arch/ive/ief (2000 - 2005)

Alexandra Colen (Blok) voert actie tegen holebi's
by yvan Wednesday February 12, 2003 at 12:02 AM
yvan.brys@skynet.be stadspark, Antwerpen

Aanhangers van het Vlaams Blok hebben maandagmiddag geprotesteerd tegen de organisatie van de Week van de Diversiteit bij het ministerie van Onderwijs. Hun actie was met name gericht tegen een video over holebi's.

Een 50-tal protestvoerders van de partij kwamen opdagen. De actievoerders, vooral gepensioneerden, droegen studentenpetten van het NSV en kwamen betogen tegen de Week van de Diversiteit en de vertoning van de holebi-video Sam en Lisa in de scholen. De video behandelt de gevoelens en problemen van een homoseksuele jongen en een lesbisch meisje. Spandoeken met "Schande" en "Maak van onze kinderen geen holebi's" moesten hun angst en afkeer voor homoseksualiteit vertolken.

De afgelopen week verspreidde Blok-kamerlid Alexandra Colen al pamfletten waarin ze ouders waarschuwt voor de gevaren van initiatieven als de 'Week van de Diversiteit' en de video. Haar boodschap is: "Stop de Perversie. Wij wensen niet dat onze kinderen op school om begrip wordt gevraagd voor holebi's. Holebi-seksualiteit is promiscuïteit. RED UW KIND." Volgens la Colen kunnen jongeren door de video overtuigd worden "om holebi te worden". In het zondagmiddagprogramma van de VRT 'De Zevende Dag' liet Colen weten dat ze het moeilijk heeft met het promiscue gedrag van holebi's. Nog volgens haar vrijen biseksuelen tegelijk met mannen en vrouwen. In Aalst interpelleerde Steve Hermans de onderwijsschepen (Sp.a) over de video: "Mijn vrees is dat het hier niet gaat om informatie, maar wel om promotie van het 'holebi-zijn', het maken van holebi's zoals de naam Holebifabriek het zelf aangeeft."

Behalve het initiatief van Alexandra Colen en aanhang waren er tot nog toe alleen maar positieve reacties te horen over de video, zegt de woordvoerder van De Holebifabriek. Directies en leerkrachten zijn zeer te spreken over de pedagogisch correcte aanpak van de video. Hij merkt ook op dat de makers van de video al twee keer een gesprek met Alexandra Colen hebben gevraagd via e-mail: op 25 december en op 28 januari. Er kwam geen antwoord. "Als mensen het moeilijk hebben met dit thema, dan is dat hun goed recht", aldus de woordvoerder. Maar het is ook het recht van alle jongeren dat ze op school informatie krijgen over holebi-seksualiteit. En gelukkig is er een minister van onderwijs die deze zaken regelt", zo voegt hij er nog aan toe.

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) volgt de kritiek van Alexandra Colen op de Week van de Diversiteit. Het vindt dat te veel de nadruk wordt gelegd op de holebi-thematiek. In 'Forum', het jongste nummer van het maandblad dat wordt uitgegeven door de katholieke onderwijskoepel, stelt het VSKO dat deze week niet moet uitgroeien tot een informatiecampagne over holebi-seksualiteit.
Volgens het VSKO mogen holebi's niet gediscrimineerd worden, maar evenmin kunnen hetero-, homo- en biseksualiteit gelijkgesteld worden, want dat zou volgens het secretariaat immers promotie zijn voor homoseksualiteit.

Bron: Gaybelgium

VSKO wil niet van homo's weten
by johan Wednesday February 12, 2003 at 11:18 AM

"In 'Forum', het jongste nummer van het maandblad dat wordt uitgegeven door de katholieke onderwijskoepel, stelt het VSKO dat deze week niet moet uitgroeien tot een informatiecampagne over holebi-seksualiteit."

De actie gaat over een hele hoop dingen, en een school kan zelf kiezen welke accenten ze leggen.
Zeggen dat 'de week uitgroeit tot' wijst er dus op dat ze (VSKO) gewoon niet willen dat er iets over gezegd wordt.

