arch/ive/ief (2000 - 2005)

VRT doorbreekt cordon sanitaire
by Thomas Blommaert Saturday April 26, 2003 at 04:24 PM

De infotainmentmolen van de VRT draait op volle toeren. In de poppenkast is een hoofdrol voor de kopstukken van het Blok weggelegd. Dewinter, Annemans, Vanhecke, Vandermeersch: allemaal mochten ze afgelopen week hun zegje komen doen. “Het cordon is een politiek akkoord waarbij de media zich niet aansloten”, verweert VRT-hoofdredacteur Leo Hellemans zich. “We moeten alle politieke partijen kritisch aanpakken.” Kritisch? Que?

Het Vlaams Blok is een partij als alle anderen. Dat lijkt althans de boodschap die de VRT dezer dagen halsstarrig uitdraagt. Een giechelende Anke Vandermeersch die in Doe de Stemtest het Vlaamssche volk mag komen onderhouden over voetballers. Ter Zake dat een dagje mee op campagne gaat met ‘sympathico’ Francis Van den Eynde. Plaats van vertrek van de Ter Zake-ploeg: bij de Francis thuis, in de man zijn living om precies te zijn. Dan mee naar de markten en winkelstraten van Gent. Extra aandacht besteedt Ter Zake aan Van den Eynde z’n bezoek aan Volvo. Of hoe ook de VRT meehelpt om het (waan)beeld van het Blok als arbeiderspartij te promoten.
De dochter van Dewinter moet papa zeggen
De uitzending van Ter Zake was echter maar klein bier vergeleken met wat Siegfried Bracke en Ben Crabbé presteerden. Het zelfverklaard olijke duo ontving Gerolf Annemans en Phillipe Dewinter knusjes op de schoot.
Rustig keuvelend over belangrijke thema’s als de dochter van die laatste. “Of ze haar vader met zijn voornaam mag aanspreken?”, wilde Crabbé weten? Natuurlijk, niet. “Mijn dochter zegt papa”, aldus Dewinter. Een mens kan zich afvragen wat de relevantie van dit alles is, maar soit. Duizenden Vlaamse boma’s zullen wel weer verzucht hebben dat die Dewinter de kwaadste nog niet is. Over het programma van het Blok, een enkele vraag over het afpakken van het kindergeld van ouders met regelmatig spijbelende kinderen niet meegerekend, Bracke&Crabbé niet.

Natuurlijk is dit geen nieuwe trend. De verbrunowyndaelisering van de politieke nieuwsprogramma’s is al jaren bezig. Informatie wordt infotainment. Maar dat nu ook Vlaams Blokkers op de openbare zender hun familieleven uit de doeken mogen doen, is wel nieuw.
VRT-hoofdrecacteur Leo Hellemans wil van geen kritiek weten. In De Morgen orakelt hij dat “bij sommige tv-formats nu eenmaal een gemoedelijke toon vereist is. Dewinter en Annemans zijn door Siegfried Bracke en Ben Crabbé op de dezelfde manier ondervraagd zoals we dat bij de gebroeders Van Rompaey (CD&V) hebben gedaan.” De vraag of het Vlaams Blok en CD&V dan gelijkwaardige partijen zijn voor de VRT, ontwijkt Hellemans. “Ik vind niet dat de openbare omroep het Blok mag doodzwijgen. Maar we moeten over het Blok berichten met grote kritisch zin (...)”. Met kritische zin? Hellemans verwijst wellicht naar de inderdaad zeer kritische vragen van Ben Crabbé over Dewinter’s dochter. Let trouwens op de tegenspraak. De VRT moet het Blok kritisch behandelen, maar bij sommige tv-formats toch weer niet…
Helemaal onrustwekkend wordt het als Hellemans besluit met te zeggen dat “het Vlaams Blok tot dusver nog niet verboden is en dat het cordon sanitaire louter een politiek akkoord is waarbij de media zich niet hebben aangesloten.” Arme VRT. Rest nog de bedenking: moet daar ons belastingsgeld naar toe vloeien?

haat?
by jan Saturday April 26, 2003 at 06:10 PM

@idem
erhm, ik weet ni maar volgens mij verkondigt Jahjah alles behalve kwaad. Hij vraagt gelijke kansen voor iedereen. Dewinter met zijn slogans als: "baas in eigen land", "aanpassen of terugkeren".
Sorry, maar DAT noem ik haat.
De zogenaamde "haat" van Jahjah is gecreëerd door de media en de politici.
Als ik moet kiezen tussen de fascisten van 't Vlaams Blok of jahjah, die radicaal opkomt voor de rechten van migranten en kansarmen, geef mij dan maar Jahjah.

