arch/ive/ief (2000 - 2005)

Europa / Commissie werkt aan richtlijn-Bolkestein èn havenrichtlijn
by raf Tuesday, May. 18, 2004 at 4:01 PM
raf@indymedia.be 0476-954290

De Europese commissie doet voort met haar poging om de arbeidsmarkt in de lidstaten te ontregelen. Dat is de strekking van de EU-richtlijn over de diensten in de interne markt ("richtlijn-Bolkestein"). Tijdens de Europese ministerraad-Competitiviteit komt vandaag of morgen daarover een nota van de commissie op tafel. Die richtlijn is erg omstreden en het verzet ertegen zwelt aan. Bij de commissie zou ook opnieuw aan een richtlijn voor de dokwerkers worden gewerkt.

De richtlijn-Bolkestein ligt onder vuur omdat ze de sociale bescherming op de arbeidsmarkt uitholt en onder meer in de gezondheidszorg tot verregaande deregulering zal leiden. In België mobiliseren de vakbonden voor een actiedag op 5 juni tegen de richtlijn-Bolkestein.

De richtlijn raakte in januari bekend, toen de Europese Commissie haar eenparig goedkeurde (de Belgische PS-commissaris Busquin inbegrepen). De richtlijn stuitte nadien op serieus verzet in het Europees Parlement. Het parlement hield hoorzittingen maar kwam niet aan een eerste lezing toe. Het laat die eer aan het nieuwe parlement dat op 13 juni wordt verkozen.

De Europese commissie wil de richtlijn doordrijven. Ze is momenteel bezig met een ronde van de Europese hoofdsteden. Daaruit moet een Impact Assessment komen, een nota met een inventaris van de gevolgen van de richtlijn zoals de commissie die in de lidstaten zal hebben opgetekend. Die nota zou in juni of juli klaar moeten zijn.

Vandaag 18 of morgen 19 mei krijgen de Europese ministers van Economie tijdens de Raad-Competitiviteit een informele nota van de Europese commissie over de richtlijn voorgelegd. Het zou bij een mededeling van de commissie aan de ministerraad blijven; een bespreking zou niet voorzien zijn.

Volgens Anne Van Lancker, SP.a en in het Europees parlement verslaggever over de richtlijn-Bolkestein, is de commissie geenszins aan het inbinden. "Ze heeft door dat er veel tegenstand is, en dat ze betere argumenten zal moeten geven om de richtlijn erdoor te krijgen", aldus Van Lancker. Gevraagd naar wat ze zelf van de richtlijn vindt, antwoordt Van Lancker: "Kelderen! Eerst uithollen en dan kelderen!".

Bij de Europese instellingen wordt ons gezegd dat er ook een nieuwe havenrichtlijn op komst zou zijn. Een eerdere havenrichtlijn belandde in de prullenmand door het volgehouden protest van de Europese dokwerkers. Die richtlijn kwam erop neer dat niet-gekwalificeerde (en dus goedkope) interims en matrozen het laden en lossen van schepen zouden mogen overnemen van de ervaren dokwerkers. De richtlijn-Bolkestein wilde dat principe oppikken onder het mom van de vrijmaking van de diensten. Maar nu zouden diensten van de Europese commissie toch weer aan een aparte, nieuwe havenrichtlijn aan het werken zijn.

Chris Serroyen van de ACV-studiedienst vestigt onze aandacht op nòg een EU-ontwerp dat de lidstaten zou verplichten nieuwe voorschriften voor diensten op voorhand bij de commissie te melden. Vooral in de gezondheidszorg zal dit elke nationale reglementering onmogelijk maken. Serroyen: "Dit voorstel ligt in de lijn van de ontwerprichtlijn-diensten. Het maakt één van de meest heikele punten voor de nationale zorgstelsels expliciet, namelijk dat de nationale overheden de facto onder voogdij van de Europese commissie worden geplaatst voor hun reglementerende bevoegdheid".