arch/ive/ief (2000 - 2005)

Objectief: "Een beleid dat zelf discrimineert, geeft slechte voorbeeld"
by christophe callewaert Monday, Jun. 14, 2004 at 10:01 PM
christophe@indymedia.be

BRUSSEL -- Na de eerste zwarte zondag haalde de beweging Objectief 479.917 (het cijfer stond voor het aantal stemmen dat het Vlaams Blok toen behaalde) meer dan één miljoen handtekeningen voor gelijke rechten op. Dertien jaar later stemmen precies evenveel Vlamingen voor het Blok. Ook bij Objectief – zoals de beweging nu heet – likken ze de wonden.


Marianne Nimmegeers “Een andere klok laten horen in de media”

Marianne Nimmegeers (Objectief): “We moeten ons bezinnen over onze strategie. Maar de politieke partijen mogen ook eens in eigen boezem kijken. Wat hebben die de afgelopen jaren gedaan? Hoe hebben zij gereageerd op het Vlaams Blok? Ze hebben vooral een electorale strategie gevolgd. Voor hen kwam het er op neer stemmen terug te winnen op het Blok. De inhoudelijke discussie interesseerde hen niet. Om die kiezers terug te winnen, hebben ze zelf voor een stuk het extreemrechts discours proberen over te nemen. Je zag dat heel duidelijk bij de CD&V en de VLD. Maar zelfs de SP.a heeft zich daaraan bezondigd.”

Dat zijn zware beschuldigingen. Kan je die ook hard maken?

“Ze hebben een aantal topics van het Blok overgenomen. Het is niet verkeerd om het over die thema's te hebben, maar het is wel belangrijk dat je dat op een correcte manier doet. Als je kijkt naar het debat over stemrecht, dan zie dat dat niet gebeurd is. Tijdens dat debat heeft de VLD de mensen van migrantenorigine afgeschilderd als fraudeurs en profiteurs. Ze hebben bijvoorbeeld gezegd dat er een vlieg zit op mensen die de Belgische nationaliteit geweigerd werd en dat die daarom geen stemrecht mogen krijgen. De SP.a heeft die logica aanvaard. De manier waarop er over migranten gesproken wordt, is dus al racistisch. Ook de tussenkomsten van Jean-Marie Dedecker en Hugo Coveliers waren er ver over. 'Mensen die profiteren van de sociale zekerheid gaan we toch niet belonen met stemrecht zeker?' Er wordt constant op een negatieve manier over mensen van migrantenorigine gesproken. Ze hebben al die tijd het Vlaams Blok ook als een normale partij behandeld: er mee in debat gaan, op tv toegelaten, subsidies gegeven, ... Zelfs de veroordeling van het Blok gaf geen aanleiding tot een koerswijziging.”

Ontken je nu niet dat een groot deel van de Belgische bevolking racistische ideeën heeft? Coveliers zal antwoorden dat de VLD juist verloren heeft omdat hun koers niet rechts genoeg was.

“Wij ontkennen zeker niet dat het racisme groeit. Maar ook daar zit de verantwoordelijkheid bij het beleid. Wat is de oorzaak van racisme? Het racisme wordt gevoed door de algemene malaise in de bevolking. Neem de afbraak van de sociale zekerheid, de werkloosheid, de privatiseringen, ... De gewone mensen zijn daar het slachtoffer van. Het Vlaams Blok springt daar op en schuift makkelijke oplossingen naar voor gebaseerd op racisme. Als de andere partijen dan niet reageren tegen dat racisme en tegelijkertijd ook geen oplossingen bieden voor die problemen, kan het racisme alleen maar groeien.”

Hebben jullie in de aanloop naar de verkiezingen een poging ondernomen om het tij te keren?

“Wij zijn gespecialiseerd in de nationaliteitswetgeving omdat we andere projecten zoals een antiracistische campagne op de werkvloer hebben moeten stop zetten wegens gebrek aan middelen. Tijdens het debat over stemrecht en de nationaliteitswetgeving hebben we telkens geprobeerd een ander geluid te laten horen in de media en via ons eigen tijdschrift en website door duidelijk te maken dat het in ieders belang is dat mensen van migrantenorigine gelijke rechten hebben.”

Na de eerste zwarte zondag van 1991 kwam de hele maatschappij in beweging. Objectief heeft toen zelfs één miljoen handtekeningen opgehaald. Zie je dat na 13 juni opnieuw gebeuren?

“Ik hoop het. We moeten dat bekijken met de andere organisaties die nog bestaan. De antiracistische sector heeft de afgelopen jaren serieuze klappen gekregen. Het desastreuze beleid heeft een aantal van die organisaties kapot gemaakt. Het is aan ons om samen met anderen onze strategie te herbekijken. Spontaan denk ik aan initiatieven als 'Dam tegen extreemrechts' waarmee de vakbonden begin jaren '90 op de werkvloer het racisme probeerden aan te pakken. Er is heel wat materiaal ontwikkeld dat heel bruikbaar is. De vakbonden kunnen een belangrijke rol spelen. Zij werken met de mensen die zich slachtoffer voelen van de economische crisis. Vakbonden tonen ook dat samenwerking tussen allochtonen en autochtonen goed mogelijk is. Wij komen militanten tegen die met hun handen in het haar zitten. Met hen moeten we kijken hoe we die antiracistische werking kunnen aanzwengelen.”

Is het niet een beetje flauw om enkel het gebrek aan middelen als reden voor het gebrek aan slagkracht op te geven? Dit is ondertussen de twaalfde verkiezingsoverwinning van het Blok op rij.

“Het gebrek aan middelen is inderdaad niet het grootste probleem. Binnen de antiracistische organisaties zat de strategie niet altijd goed. We hebben fouten gemaakt. Objectief is er in ieder geval van overtuigd dat we meer dan ooit moeten werken aan gelijke rechten. Als het beleid al discrimineert, geeft dat een zeer slecht signaal aan de bevolking.”

Opnieuw Objectief campagne?
by Alain Claessens Tuesday, Jun. 15, 2004 at 10:26 AM

Wordt het niet tijd voor een nieuwe Objectief campagne?
Voor zover ik het kon zien hebben alle fascistische partijen (nederlandstalige en franstalige) samen 1.206.641 stemmen gehaald.

Doelstelling zou kunnen zijn om tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 opnieuw evenveel handtekeningen op te halen rond een concrete eis à la Objectief 479.917.

Een eis waar we allemaal achter kunnen staan.

Ik zou dan ook een oproep willen doen aan de mensen van de "kleine" linkse partijen, de vakbonden, de migrantenorganisaties, anders-globalisten, anti-racistische organisaties, enz... om de ideologische en politieke verschillen even naar de achtergrond te verwijzen en samen aan tafel te gaan zitten om te zien wat er uit de grond gestampt kan worden.

Het wordt nu echt wel hoog tijd voor een echt antifascistisch front.

Groenten uit Aarschot