arch/ive/ief (2000 - 2005)

Verkiezingen / Er is nood aan een sterke linkse oppositie (Jan Blommaert)
by han Soete Monday, Jun. 14, 2004 at 11:37 PM
han@indymedia.be

“De consument maakt redelijk systematisch verkeerde keuzes.” “Sinds 1991 is er door Noël Slangen en Patrick Janssens al zoveel uitgeprobeerd. Vandaag zien we het resultaat. Het Blok is nu dubbel zo sterk als in 1991.” “Elke fundamentele vernieuwing ontstaat in de oppositie.” Jan Blommaert over verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok en mogelijk pistes om daar iets aan te doen.

Hoe meer mensen hebben, hoe banger ze worden het te verliezen.” Dat is volgens Yves Desmet één van de verklaringen voor de nieuwe sprong vooruit van het Vlaams Blok. Hoe zie jij dat?

“Laten we beginnen met een paar fundamentele zaken. We leven al 15 jaar in een politieke cultuur van vernieuwing die voortdurend beklemtoont dat het electoraat een soort consumentenpubliek is. Gisteren kon je het ook weer in alle verkiezingshows horen: “De kiezer heeft altijd gelijk.” Dat is niet zo, ook de consument heeft niet altijd gelijk. De consument maakt redelijk systematisch verkeerde keuzes. Kijk maar naar de verkoop van Coca-Cola. De consument kiest heel vaak voor ongezonde producten met te veel cholesterol, die milieuverontreinigend zijn, noem maar op. Hetzelfde geldt voor de politiek. Van zodra je politiek definieert als iets dat enkel respondeert op ontwikkelingen in het electoraat dan kan je geen antwoord hebben op extreem rechts.
Extreem rechts is zoals Coca-Cola, mits de nodige marketing kan je het verkopen als een zeer goed product maar in essentie is het zeer ongezond en slecht voor het milieu. Je moet die cirkel van marketing dus doorbreken. Het wordt de hoogste tijd dat je terug een politiek krijgt die mensen durft ongelijk te geven en die hen ook voorlicht. Een politiek die terug zijn verantwoordelijkheid opneemt als opvoeder, als een soort vader want in die rol worden ze verkozen: de vader/moeder die in onze plaats een aantal beslissingen nemen. Ze moeten dus ook duidelijk maken welke producten al dan niet goed zijn.

Vanaf de jaren '90 zien we een vernieuwing die voortdurend alle recepten van Vlaams Blok heeft opgenomen en uitgewerkt. Het gevolgd daarvan is dat we nu tegenover een Vlaams Blok staan dat meer dan dubbel zo groot is als in 1991. Recepten als veiligheid, migranten, migranten stemrecht, ... allemaal probleemformuleringen die het Vlaams Blok aanbrengt en die worden overgenomen. Men moet nu eindelijk durven zeggen dat dit verkeerd is. Op de verkiezingsavond waren ze weer bezig: “Veiligheid is ook een links thema”, ... als ze het nu nog niet geleerd hebben dan staan er ons in 2006 nog veel onaangename dingen te wachten. Ze moeten absoluut uit een heel ander vaatje gaan tappen, het gaat niet over “stijl” of “verpakking” het gaat over een ander fundament.”

Het soort linkse oppositie waarover jij het hebt bestaat wel maar ze komt gewoon nergens nog aan bod in de media. Kleine partijen of lijsten en linkse krachten op grote lijsten worden consequent uit de media geweerd.
“Ja dat is waar, maar dat is eens te meer een bewijs dat de media absoluut niet meer de spiegel van de samenleving zijn. Een heleboel discussies die effectief in de samenleving leven worden door de media gewoon niet opgepikt omdat ze als product blijkbaar niet massaal genoeg verkocht kunnen worden. Het gevolg is dat de media zich voluit in het centrum hebben gezet en daar niet meer uit geraken. Dat men inderdaad maar eens gaat kijken of men daar geen zinnige dingen kan leren van die kleine stemmen. Sinds gisteren is het toch duidelijk dat we in het politieke centrum geen overschot hebben aan ideeën. Sinds 1991 is er door Noël Slangen en Patrick Janssens al zoveel uitgeprobeerd. Vandaag zien we het resultaat. Het Blok is nu dubbel zo sterk als in 1991.”

