arch/ive/ief (2000 - 2005)

“De media sluit de deuren voor elk links alternatief”
by Sam Monday, Jun. 14, 2004 at 4:37 PM

BRUSSEL – Frans Van Acoleyen is gemeenteraadslid voor de PVDA in Zelzate, een gemeente waar het Blok helemaal niet aan de bak komt. Waarom lukt dat wel op gemeentelijk niveau en zou een sterke linkse oppositie eventueel stemmen bij het Blok kunnen weghalen? Voor Van Acoleyen is de overwinning van het Blok alleszins geen verassing.

Wat is uw eerste reactie op de winst van het Blok?

VAN ACOLEYEN: “Ik heb een achttal weken geleden een gesprek gehad met enkele patienten die veel mensen kenden, waaronder een ex-hoofddeleguee van een groot bedrijf. Hij heeft mij exact deze uitslag voorspeld dus voor mij is het dan ook compleet verwacht. Ik denk dat het grote stemmenaantal van Vlaams Blok-stemmers uiteenvalt in hoofdzakelijk twee categorieën. Er zijn natuurlijk een deel echte fascistische hardliners, waarbij het bijna in de genen zit, die met de traditie van het Blok van in het begin meegegroeid zijn. Daarnaast zijn er een steeds groeiend deel stemmers uit diep ongenoegen. Men brengt een proteststem uit zonder eigenlijk voor het alternatief van het Vlaams Blok te zijn of zonder het zelfs te kennen. Mensen stemmen voor het Blok om de anderen eens goed pijn te doen want ze hebben al genoeg met hen gesold.”

Wat is de rol van de media hierin?

VAN ACOLEYEN: “Essentieel want het Vlaams Blok is groot gemaakt door de hoofdspelers van de Belgische politiek enorme media-aandacht te geven én dan en passant het Blok ook aandacht te geven. Dit vanuit het idee van de media dat ze zichzelf democratisch vindt en het Blok dus ook moet meenemen. Aan de andere kant sluit men de deuren voor elk mogelijk links alternatief.”

Waarom doet men dat want op gemeentelijk niveau in Zelzate slaagt u er wel in het Blok te weren?

VAN ACOLEYEN: “In Zelzate halen wij nu exact tien procent. Dat is natuurlijk minder dan de gemeenteverkiezingen want de mensen wisten ook dat we geen kans maakten om verkozen te worden. Daar speelt uiteraard het principe van de nuttigheidsstem in mee. Toch halen we tien procent omdat we in een gemeente rechtsreeks kunnen communiceren. Mensen kennen ons al lang en we kunnen met onze beperkte middelen snel en rechtsreeks met de mensen communiceren. De mensen kennen ons standpunt. Dat kunnen we natuurlijk niet uitbreiden als we geen toegang tot de media hebben. De VRT maakte zelfs reclame met de slogan:”als je niet op televisie komt, dan besta je niet”, dus eigenlijk is het een echt wonder dat wij nog bestaan want reclame is toch altijd waar.”

Wat kan daar aan gebeuren?
VAN ACOLEYEN: “Ik denk dat wij naar de volgende verkiezingen toe en zelfs nog veel directer op alle democratische gevoelens van de mensen beroep zullen moeten doen om ons op zijn minst een toegang tot de media te geven en ons niet volledig af te schermen. Geen enkel van de klassieke partijen kan het Vlaams Blok tegenhouden. De reden is omdat het grootste aantal stemmers op het Blok stemt uit onvermogen met die klassieke partijen. De mensen zijn de politiek echt kotsbeu, vooral het liegen en bedriegen. Er wordt de mensen van alles beloofd, zoals belastingsverlagingen en alles gratis, maar ze ervaren precies het omgekeerde in hun portemonnee. Men gaat van alles doen rond sociale huren, in Zelzate bijvoorbeeld is geen huis meer te huren onder de 500 euro per maand. Dat is eigenlijk een gemeente waar mensen niet graag wonen want die staat bloot aan ontvolking. Men stelt precies het tegenovergestelde vast van datgene wat hen wordt voorgehouden. Dat ongenoegen zit zeer zeer diep en wordt naar het Vlaams Blok vertaald. Men kan geen tegengewicht bieden omdat die politiek van alle klassieke partijen allemaal maar een hoofdpunt hebben en dat is de concurrentiekracht van onze economie. Zij zullen altijd meer en meer het patronaat willen ontlasten, maar dat moet ergens van betaald worden. Het zullen de arbeiders van de fabrieken en de mensen van de sociale wijken zijn die dat zullen moeten doen. Vandaag kunnen de grote partijen dus niet tegen het Vlaams Blok optreden. Het drama is dat vermits er geen alternatief wordt geboden waardat men naar boven kan stampen, naar de rijken, de geldbezitters, de kapitaalbezitters, de enige uitweg dan naar onder stampen is en vandaar dat ook het racisme een serieuze uitlaatklep is. Geef maar af op die paar duizend mensen die dat gemeentelijk stemrecht gekregen hebben , dat is toch belachelijk weinig.”

De media moet dus dringend aandacht krijgen voor een links alternatief om het Blok te kunnen stoppen?

VAN ACOLEYEN: Ik denk dat wij zelfs een heuse campagne zullen opzetten om links een toegang te geven tot de media.

Vanwaar die angst van de media voor links?

