arch/ive/ief (2000 - 2005)

Sociaal Europa? / "Patiënten eerste slachtoffer van Bolkestein" (Peirsegaele CM)
by raf Wednesday, Jun. 02, 2004 at 4:57 PM
raf@indymedia.be 0476-954290

Ook de ziekenfondsen betogen op 5 juni tegen de Diensten-Richtlijn van de Europese Commissie. Volgens Bert Peirsegaele van de Christelijke Mutualiteit zal die richtlijn het eerst in de gezondheidssector voelbaar zijn, en zullen de patiënten er de eerste slachtoffers van zijn.

Sociaal Europa? / &q...
dscn4369_mutualiteiten.jpg, image/jpeg, 400x300

"Wij willen dat er eerst een kaderrichtlijn komt voor de diensten van algemeen belang", aldus Peirsegaele woensdag op de persconferentie over de manifestatie van 5 juni. "Anders vallen die publieke diensten ten prooi aan de logica van de markt. Zonder zo'n kaderrichtlijn is de Dienstenrichtlijn van Bolkestein immers ook van toepassing op gezondheidszorg, cultuur enz.".

In het spel van de markt, aldus Peirsegaele, zijn er slechts twee partijen, de aanbieder van diensten en de vrager. Maar in onze gezondheidszorg is er nog een derde partij, namelijk de bevolking, die het systeem steunt vanuit de onderlinge solidariteit.

"Maar als het stelsel wordt gereorganiseerd vanuit de marktlogica, wat gaat er dan gebeuren met de tarieven van geneesmiddelen? met de honoraria van de artsen? de lonen van de zorgverstrekkers? de normen voor de ziekenhuisbedden? de erkennings- en vestigingsnormen voor artsen en apothekers? Wat zal er gebeuren als enkel vraag en aanbod nog mogen spelen?"

Peirsegaele geeft zelf een voorbeeld van een mogelijk gevolg: de privé-verzekeringen zullen exploderen. Maar die zijn er enkel voor wie ze kan betalen; ze gaan voorbij aan het algemeen belang en de solidariteit onder de bevolking.
"We onderschrijven het platform van de betoging van zaterdag", zegt Bert Peirsegaele, "want volgens ons zou de vrije markt via de richtlijn-Bolkestein het eerst kunnen toeslaan in de gezondheidszorg. Dan worden de patiënten de eerste slachtoffers van deze liberalizering".