arch/ive/ief (2000 - 2005)

ETA of Al Qaeda ? of Aznar ?
by lize Friday, Mar. 12, 2004 at 1:37 PM

Op indymedia barcelona en madrid is het debat over de verantwoordelijkheid van de aanslagen in madrid in volle gang. Dat eta mogelijks achter de aanslag zit is voor velen uitgesloten. Maar ook het opeisen van de aanslag door de Brigade van Abu Hafs Al Masri doet vragen rijzen. En wat moeten we aanvangen met de steunbetoging die Aznar en de Spaanse televisiezenders voor vanavond 19u hebben afgekondigd?

ETA?
Reeds in de vroege uren na de aanslag stelt de Spaanse regering ETA verantwoordelijk voor de aanslag. Arnaldo Otegi, leider van Batasuna –de politieke arm van ETA- wijst de verantwoordelijkheid af. De verantwoordelijkheid van ETA lijkt volgens veel indymediaposters inderdaad onwaarschijnlijk, om verschillende redenen:

Al Qaeda?
Al in de vroege uren na de aanslag gaat het gerucht dat de minister van binnenlandse zaken een ‘telefoontje van een islamitische groepering’ zou hebben gekregen. Het bericht wordt in de loop van de ochtend ontkend, maar de ‘islamitische’ piste wordt weer opengetrokken nadat de politie een bestelwagen vond met ontstekingsmechanismen en een ‘casette met koranverzen’. Het 11-M verhaal begint verdacht veel te lijken op het 11-S verhaal van de gevonden auto met vliegtuighandleiding in het arabisch… Om 20u lijkt het doek te vallen over de verantwoordelijkheid van de aanslag: de Brigade van Abu Hafs Al Masri eist de aanslag op via een brief aan de Londense krant 'Al Quds Al Arabi'.

Aznar?
Nadat ETA in de Spaanse media de hele dag de volle laag heeft gekregen, lijkt het nieuws over het opeisen van de aanslag een ‘domper’ op de anti-ETA campagne die door de regering Aznar is ingezet. De regering Aznar blijft dan ook koppig volhouden dat ze zelfs na de ‘zogezegde’ brief van de Abu Hafs Al Masri brigade, de ETA piste blijft onderzoeken. Deze houding doet bij velen de wenkbrauwen fronsen. De ‘vijand Al Qaeda’ valt het thuisland aan en de regering ‘twijfelt’ over hun verantwoordelijkheid?

Het kan niet anders: Aznar voelt de hete adem van de vredesbeweging in zijn nek. Uit schrik voor een massale betoging die de schuld van de aanslag bij de oorlogsbeslissing van zijn regering legt roept Aznar het Spaanse volk op om vrijdagavond rond 19h op straat te komen “om steun te betuigen aan de slachtoffers, aan de democratie en tegen het terrorisme”. Op indymedia groeit de weerzin om deel te nemen aan zo’n manifestatie :

vertaling foto: "Jij hebt ons de oorlog ingesleurd. AZNAR WAT HEB JE AANGERICHT? Jij bent meeverantwoordelijk!

“Aznar vraagt me op straat te komen “samen met de slachtoffers”, wanneer de Spaanse staat meer slachtoffers op haar geweten heeft dan ik kan tellen? Is Aznar wel “samen met de slachtoffers” als er zich onder de slachtoffers mensen zonder papieren bevonden? En de slachtoffers van de foltering? Of die van precaire werkstatuten? Bevinden die zich ook onder de slachtoffers?
Aznar vraagt me de straat op te komen “voor de democratie”. Maar ik ondersteun deze democratie niet die mij verplichtingen oplegt en rechten ontzegt waarvoor ik nooit heb gestemd.
De televisiezenders smeken mij op straat te komen “tegen het terrorisme” maar diezelfde zenders steunden de invasie in Irak en vertikten het om verslag te maken toen ik deelnam aan het overweldigend protest dat probeerde de barbaarse inval in Irak te verhinderen. Ik weiger deel te nemen aan deze ‘manifestatie’, ik vertik het om mijn medeleven met de slachtoffers te betuigen in een betoging georganiseerd door een bende criminelen.”

In het duister tasten tot zondag
by Tommy De Cock Friday, Mar. 12, 2004 at 3:18 PM

Eén ding is zeker: de Spaanse regering zal de ETA-piste zou hardnekkig mogelijk blijven volgen, want dat betekent stemmenwinst en daar gaat het Aznar tenslotte om.
Indien het toch om een islamitische aanslag zou blijken te gaan, komen we dat wellicht pas te weten ná de verkiezingen van zondag, wanneer de verkiezingsschaapjes van de PP al op het droge staan. Dat neemt niet weg dat de manifestaties van vandaag zeker niet gezien moeten worden als een steunbetuiging aan de PP. Integendeel, er zal heel veel geschimpt worden op de regering, en ikzelf was gisteren ook al getuige van scheldpartijen die regeringsleden te beurt vielen toen ze het centrale plein van Madrid, Sol, betraden.