Net nu: charme-offensief VRT allochtonen
by raf Saturday April 26, 2003 at 08:26 PM
raf.custers@euronet.be

Net vandaag, 26 april, ondertekent Tony Mary - grote VRT-baas - in aanwezigheid van Vlaams minister Mieke Vogels het Charter van de Diversiteit.
Daarmee ontketenen Mary en Vogels een charme-offensief tegenover "Marokkaanse" allochtonen.
De ommezwaai van de VRT lijkt vooral ingegeven door marketing-motieven. Al zegt niemand dat openlijk.
Meer: morgen in een verslag.

Begripsverwarring.
by Edith Saturday April 26, 2003 at 08:42 PM

Het was niet mijn bedoeling om wat te schrijven vanavond, maar als ik zie hoeveel misplaatste emoties hier aanwezig zijn voel ik me genoodzaakt het toch te doen.

Dyab Abou Jahjah komt op voor een benadeelde groep in onze samenleving, een groep die we nodig hebben voor de toekomst van ons land. Het tolereren van racisme en discriminatie ondermijnt de toekomst, het welzijnsniveau van ons land. Dyab Abou Jahjah maakt een scherpe en accurate analyse van wat foutgroeit in onze maatschappij. Het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving zoals idem, 'aanstoken' noemen, getuigt van gebrekkige vertrouwdheid met het Nederlands of totaal niet op de hoogte zijn. Hoe komt het toch dat mensen over Abou Jahjah uitspraken menen te moeten doen, terwijl ze helemaal niets over hem blijken te weten.

Wat ik niet begrijp is hoe Filip Dewinter, nu hij sociologie studeert, zijn politieke overtuigingen kan volhouden, tenzij hij er zelf niet in gelooft. Voor een onwetende kan ik nog aannemen dat die de VB politiek verdedigt, maar voor een opgeleid iemand is dat totaal onbegrijpelijk.

Dat het VB een groot deel van onze samenleving vertegenwoordigt, pleit niet in het voordeel van Vlaanderen. Het is tekenend voor de immoraliteit in onze samenleving. We hebben in de geschiedenis herhaaldelijk gezien waar dat op uitdraaide en het ziet er naar uit dat het dit keer niet anders zal zijn.

Als beledigende uitlatingen over personen die opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving salonfähig worden, dan ziet het er slecht uit voor Vlaanderen. Het ziet er trouwens heel slecht uit.

By your name ergert zich aan de ezelsoren van Frank Van Hecke. Inderdaad, hij heeft gelijk. Ik heb een grondige afschuw van het VB, maar dat wil niet zeggen dat het goed is op een oneerbiedige manier over die mensen te spreken. Zij hebben de ondankbare taak een groep verzuurden en gefrustreerden te vertegenwoordigen en kunnen derhalve met logica niets beginnen maar moeten uitsluitend met negatieve emoties werken. Het is dan ook niet eenvoudig om als VB-er iets verstandigs naar voren te brengen, wat maakt dat VB-ers wel eens belachelijk overkomen. Het is hoe dan ook nooit goed onbeleefd te zijn, ook niet tegen leden van het VB.

Jan maakt de correcte analyse. Het is het blok dat reeds decennialang de haat predikt, wat bijzonder gevaarlijk is voor ons land. De politiek van de andere traditionele partijen die in toenemende mate het programma van het Blok gerealiseerd hebben is een politiek van zwakte, lafheid en gebrek aan doorzicht. Als iemand met goeie ideeën afkomt, zoals bijvoorbeeld Dyab, dan is het verstandig zijn ideeën te pikken en zelf met de pluimen gaan lopen. Als een partij boosaardige standpunten verdedigt, dan creëert het overnemen van die standpunten alleen maar meer legitimiteit daarvoor.

Bart en streepje lijken me haatgeobsedeerde mensen te zijn. Ze kiezen daar zelf voor en ik raad iedereen af hen in hun ongeluk te volgen. "Als men een hond wil slaan is een stok gauw gevonden", zegt het spreekwoord. Voor sommige mensen gaat het niet om de inhoud, wel om de haat.

In een vijandige omgeving is het voor een benadeelde bevolkingsgroep belangrijk dat die zich groepeert teneinde de frustraties om te buigen in positieve energie. Dat is wat AEL gedaan heeft. Niet meer blauw op straat zorgt voor meer veiligheid en een aangenamere stad, wel de werking van AEL die de frustratie opvangt en gelukkigere mensen maakt.

Daartegenover vinden gefrustreerden binnen de groep van het VB een plek waar ze kunnen scoren met haat, waar ze aandacht krijgen voor haat. Het gaat ook bijna uitsluitend om mensen die aandacht tekort komen door omstandigheden die ze meestal zelf gecreëerd hebben.
Als men niet gelukkig is en vindt dat men in de maatschappij niet aan zijn trekken komt, dan helpt het niet de teleurstelling af te reageren om mensen die daar niets mee te maken hebben. Het enige wat helpt is leren tevreden zijn met zichzelf, zich de eigen fouten gunnen en begrijpen dat de andere ook maar een mens is met dezelfde verlangens om gelukkig te zijn.

