arch/ive/ief (2000 - 2005)

Sociaal Europa? / "EU wil breekijzer voor wereldmarkt" (M. Maes 11.11.11)
by raf Wednesday, Jun. 02, 2004 at 4:28 PM
raf@indymedia.be 0476-954290

De Noord-Zuid-beweging staat achter de oproep om op 5 juni te betogen tegen de Diensten-Richtlijn van Europees commissaris Bolkestein. Dat zegt Marc Maes van 11.11.11. Volgens hem zal de Europese Unie de richtlijn gebruiken als breekijzer om grotere stukken van de wereldmarkt van diensten te veroveren.

Sociaal Europa? / &q...
marc_maes.jpg, image/jpeg, 400x379

Bij de Richtlijn-Bolkestein heeft Marc Maes twee opmerkingen.

Vooreerst: in plaats van diensten, sociale regels en sociale bescherming te harmoniseren voor alle lidstaten, zet de Europese Unie de deur open voor de vrije concurrentie, hetgeen zal leiden naar een harmonisering op het laagste niveau. "Als dit ook binnen de GATS gebeurt", zegt Marc Maes, "dan versnelt ook daar de spiraal naar beneden, voor de sociale dimensie, het milieu en de ontwikkeling".

Handel wordt bovendien voor alles dè toetssteen. Marc Maes: "de Richtlijn voorziet immers dat alle nieuwe nationale regels voor de dienstensector voortaan eerst voorgelegd moeten worden aan de Europese Commissie die dan zal zien of die regels niet hadelsverstorend of handelsbelemmerend zijn. In de GATS zien we dat nu al gebeuren. De Verenigde Staten eisen van hun partners dat ze over nieuwe regels eerst de VS consulteren. Ze hebben zopas zo'n akkoord met Marokko afgesloten. Dat zien we nu terug in de Europese Unie. Maar het holt de bevoegdheid van de landen helemaal uit. Maar, ik herhaal het: onze wereld is niet te koop. Wij zouden veel liever hebben dat ze eerst op sociaal vlak vooruitgaan".

Breekijzer

"Ik wil wijzen op de context van de Wereldhandelsorganisatie en GATS (General Agreement on Trade of Services)", zei Marc Maes tijdens de persconferentie over de Anti-Bolkestein-betoging van 5 juni. "Europa heeft een sterke dienstensector. In de Wereldhandelsorganisatie is het vragende partij voor een liberalizering op wereldvlak. Ik geef het voorbeeld van de Europese waterbedrijven: die hebben 90 procent van de markt in handen. Dat wil Europa ook voor de andere dienstensectoren bereiken, via GATS waar alle diensten ter sprake kunnen komen. De Europese Unie wil eerst in de interne markt de concurrentie op de spits drijven, hetgeen de concentratie van concerns in de hand werkt. Op de wereldmarkt is ze nog agressiever. Haar logica is: eerst in eigen huis de dienstenmarkt liberalizeren, en dan op wereldvlak eisen dat ook de anderen hun markten openstellen".