Die marginalisering gaat wel redelijk ver. Zelfs iemand als Anne van Lancker – nummer twee op de Europese SP.a-lijst - mocht tijdens de verkiezingsshow wat op de achtergrond staan, maar voor de rest komt ze niet aan bod.

“Maar dat is dan ook al jaren bezig. De partij-cenakels hebben nog nooit zoveel macht gehad als vandaag. De basis van de partij heeft gewoon niets meer te zeggen. De agenda's worden bepaald door technocraten uit de communicatiewereld. De boegbeelden mogen het dan gaan uitdragen, maar van enige inhoud is al lang geen sprake meer. Ze hebben zeer dringend ideeën nodig want ze hebben al lang hun plafond bereikt. Kijk naar Steve Stevaert. Dat was vorig jaar een briljant product en na een jaar werkt het al niet meer.

Ook het middenveld mobiliseert al 15 jaar tegen het Vlaams Blok. Hebben zij gefaald?
Het middenveld wordt uitgesloten uit de discussie. Die diagnose maken jullie ook in het boek 'Media-activisme' en die is zeker niet nieuw, maar men heeft zich veel te veel laten doen. Iedereen heeft zich neergelegd bij die de rol van de massamedia en dus van het grootkapitaal, want het gaat om kapitalistische ondernemingen.

Zeg je nu dat het middenveld terug zijn plek moet opeisen met eigen media en meer zelf naar de mensen moet gaan?
“Veel van die bewegingen zijn effectief nog basisbewegingen. De vakbonden bijvoorbeeld staan nog met twee voeten bij de “gewone man”. Maar dat zouden ze inderdaad beter terug wat meer gaan doen. Maar deze keer dan wel in de twee richtingen: iets doen voor de “gewone man” maar ook wat meer inzet verwachten van die “gewone man”. De “gewone man” voorlichten, hem ideologisch actief maken en zijn belangen echt verdedigen, want door het centrum worden de belangen van de gewone man absoluut niet goed bediend. Het vertrouwen van die gewone in het centrum is zoek.”

Dan is de uitspraak dat de mensen veel zouden hebben en daardoor schrik om iets te verliezen volgens jou volledig misplaatst.
“Dat is totaal onnozel. We hebben misschien van een aantal dingen teveel, maar van veel dingen hebben we een gigantisch tekort. Er is een enorm tekort aan politieke opvoeding bijvoorbeeld. Mensen weten niet meer wat een democratie is en kunnen de prijs van een stem voor extreemrechts niet inschatten. Mensen weten niet wat ze veroorzaken met hun stem. Ik kan me niet inbeelden dat je voor het Vlaams Blok stemt als je weet dat je daarmee een stuk van de democratie gaat afschaffen. Als mensen dat bewust doen dan zijn ze zot, maar ik ga ervan uit dat slechts een kleine minderheid zich daarvan bewust is. Het grootste deel van de Vlaams Blok stemmers doet dat omwille van onvrede met het politiek centrisme en er is enkel een rechtse oppositie om dat te uiten.

We hebben zeer dringend een sterk linkse oppositie nodig opdat mensen die onvrede ook op een linkse manier zouden kunnen uiten. De laatste 15 jaar is er enkel een rechts jargon voor het ongenoegen. Er is niets ander meer. De SP.a had in '99 in de oppositie moeten gaan. Dat had de hele samenleving zoveel deugd gedaan, omdat je dan ook een linkse invulling zou krijgen van dat ongenoegen. Ik vermoed dat het zeer aangenaam toeven is in het centrum, dicht bij elkaar is het goed warm en er is daar meer te verdelen dan aan de buitenkant. Maar wij betalen bij elke verkiezing een zware prijs voor die keuze.