De verstandigste uitspraak die ik hoorde kwam van een Congolese dame in Goma die zei tegen staatsecretaris Boutmans: "Vous avez la peau blanche, moi je suis noir, mais à l'intérieur nous sommes tous les mêmes."

Focussen op de eigen doelstellingen
by Edith Saturday April 26, 2003 at 10:38 PM

AEL komt op voor de belangen van de minder bedeelden in de samenleving, als het Blok de belangen van de minder bedeelden in de samenleving wil schaden, dan strijdt het Blok tegen AEL. AEL focust op zijn doelstellingen, niet op het Blok.

Ik heb geen medelijden met het Blok omdat het de verzuurden vertegenwoordigt. Ik stel maar vast dat ze daardoor niet gemakkelijk iets verstandigs kunnen zeggen en gauw belachelijk overkomen. Daarom twee vingers achter hen opsteken om hen als ezels voor te stellen is als een verlaging naar hun niveau. Op de tv doe je dat niet, vind ik. Beleefdheid blijft hoe dan ook belangrijk.

Dat er 'terecht' ongenoegen zou leven bij de bevolking, daar ben ik niet mee akkoord. België is het vierde meest welvarende land ter wereld. Hoe beter het gaat, des te groter wordt het gemor. Het lijkt me dat de Belg te verwend is.

Streepje, het heeft geen zin op jouw gefrustreerd gewauwel te reageren. Je voert geen intellectueel eerlijke discussie en hanteert andere betekenissen van woorden dan de officiële.

om de rest te verstaan... Racistisch gebrabbel !!
by streepje Sunday April 27, 2003 at 07:11 PM

Een beetje racistisch gebrabbel dat we verwijderden en dat d auteur "anoniem" steeds opnieuw wil posten.

om de rest te verstaan... Racistisch gebrabbel
by streepje. Sunday April 27, 2003 at 07:31 PM

(edited by christophe)

Er is hier een commentaarschrijver aan het werk die niet ophoudt fascistische commentjes te posten.
Aangezien wij met dat Filip Dewintergebral in overtreding zijn met de antiracismewetgeving.

definities ajb
by theclownzarecoming Friday May 02, 2003 at 10:53 AM

Er ontbreken hier heldere definities van woorden als 'belediging' en 'beleefdheid' (Edith!) - graag las ik deze hier

Vlaams Blok
by Peter Konings Wednesday May 07, 2003 at 06:27 PM
peter.konings@pandora.be 03-542.61.33 Oostergeest 17 2180 Ekeren

Veel kijkers zullen wel geschrokken zijn bij de nieuwe aanpak van de VRT t.o.v. het Vlaams Blok.
Ze beschouwen als gewone partij is misschien niet slecht.
Zo ontneemt men het Vlaams Blok het argument dat ze overal verzwegen worden en dat ze niet mogen deelnemen aan debatten. Natuurlijk is de aanpak van Bracke en Crabbé wat kinderlijk, maar uiteindelijk doen ze dit bij iedereen, ook bij de VLD,die toch ook een Coveliers in hun midden hebben.

De kracht van het Vlaams Blok zit hem in het feit dat ze steeds beoordeeld worden op hun punten van veiligheid, migranten en "Vlaamse waarden." Ondervraag het blok eens over sociale zekerheid, vakbonden, de plaats van de vrouw en andere "sociale" onderwerpen. De antwoorden zouden denkelijk velen de ogen openen.

Het cordon sanitair heeft tot heden toe echt niet gewerkt, eerder omgekeerd. Ga een discussie aan met het Blok over onderwerpen waar ze niet populistisch uit de hoek kunnen komen. Vraag hun mening over werklozensteun, subsidiebeleid en onderwijs. Open hun boekje voor de kijker en vraag dan de naam van hun dochters.

Belastingsgeld?
by objectivist Thursday September 04, 2003 at 10:01 AM

Moet daar ONS belastingsgeld naartoe vloeien? Wablief?
Dit belastingsgeld wordt ook wel betaald door die 760.000 mensen die wel op het Vlaams Blok gestemd hebben!
Die hebben dus recht op een evenredige vertegewoordiging van hun partij in de media.
Of zullen we misschien een evenredigheidsfactor gaan invoeren?
Hoe meer belastingen, haar kiezers betalen, hoe meer zendtijd de partij krijgt?
Dit zou voor bepaalde partijen die momenteel een voorkeurbehandeling krijgen bij de openbare omroep wel eens zuur kunnen opbreken!