arch/ive/ief (2000 - 2005)

Verkiezingen / "Manifest racisme moet veroordeeld" (Jozef De Witte)
by raf Monday, Jun. 14, 2004 at 9:33 PM
raf@indymedia.be 0476-954290

Ferm en soepel, repressie en dialoog, zo vat Jozef De Witte de aanpak van extreem-rechts in de komende periode samen. Ook de opvolger van "pater Leman" bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen is geschrokken van de verkiezingsuitslag van 13 juni. Hij neemt zijn tijd om nieuwe initiatieven te formuleren.

Jozef De Witte. De nieuwe directeur van het centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Tot voor kort algemeen secretaris van 11.11.11, de Vlaamse koepel van ontwikkelingsorganisaties.

"We hadden allemaal gehoopt dat er andere vragen zouden komen, in de zin van: is dit nu het begin  van het einde van het Vlaams Blok". Jozef De Witte had zich zijn start als directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR)  wel even anders voorgesteld. "Ik ga met heel veel mensen praten. Echte initiatieven heb ik nog niet direct".

Hoe vat u de uitslag van de verkiezingen van 13 juni samen?

Jozef De Witte:
Wat me voornamelijk getroffen heeft, is dat er andermaal een forse vooruitgang is voor het Vlaams Blok. Ik heb op zich niks tegen het Blok. Maar ik heb er veel moeite mee dat het Blok herhaaldelijk heeft opgeroepen tot racisme. Dat het Blok nu zegt: "de kiezer heeft ons vrijgesproken", dat vind ik beangstigend. Dan zeg ik: stop, dit gaat te ver! Er is een wet gestemd tegen racisme, in tempore non suspecto, in 1981. Het Blok heeft manifest en herhaaldelijk opgeroepen tot racisme. Daarvoor zijn ze voor de rechtbank verschenen en veroordeeld. Ik weet wel dat er nog een uitspraak komt van Cassatie, in november, en dat ik dus nog met twee woorden moet spreken. Maar ik zeg wel héél duidelijk: dit gaat over de schreef! Als Centrum zullen we onze functie opnemen, ook al wordt ons dat niet altijd in dank afgenomen. Persoonlijk denk ik dat we een positief discours moeten ontwikkelen, initiatieven moeten bedenken. Maar tegelijk – en ik weet: het klinkt als een dooddoener – zullen we straat per straat, wijk per wijk op het Blok moeten heroveren.

Het Centrum behoudt een cruciale rol?

Jozef De Witte:
Eerlijk gezegd denk ik dat veel mensen het Centrum als een bedreiging zien, omdat het de vrije meningsuiting aan banden zouden leggen. Maar dat is niet onze taak. De opdracht van het Centrum is te zorgen dat er voor niemand ook maar enige discriminatie is. Ik herhaal voor niemand. We zijn geen zedenpolitie. We willen wel de discriminatie aanpakken.

Volgens sommigen ging het Blok vooruit vanwege de veroordeling door het Hof van Beroep en is het beter het debat aan te gaan dan hun acties te verbieden.

Jozef De Witte:
Ik heb het al gezegd, maar ik wil het herhalen: wie manifest de wet overtreedt, moet vervolgd worden. Wie tegen 200 per uur iemand doodrijdt, is dat een slachtoffer? Nee, dat is een dader! In een rechtsstaat kan het niet dat een manifeste dader vrijuit gaat. Ik zou het omdraaien. Dankzij het proces is er toch een debat gevoerd over de grenzen aan de vrije meningsuiting. Voor mij mag dat debat nog veel straffer. Maar de veroordeling, daar ga ik niet vanaf. U gaat toch ook niet beweren dat het debat over kindermisbruik de grond is ingeboord door het proces-Dutroux! OK, we gaan deze toestand niet oplossen met processen alleen, daarmee ga ik akkoord. Wij zullen toezien op discriminatie. En andere betrokken partijen zullen hopelijk ook hun werk doen. Het is niet aan ons om het Vlaams onderwijs meer toegankelijk te maken, voor elkeen, laat dat duidelijk zijn, niet alleen voor migrantenkinderen. We zijn immers ook met armoedebestrijding bezig. Dus: voor mij is het veel meer een kwestie van èn-èn dan van of-of.

Hoe verklaart u dat steeds meer mensen voor het Blok stemmen?

Jozef De Witte:
Het is allicht een symptoom, mensen zijn angstig, bezorgd... Ik vind dat heel moeilijk. Ik denk wel dat mensen hun onvrede uitdrukken over een aantal situaties. En dat kan zéér breed zijn. Ik hoor vandaag dat de commerçanten van de Vismarkt in Brussel klagen over de verkeersboetes omdat ze fout parkeren. Maar we hadden toch meer Blauw op straat gevraagd? Als er dan meer politie komt, is het ook niet goed. We moeten ook een moedig discours durven gebruiken, dat mensen ongelijk geeft. Met 100% permissiviteit of zo'n houding van "ik mag alles, maar de andere mag niks" komen we er niet.

Er wordt gezegd: de stemmen voor het Blok zijn foert-stemmen. Op Europees vlak is de gemene deler dat de kiezers het regeringsbeleid afkeuren. Speelt dat mee?

Jozef De Witte:
Op Europees vlak hebben zowel Chirac als Schröder, zowel Blair als Berlusconi verloren. Het is bijna een wet van Meden en Perzen dat de kiezers bij Europese verkiezingen een signaal geven. Maar het algemene beleid, wat is dat? wat doen we daarmee? Dat vind ik wel heel erg algemeen.

reactie jozef dewitte op de vooruitgang van het zwarte blok
by vanglabeke noel Wednesday, Jun. 16, 2004 at 10:04 PM


Ik vind het verbijsterend dat Jozef Dewitte als voorzitter van een centrum voor racismebestrijding beweert op zich niets tegen het Zwart Blok te hebben. Wie hun programma bekijkt weet dat het Blok meer is dan een gewone partij met racistische trekjes. De vakbonden die nog maar net op het gevaar gewezen hebben van de Bolkestein _richtlijn in verband met de arbeidswetgeving zouden met het Blok aan de macht bedolven worden onder dergelijke richtlijnen ,hoogst waarschijnlijk verboden worden met alle gevolgen vandien voor de arbeiders waarvan de migranten een wezenlijk deel uitmaken. Ik hoop dat Jozef dan ook afstand neemt van die uitspraak.

Vanglabeke Noël

Vlaams Blok
by Ben Pas Friday, Jun. 18, 2004 at 9:49 PM

Vanaf nu aan is het ook gelemiteerd om je vrouw op straat in elkaar te slaan, mensen doodteschieten, drugs te dealen een honderd per uur,.... Bijna één miljoen kiezers hebben daarvoor hun volmacht gegeven. Daarentegen ben ik de ware oorzaak van de opkomst van het blok nog nergens tegengekomen.