Is het racisme dan geen probleem? Deze keer zijn er toch een aantal mensen van de VLD naar het Blok gegaan louter omwille van het racisme.
Vandaag staat er een partij voluit in het centrum terwijl die veroordeeld is voor racisme. Een miljoen kiezers wist dat die partij op basis van een democratische wet veroordeeld werd. Dat is als het ware de volmaakte maatschappelijke aanvaarding van het racisme. Het standpunt dat migranten hier ongewenst zijn, is daarmee een volkomen neutraal politiek aanvaardbaar standpunt geworden.
Eigenlijk hebben we sinds 1991 al een hele afstand afgelegd in dat opzicht, in negatieve zin dan. In 1991 was dat nog een marginaal standpunt en was er nog een maatschappelijke consensus over de onaanvaardbaarheid van dat standpunt. Het Vlaams Blok gaat de Volksunie achterna en slaagt erin om zijn volledige agenda te laten realiseren door anderen. De rol van zweeppartij wordt door hen volmaakt gespeeld.
Het migrantenstemrecht is zowat de enige wet die in deze legislatuur werd gestemd die niet door de regering zelf werd ingediend. Het parlement is sinds een paar legislaturen zo goed als onbestaande. Parlementairen zitten daar om op een groen of rood knopje te drukken naargelang hun partij in de regering of de oppositie zit. Het parlement ontwerpt geen wetten meer, maar het voert gewoon uit wat de regering decreteert. Theoretisch is de regering de uitvoerend macht en moet zij uitvoeren wat het parlement beslist. Het gebrek aan fundamentele maatschappelijke debatten is een enorm probleem voor onze democratie.
Het hele spel van regering is volledig getechnocratiseerd en de mensen waarvoor je stemt maken het verschil niet meer. Of je er nu 12 van de SP.A instemt of niet, die persoon moet toch 4 jaar zijn mond houden. En dat geld ook voor de VLD en de CD&V.

Als ik dat zo allemaal hoor, ziet het er wel redelijk hopeloos uit?
“Het Vlaams Blok is inderdaad een hopeloze zaak. Men had ze tien jaar geleden in een rechtbank moeten veroordelen. Men had daar toen korte metten mee moeten maken. Toen was er nog een maatschappelijk consensus over het onaanvaardbare karakter van die partij, maar nu krijg je dat niet meer uitgelegd. We zitten daardoor als enige land in Europa nog met een zeer grote extreemrechtse partij en ze is een blijver. Je kan ook zo voorspellen dat ze op een bepaald ogenblik ook in executieve functies zal geraken.
Bovendien is die blijver het schatje van de media. Gisteren mocht Dewinter tijdens het debat tussen kopstukken de hele zaak domineren. Ik ben daar inderdaad zeer pessimistisch over. Er zijn weinig redenen tot optimisme. Het is zoals de AIDS-epidemie. Als je er niet vanaf het begin bij bent, woekert het verder.

Wil je nu zeggen dat je als progressief niet veel meer kan doen en allen maar moet afwachten en toekijken.
“Neen, neen, neen,... Het lokale niveau is bijvoorbeeld zeer belangrijk en tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen moeten we zorgen dat er een front is. We moeten alle mogelijk druk uitoefenen op links opdat ze ze een sterke oppositie zouden uitbouwen. De SP.A mag aan GROEN! nu eens bewijzen dat ze een betrouwbare oppositiepartner is. Je zou ervan verschieten hoeveel enthousiasme een dergelijk linkse oppositie kan doen ontstaan,... Heel de grote generatie van de SP.a is gegroeid in de oppositie tegen Wilfried Martens: Louis Tobback, Van Miert,.... De SP was toen een spectaculair populaire partij, maar dat kan enkel in de oppositie.