Het persbericht van het VSKO
by yvan Wednesday February 12, 2003 at 11:42 AM
yvan.brys@skynet.be

Katholiek onderwijs hekelt holebi-klemtoon "Week van de Diversiteit"

BRUSSEL 10/02 (BELGA) Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek
Onderwijs (VSKO) betreurt dat de "Week van de Diversiteit" die door de
Vlaamse overheid wordt georganiseerd te eenzijdig de nadruk legt op de
holebi-thematiek. Dat staat in het laatste nummer van Forum, het
maandblad van het VSKO.
De "Week van de Diversiteit", die loopt tot vrijdag 14 januari,
wil jongeren, onder meer in de scholen, sensibiliseren rond de
verschillen tussen mensen en heeft speciale aandacht voor holebi's,
allochtonen, gehandicapten, enz... Maar het VSKO klaagt over een
eenzijdige invulling van de week.
"De week van de diversiteit staat voor meer dan enkel de
holebi-thematiek. De week moet niet uitgroeien tot een
informatiecampagne over homofilie", aldus de koepel van het katholiek
onderwijs.
Volgens het VSKO blijft de Holebifederatie proberen het laken naar
zich toe te trekken en krijgt ze daarvoor steun van de overheid. Het
valt op dat minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten dit thema ook
extra in de verf wil zetten, aldus het VSKO. De koepel stoort zich aan
de video "Sam en Lisa" die, samen met een handleiding, "ongevraagd"
aan alle scholen gratis is toegezonden. Het vrij onderwijs is niet
verplicht dit materiaal te gebruiken, aldus het VSKO.
De koepel zegt het eens te zijn dat mensen niet op basis van hun
seksuele geaardheid mogen gedicrimineerd worden. "Dat kan echter niet
betekenen dat hetero-, homo- en biseksualiteit kunnen gelijkgeschakeld
worden. Met betrekking tot deze thematiek wordt binnen het
opvoedingsproject en de leerplannen van de katholieke school
heteroseksualiteit preferentieel behandeld". De holebithematiek is
bespreekbaar op de katholieke scholen, maar het is echter niet de
bedoeling om promotie te maken voor homofilie en biseksualiteit, aldus het VSKO./. PSM (FEM)

Alexandra Colen (Blok) voert actie tegen holebi's 2
by Guido Wednesday February 12, 2003 at 12:01 PM

Er waren zo'n 200 tot 250 Vlaams Blokkers aanwezig, gaande van NSV'ers tot gepensioneerden.

Een 15-tal anti-fa's voerden een tegenactie. De anti-fa's waren bij het aankomen van het Noord-Station gecontroleerd op identiteit. Ze moesten allemaal hun paspoort tonen.

De politie stond standby met zeven overvalwagens en een waterkanon.

De manifestanten werden van elkaar gescheiden door twee straten, de graslaan en genoeg agenten in oproerkledij.

Reactie holebijongeren op uitspraken VKSO
by yvan Wednesday February 12, 2003 at 11:32 PM
yvan.brys@skynet.be

Wel Jong Niet Hetero (WJNH) vermoedt dat heel wat leerkrachten in het katholieke onderwijsnet deze uitspraken zullen betreuren. "Heel wat leerkrachten vragen onze organisatie om meer informatie over het thema en hoe ze het in de klas aan bod kunnen brengen. En er zijn heel wat positieve reacties op de video Sam en Lisa die de vzw De Holebifabriek maakte in opdracht van minister Vanderpoorten", zegt Sven Pichal, woordvoerder van de organisatie.

Voor Wel Jong Niet Hetero is gelijke aandacht op school absoluut noodzakelijk. Respectievelijk 33 en 45% van de homoseksuele jongens en meisjes tussen 15 en 25 jaar liep rond met zelfdodingsgedachten. 12,4 procent van de homojongens ondernam effectief een zelfmoordpoging. Dat is twee maal meer dan de hetero-jongens. Bij lesbische meisjes ligt dat cijfer vijf maal zo hoog (25%) als de zelfmoordpogingen bij hetero-meisjes (5,4%). (Vincke 1997). Hieruit kunnen wij alleen besluiten dat homoseksualiteit aan bod MOET komen in het onderwijs zodat iedereen zichzelf kan zijn.

Bron: Gaybelgium