erger wordt het als ze ook hun standpunten gaan aanpassen, ze nemen gewoon neoliberale standpunten over.

Aan Franstalige kant liggen kaarten blijkbaar toch wel anders.

De media behandelen extreemrechts daar ook op een andere manier. Daar word extreemrechts zeer kritisch aangepakt wat hier helemaal niet meer zo is. Hier mag het Vlaams Blok liegen aan 200 per uur. Er is niemand die hen ter orde roept, ook al omdat niemand die dossiers kent.
Di Rupo maar ook de vakbond nemen de belangen van de werkende mensen daar ook serieus. Als je ziet hoe zij zich verzetten tegen de jacht op de werklozen, de dienstenschecks, ... Ze vertellen er aan de mensen wat het effect gaat zijn, bij wie de centen terecht komen. En hier begint men een verhaal te vertellen over dat je toch geen mensen kan betalen om thuis te zitten, en dat terwijl er niets gebeurt tegen de fraude, de grote belastingontduiking, ... Dat zien de mensen, hé. Ik ben ook tegen sociale fraude, maar socialisten zouden toch andere prioriteiten moeten hebben.

En hoe ga jij het nu verder aanpakken

Ik ga een brief schrijven naar de vakbondsleiding om ervoor te pleiten dat we nu eens echt zouden aanpakken. Na de vorige zwarte zondag organiseerde het Vlaamse ABVV een studiedag met Jan Blommaert, dat was schitterend, maar daar bleef het dan ook bij.

En welk rol zie je voor de rest van het middenveld?

Die multiculturele avonden met couscous, dat is allemaal heel mooi, maar we zullen nu toch wat dieper moeten gaan.
Wij deden een mailing naar al onze militanten met daarin de foldertjes van Mia De Vits, An Van Lancker, maar ook van de mensen op de lijst van de PVDA die militant zijn bij ons. We willen een stemadvies geven voor alle ACOD-militanten die op een linkse lijst staan, we zijn misschien de enige die dat doen, maar we vinden dat zeer belangrijk. Veel beter een stem voor de PVDA dan voor het Vlaams Blok, laat ons daar AUB eerlijk in zijn.
Op die omslag drukten we: “Je kan honderd redenen bedenken om niet voor een traditionele partij te stemmen, maar je kan niet één goede reden bedenken om voor het Vlaams Blok te stemmen.” Daarnaast gaven we een aantal redenen waarom je wel voor het Blok zou stemmen : vrouwen van de dop, geen CAO's, geen vakbonden, ...
Ik denk dat we meer in die richting moeten gaan, we moeten ook het discours van het Vlaams Blok ontmaskeren.

En ja hoor, ik vind dat niemand een vrijgeleide kan krijgen omdat hij gediscrimineerd wordt op school en/of de arbeidsmarkt om de klootzak uit te hangen. Men moet het de mensen niet lastig maken en er moet respect voor elkaar zijn, want door dat soort gedoe gaan er wel ook wat stemmen naar het Vlaams Blok. Ik vind echt dat we daar niet blind voor mogen zijn, ook de migranten organisaties niet.”