Maar dan hebben we toch een serieus probleem, want zelfs GROEN! is nog niet eens zeker dat ze voor de oppositie gaan.
Als GROEN! alle stemmen wil verliezen die ze er gisteren bij kregen dan moeten ze maar wat in de regering gaan zetelen. Het is toch ondenkbaar dat je in een regering gaat zetelen als je vorig jaar zo'n afstraffing hebt gekregen omwille van die regeringsdeelname. Het is natuurlijk aangenaam toeven in het centrum, maar het zou een enorme vergissing zijn waar niemand mee gebaat is, maar dat geldt ook voor de SP.a. Ik blijf dat maar zeggen ook al is er niemand die wil luisteren: de SP.a is absoluut nodig, niet als ministers van begroting of volksgezondheid maar wel als oppositieleiders. Dat mensen als Freya hun talenten daar maar eens uitspelen, en dan zullen we zien hoe zwaar ze wegen. Ik hoop dat er zo een bekwame nieuwe generatie ontstaat want vandaag hebben ze die niet. Maar dat geldt ook voor GROEN! dat zichzelf moet heruitvinden in de oppositie.

Als ze dat niet zien zitten, moeten we dan beginnen met iets nieuw, iets regenboog achtig?
“Jah, .. ik weet het niet. Elke fundamentele vernieuwing ontstaat in de oppositie. Als je linkse oppositie wil opbouwen dan mag je niet met de dagelijkse problemen van het beleid opgezadeld zitten. Je moet je op je gemak kunnen herbronnen. (zucht) Maar ja, we hebben het hier over mensen en de lokroep van de macht blijkt steeds weer zeer zoet te zijn.”


linkse of rechtse oppositie?
by geert van hout Wednesday, Jun. 16, 2004 at 9:40 PM
geertrdv@hotmail.com

Hoe zou een linkse oppositie het Vlaams Blok kunnen tegenhouden? Hebben we niet net een geloofwaardige en gematigde RECHTSE oppositie nodig? Bijvoorbeeld een partij zoals de N-VA, maar dan onafhankelijk (dus niet in kartel met CD&V)? Of een VLD-oude stijl (PVV)?

Is het niet simplistisch om alle nieuwe Blokkiezers als racisten te bestempelen? Zijn al die overgelopen SP-A en VLD kiezers plots racisten geworden?

Ik vraag me trouwens af wat we te vrezen hebben als het Vlaams Blok een coalitie zou vormen met CD&V of VLD. Zouden we ze niet beter de kans geven zich te verbranden in een coalitieregering vooraleer ze een absolute meerderheid hebben? Het Oostenrijkse voorbeeld werkt in dit geval toch geruststellend?

Het wordt de hoogste tijd om het debat over het Vlaams Blok op een hoger niveau te tillen en bijvoorbeeld de link met de Belgische context te analyseren (onbespreekbaarheid van een aantal belangrijke issues), of de mate waarin het cordon sanitaire bijdraagt tot het succes van het Blok.

over België
by Jan Blommaert Thursday, Jun. 17, 2004 at 11:36 AM
jan.blommaert@ugent.be

Interessante opmerkingen, en belangrijk. Ik haal er enkele punten uit.

1. Ca. een miljoen mensen hebben op een partij gestemd waarvan ze goed weten dat ze veroordeeld is voor racisme. Dat maakt die mensen geen racisten natuurlijk, maar het zegt wel dat ze racisme geen struikelblok meer vinden. Het is een legitieme politieke positie geworden. Dat is een zeer ernstig probleem. Racisme is sinds 1991 van plaats verschoven in dit land, van de marge (een volstrekt onaanvaardbare zaak) naar het centrum (geen breekpunt). Tien jaar geleden moest men aan veel meer criteria beantwoorden om het etiket van 'geen racist' te verwerven.

