arch/ive/ief (2000 - 2005)

Bolkestein? Betaalbare zorgen! Reacties#2
by raf Saturday, Jun. 05, 2004 at 8:43 PM
raf@indymedia.be 0476-954290

Reacties tijdens de Bolkestein-betoging: Erik Dolfen en Guy Bourdeaud'hui, christelijke onderwijsvakbonden; Janie Hespel, socialistische thuiszorg; Nicole Naert, ACOD Ministeries

Eric Dolfen Christelijke Onderwijscentrale

Dolfen: Als men de Bolkestein-visie loslaat op onderwijs, dat betekent dat men alle normen en voordelen voor kansarmen gewoon uitschakelt. Waar men nu iedereen het basisrecht heeft op onderwijs en dat ook moet garanderen, dat men dat nu niet meer zal doen.

Hoe ziet u dat in zijn werk gaan?

Guy Bourdeaud'hui Christelijk Onderwijzersverbond

Bourdeaud'hui: Dat zal zeker nog verder moeten bekeken worden, maar mijn zorg gaat ook zeker en vast naar het onderwijzend hulppersoneel. Dus al de mensen die in dienst zijn in de rand van het onderwijs. Denk aan onderhoudspersoneel, denk aan hulppersoneel enz. Wij zullen die teksten zeker en vast moeten bekijken, moeten bestuderen. Maar onze vrees is groot dat daar een aantal waarborgen die we nu hebben, kunnen wegvallen.

Siet u nu al praktijken, die men zal veralgemenen?

Bourdeaud'hui: Ik wil niet vooruitlopen op de toekomst. We moeten zeker en vast de teksten bestuderen. Maar een feit is: als men bij voorbeeld gaat kijken naar wetgeving van andere landen die hier zal worden toegepast op mensen uit die andere landen, ik denk dat we dan sociaal een heel stuk zouden kunnen teruggaan.

Janie Hespel Socialistische Thuiszorg

Hespel: Dat zal inderdaad invloed hebben voor onze sector. Waar nu een aantal diensten gesubsidieerd worden, dreigen die subsidies in het gedrang te komen. Een verdere liberalizering van de zorgsector houdt in dat er minder kwaliteit zal geleverd worden, dat de prijzen die nu een stuk geregularizeerd worden door de overheid dat die regularizatie volledig komt weg te vallen, zodanig dat de zorg gewoon onbetaalbaar wordt in de toekomst. Dus ook voor ons is het heel belangrijk om de richtlijn-Bolkestein er niet door te laten.

Op het podoium hoorden wij iemand zeggen dat het in de toekomst mogelijk zal worden om Letse artsen en Poolse verplegers hier aan het werk te zetten aan de voorwaarden van het thuisland. Klopt dat?

Hespel: Inderdaad, dat is één van de gevaren die dreigt met de richtlijn-Bolkestein, dat mensen van andere landen waar sociale zekerheid niet zo goed ontwikkeld is als bij ons, bij ons aan de slag kunnen. Het is op zich niet slecht dat die mensen bij ons kunnen tewerkgesteld worden, alleen dan wel aan onze voorwaarden. Als die mensen hier aan de voorwaarden uit hun thuisland tewerkgesteld worden, dan kunnen wij niet meer concurreren met die mensen, dat is een van de grote problemen.

Bolkestein is een moeilijke materie. Hoe slagen jullie erin om dat te vertalen in een eenvoudige boodschap voor jullie achterban?

Hespel: Het gaat in feite een stuk over tewerkstelling en zekerheid van tewerkstelling. Een stuk solidariteit ook. Onze mensen die dagelijks bezigzijn bij zorgbehoevende mensen, die zijn zich heel goed bewust van solidariteit. Ze weten wat dat is. Dus, het is relatief gemakkelijk om de mensen duidelijk te maken dat die richtlijn er niet mag komen, als zij op dezelfde manier willen instaan voor de zorg zoals die vandaag wordt verleend.

Nicole Naert ACOD Ministeries Antwerpen

Naert: Wat die richtlijn zeker zal teweegbrengen, dat is privatizering van talrijke openbare diensten. Wij vrezen vooral voor de zorgsector, voor de ziekenhuizen. Wij vrezen dat heel veel diensten niet meer goedkoop en betaalbaar zullen zijn voor een heleboel gewone mensen, en dat we naar een Amerikaanse maatschappij gaan, waar aan de ene kant degenen die geld hebben alle zorgen zullen kunnen krijgen en degene die het niet hebben, ja dat die het zullen moeten doen met de basis. Die richtlijn zal dat zeker in de hand werken. Dat is de reden waarom we hier staan.

Weet u hoe dat zou gaan?

Naert: Wat zeer belangrijk is in de richtlijjn is dat de firma's mensen hier zullen kunnen laten werken onder de arbeidsvoorwaarden van het land van herkomst die heel veel slechter zijn. Dus het zal niet meer te doen zijn. Alles wat in België verworven is van sociale rechten riskeert van kapotgemaakt te worden. Dat kunnen wij niet aanvaarden. Dat zal zo groien en dat kan zeer snel gaan. Dus wij willen dat sowieso tegenhouden.

Waar gij werkt, zult gij daarmee te maken krijgen?

Naert: Ik denk het wel. Ik denk dat we er allemaal gaan mee te maken krijgen. Ikzelf nu misschien niet, maar wel alle openbare diensten die niet gratis werken. Maar heel veel openbare diensten werken niet gratis, in een ziekenhuis moet ge betalen, het onderwijs is niet gratis. Dus die komen er allemaal voor in aanmerking. Het zullen alleen ministeries zoals Justitie, Financiën zijn, die er zullen buitenvallen. Maar al de rest van de openbare diensten staan in het vizier met die zaak.