VAN ACOLEYEN: “De media ridiculiseert en folkloriseert de linkerkant. Men zegt dat het niet relevant is en al zolang bestaat en niet van de grond komt. Ik stel met deze verkiezingen vast dat men bijvoorbeeld in Humo opniniemakers en journalisten interviewde en hen vroeg voor wie ze gingen stemmen. Er waren er vier die verklaarden dat ze zeker niet voor de PVDA gingen stemmen, maar niemand heeft hen gevraagd waarvoor ze niet gingen stemmen! Als het niet relevant zou zijn, als het geen stroming zou zijn die een vlieg zou kwaad doen, dan zou men zich daar niet moeten over uitlaten. Voor de PVDA bestaat er alleszins onder de wereld van het kapitaal enige vrees omdat men weet dat als er strijdbewegingen losbarsten, vooral in de grote bedrijven, dat het de PVDA is die toch enige invloed kan laten gelden op die strijdbewegingen. En dus men weet zeer goed dat men meer politiek gaat moeten voeren en mensen langer zal laten werken, dat is allemaal op voorhand aangekondigd. Men gaat de pensioenen en de ziekteverzekering aanpakken, dat stond al in de nieuwjaarsbrief van Vandenbroucke en Vande Lanotte. Leg hiernaast de programma's van de verschillende partijen en dan zie je dat het allemaal in die richting gaat. Waarschijnlijk vreest men dat daarrond veel dingen zullen losbarsten en dat men daarom voor de PVDA de poort wil gesloten houdt. Zeer concreet bijvoorbeeld rond medicatie. Indien men het Nieuw-Zeelandse model hier zou implementeren, zou dat een jaarlijkse besparing van 1,6 miljard voor de ziekteverzekering opleveren en tegelijkertijd het feit dat voor de patienten de medicatie op voorschrift gratis zou kunnen zijn. Enkel en alleen door de woekerwinsten af te romen. We zien systematisch welke haatcampagne dat ontketend in de pers die gecontroleerd wordt door de farmaceutische industrie.”

Het materialisme van verkiezingsuitslagen
by Bram Wednesday, Jun. 16, 2004 at 9:35 PM

Het is zeker zo dat de PVDA door de Vlaamse/ Brusselse media stiefmoederlijk wordt behandeld.
Ik wil nu geen mensen op de tenen trappen die dit niet verdienen, maar aangezien PVDAplus (sic) niet de benodigde 5 procent van de stemmen haalden, werd bij de zetelverdeling geen rekening gehouden met de PVDA stemmen, zodat proportioneel deze mensen gewicht bijdroegen voor de grootste lijsten (het kartel CD&V/N-VA en Vlaams Blok) door de perverse werking van het kiessysteem. Door de fragmentering van links (gelukkig zat groen wel boven de kiesdrempel) wint het blok dus ook aan belang.
Hoe staat de PVDA hiertegenover? Een vraag die misschien beter eens werd gesteld. Dit betekend namelijk dat door verkiezingsdeelname de PVDA in het huidige klimaat de rechterzijde versterkt, zolang ze geen 5 procent haalt (dit is tien keer zoveel als de laatst behaalde proportie van de stemmen). Ik besef ten volle wat de PVDA op zich , als partij, als meerwaarde te bieden heeft in het politieke landschap en gun haar evenzeer een electoraat van minimum 5 procent, maar de partij werkt momenteel dus contraproductief... Misschien beter even de Theorie laten voor wat ze is en de (electorale) Praktijk bekijken? (Dit geldt evenzeer voor de andere kleine partijen (LSP bijv.))
In het buitenparlementaire veld is het dat de slag gewonnen of verloren wordt... Zo moet ook de buitenparlementaire oppositie zijn rol spelen, en misschien minder aan ideologie/partij zijn gebonden dan nu het geval is???
Spijtig genoeg binnenkort waarschijnlijk kansen genoeg, eenmaal het Blok in coalities of alleen aan zet komt...

Re: Het materialisme van verkiezingsuitslagen
by Alain Claessens Thursday, Jun. 17, 2004 at 10:28 AM

En wat is het alternatief? Dat partijen zoals PVDA, LSP, enz. niet deelnemen aan de verkiezingen. Wat moeten ze dan tegen hun leden en sympathisanten zeggen als die hun vragen op wie ze moeten stemmen? GROEN! ? SP.a? Ik denk dat zoiets de geloofwaardigheid van "klein"-links allerminst ten goede zou komen. Want hoe kun je oppositie voeren tegen een regering waar een partij in vertegenwoordigd is waar je een stemadvies voor gegeven hebt?
Neen, ik denk dat de PVDA een juiste analyse maakt van het belang van de verkiezingen: ze hebben 250.000 mensen bereikt met hun verkiezings programma, daarvan hebben er een dikke 44.000 voor hen gestemd, ofwel bijna 20% van die mensen. Dat is dus evenveel als bij de SP.a (zij bereiken 100% van de kiezers en halen ook 20% van de stemmen) een een pak meer dan GROEN! En waarschijnlijk kun je bij de LSP of de lijst STA-OP vergelijkbare berekeningen maken.
Dat wil dus zeggen dat die programma's voor de mensen minstens even aantrekkelijk zijn dan de programma's van SP.a of GROEN! en dat het gebruiken van de verkiezingen om hun programma bekend te maken bij een grotere groep mensen een zeer goede strategie is van die partijen.
Die cijfers zeggen trouwens ook veel over de maatschappelijke relevantie van die partijen, die wel eens een pak groter zou kunnen zijn als ze met gelijke kansen in het mediastrijdperk konden treden.

Groenten uit Aarschot

Mr
by Alex Monday, Aug. 08, 2005 at 3:35 PM

Het Vlaams Blok gestuit in Zelzate? Toch niet volgens de officiële cijfers: http://verkiezingen2004.belgium.be/nl/eur/results/results_graph_e16302.html