2. België. Daar zit eveneens een groot probleem. Stel dat ik voor Di Rupo zou willen stemmen, of voor iemand van Ecolo (wat geen slechte oppositiestem zou zijn): ik kan niet, mag niet. Dat is het grote democratische probleem hier: we zijn zogezegd een federale staat, maar zijn dat niet, want we hebben geen federale partijen. De helft van de besluitvormers kan niet verkozen worden door ons. We moeten dan ook niet versteld staan van (a) het feit dat die 'anderen' zich niet veel van ons aantrekken; (b) er kleine regionalistische partijen ontstaan die disproportioneel veel macht krijgen omwillen van hun overwicht in één of enkele regio's. In dat opzicht ben ik dus voorstander van een Belgisch perspectief op extreem-rechts, zij het wellicht in een andere zin dan de respondent hier bedoelt. Indien wij voor het federaal parlement echt federaal zouden mogen stemmen, dan zouden we een ander parlement, een andere regering, een andere politiek en andere machtscentra hebben. Tegengas geven tegen Rechts zou veel makkelijker zijn. Zou dat geen deugd doen?

Welke coalitie
by ico maly Thursday, Jun. 17, 2004 at 1:27 PM

Dag Prof. Blommaert

Vooreerst ik volg uw redenering zoals beschreven in het interview en in uw reactie. Een sterke linkse (echt links, dus geen verpakking maar inhoud)oppositie (met Sp.a, groen!, leef, lsp, pvda, mdp, ...) is cruciaal willen we tegen het blok ingaan. Maar gezien de huidige verhoudingen in het politieke landschap zou dit betekenen dat CD&V/Nv-a een coalitie zou moeten vormen met het vlaams blok en eventueel samen met de vld. Dat is echt kiezen tussen de pest en de cholera. Hoe denkt u hierover? Dank bij voorbaat,

Met vriendelijke groet,

Ico Maly

België
by geert van hout Thursday, Jun. 17, 2004 at 9:23 PM
geertrdv@hotmail.com

Ik wil nog even doorgaan op het luikje België.

Een beetje politieke waarnemer beseft dat je het succes van het Vlaams Blok niet kunt loskoppelen van de Belgische politieke context. Dit “Belgische probleem” is volgens mij drieledig.
Vooreerst zijn een aantal mogelijke antwoorden op de grote uitdagingen van vandaag in België niet bespreekbaar omdat de Franstaligen hun veto stellen (bvb. de hoge loonkost, het referendum, hervormingen in de sociale zekerheid).
Daarnaast zijn een aantal geladen communautaire dossiers per definitie een politiek taboe (bvb. de financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië, de overheveling van nieuwe bevoegdheden naar de deelstaten, de toepassing van de taalwetten in Brussel,…).
En ten slotte worden een aantal maatregelen van goed bestuur alleen in Vlaanderen ingevoerd (superboetes en flitspalen, controle op de werklozen en op de uitgaven in de gezondheidszorg).

Het Vlaams Blok dankt een niet te onderschatten deel van zijn aanhang – en volgens mij zelfs veel nieuwe kiezers – aan dit “Belgisch” probleem. Zolang zulke thema’s niet bespreekbaar zijn op federaal niveau zal het Vlaams Blok stemmen blijven winnen.

Apartheid
by K.J. Dezomer Saturday, Jun. 19, 2004 at 3:36 PM
kjdezomer@hotmail.com

Ik ga akkoord met Blommaert wanneer hij beklaagt dat hij als Vlaming niet op een franstalige partij kan stemmen. We kunnen niet anders dan stemmen op Vlaamse partijen, zowel voor de gemeenteraadsverkiezingen, de Vlaamse verkiezingen, de federale en de Europese verkiezingen. Wat betreft binnenlandse politiek hanteert Belgie een heus apartheidsbeleid. Segregatie. Vlamingen ten noorden van de taalgrens en Walen ten zuiden van de taalgrens. Die grens steek je in principe niet over, tenzij voor een weekendje vakantie in de Ardennen voor Vlamingen of een vakantie aan de kust voor de Walen... De vergelijkingen met Zuid-Afrika voor 89 is een overdrijving, maar overdrijvingen maken vaak iets duidelijk! Een symptoom van dit apartheidsbeleid zijn de hysterische reacties van vooral politici op de (nog) niet-splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Ironisch genoeg is dat het meest democratische kiesdistrict, waar de apartheidswetten inzake stemgedrag nog niet gelden... Maar niet voor lang!

Ook het Europa van de Europese Unie houdt een apartheidsbeleid. Europa is een bonte lappendeken van natiestaatjes die elk hun eigen belangen dienen in de supranationale overlegorganen. Leve het provincialisme! Think global, act local... zover is men in Brussel nog lang niet! Er bestaat hoegenaamd niets wat europees is (behalve de euro). Geen Europese partijen, geen Europese media (alhoewel een orgaan als indymedia hier een rol in kan hebben, maar in welke taal moet dat dan?), geen... Ik geloof wel dat er nood is aan Europese partijen. Hoe anders kun je Europese problemen aanpakken? De meestgehoorde folk-kritiek op de toetreding van de nieuwe Europese staten en aspirant-lid Turkije is dat dat 'ons' een hoop geld gaat kosten. Transnationale solidariteit is er nog niet, maar hoe kan dat ook anders met enkel nationale (in Belgisch geval zelfs regionale) partijen die enkel de nationale/regionale belangen behartigen?

Ik heb ten slotte nog een vraag aan Blommaert. Democratie - zeker in de huidige marktpopulistische vorm - is geen ideaal systeem. In het beste geval kunnen we zeggen dat het het beste is bij gebrek aan beter. U - en medeauteurs van Populisme - klagen o.a. de gecultiveerde domheid van het volk - 'de mensen' in het Stevaertiaans. U lijkt voorstander te zijn van een meer verantwoordelijke en echt betrokken kiezer, niet in de manifeste kleinburgelijkheid van Verhofstadt, maar echt kritische en verantwoordelijke burgers. (Dat lees ik tussen de regels door, maar dat heeft misschien wel meer met mezelf te maken dan met de regels zelfs...) In ieder geval fulmineert u tegen een betuttelend en populistisch politiek spreekregime. Zo worden mensen dom gehouden. U bent voorstander van de heropvoedende rol van de politiek. Een wat lange inleiding voor de eigenlijke vraag: Is het niet zo, dat als je democratie ernstig neemt en de burger verantwoordelijkheid geeft, de enige regering die de burger vandaag verdient een conservatief-racistische coalitie van CD&V/NVA en Vlaams Blok? M.a.w. is een cordon sanitaire op de longue duree wel wenselijk?

Ideetje
by Jp Chielens Wednesday, Sep. 08, 2004 at 8:32 PM
janpieter.chielens@tiscali.be

Even een ideetje, maar is de verschuiving naar rechts en het maatschappelijk accepteren van rechtse thema's en ideologieën, niet gewoon een weerspiegeling van het algemene politieke klimaat? Ik bedoel dit natuurlijk niet in de zin dat Steve Stevaert per geboorte rechtser is dan Louis Tobback.
Het is echter wel zo dat staatshervorming - een thema waar volgens mij een minderheid van de VB-stemmers van wakker ligt - de belangrijkste tendens is gebleken in de Belgische politiek tijdens de verrechtsing van de afgelopen 15 jaar. Maar is het niet zo dat woorden als 'solidariteit' of langetermijndenken in debatten over staatshervorming helemaal niet meer voorkomen, hoewel ze in de materie toch terzake zijn en een uitgesproken progressief karakter hebben? Als de sociaal-democratische zijde het acceptabel vindt om hun progressiviteit aan de haak te hangen, ten voordele van de korte termijn: machtstoename, populisme en kartelpartners; kunnen we dan de algemene verrechtsing niet als een natuurlijk gevolg zien van die houding?