arch/ive/ief (2000 - 2005)

SFiB - atelier voor DIRECTE DEMOCRATIE. Verslag
by Bert Penninckx Sunday September 29, 2002 at 10:07 PM
wit.bp@pi.be

Directe democratie, bron van sociale vooruitgang. Wat is dat en hoe werkt het?

SFiB - Brussel VUB, 21 september 2002.

Atelier 20 - Directe democratie: bron van sociale vooruitgang.
Organisatie: Bert Penninckx, Beweging voor directe democratie, WIT.
Contact: wit.bp@pi.be , Beeldhouwersstraat 38, 2000 Antwerpen.

1.Verslag

Na een voorstellingsronde van alle deelnemers werden er direct vragen gesteld.
Er was een gemeenschappelijke vraag hoe mensen in organisaties, gemeenten, gezinnen zelf vorm kunnen geven aan hun omgeving zonder iets te moeten opdringen. Velen vroegen zich af wat directe democratie is en wat er mee bedoeld wordt.

Ludo had daar een mooi en kort antwoord op:

Directe democratie heeft 3 essentiële bestanddelen:
1. Het wetgevend volksinitiatief: een gereglementeerde vorm, vergelijkbaar met een petitie, waarmee elke burger, mits het verzamelen van een vooropgesteld aantal handtekeningen, een wetsvoorstel aan de bevoegde overheid (gemeente, gewest, federatie, Europese Unie,?) kan indienen. In geval het voorstel afgewezen wordt, kan mits een supplementaire procedure, een bindend referendum over het voorstel geëist worden.
2. Een periode van informatie en discussie moet de uiteindelijke beslissing voorafgaan. Hier moeten alle betrokkenen de gelegenheid krijgen zich te informeren en iedereen moet eveneens de mogelijkheid krijgen zijn medeburgers te informeren. Het middenveld heeft hier een belangrijke rol te spelen. Iedereen moet hier zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen.
3. Het referendum, waarbij het algemeen enkelvoudig stemrecht geldt voor alle betrokken burgers, beslist bij eenvoudige meerderheid of het wetsvoorstel wordt aanvaard of niet.

Er werd benadrukt dat directe democratie geen vervanging van de vertegenwoordigende (parlementaire) democratie nastreeft, maar aanvullend wil werken.
Directe democratie is geen opiniepeiling. Het is een vorm van wetgeving.
Nadat deze algemene werking van de directe democratie was verduidelijkt kwamen er nog vele vragen naar boven. Er werd onder andere gezocht naar gelijkenissen en verschillen tussen directe democratie en participatieve democratie (systeem Porto Alegre) om tot de bevinding te komen dat het niet is of/of, maar en/en. Ook zij vullen elkaar aan.

De tussenkomsten werden vertaald en ondertussen hadden we ons in een kring gezet terwijl er nog steeds mensen binnenkwamen.

Wat is het gelijkheidsbeginsel? Het idee dat we allemaal, ondanks alle mogelijke individuele verschillen, in rechte gelijk zijn en op gelijke voet de wetten maken die dan ook op gelijke wijze voor iedereen gelden. Gelijkheid impliceert met logische noodwendigheid een integrale democratie, en iedere vorm van ongelijkheid begint met democratische ongelijkheid waarbij de ene alles te zeggen heeft en de andere niets.
Wat is het initiatiefrecht? Ieder lid van de rechtsgemeenschap dient de mogelijkheid te hebben om met een burgerinitiatief of referendum te kunnen starten.
Moet het parlement blijven bestaan?
Directe democratie is een aanvulling op de parlementaire democratie. Pas als de burger via volksinitiatief een referendum kan lanceren zal het parlement ook luisteren naar wat het volk wilt, anders krijgen de volksvertegenwoordiger een referendum op hun dak.

Directe democratie vergroot de sociale scheppingskracht. Er werden voorbeelden uit het boek "Strong Democracy" van de schrijver Benjamin R.Barber gegeven.

Is directe democratie niet gevaarlijk? Kunnen extreme partijen zoals Haider in Oostenrijk met zijn kerncentrale het referendum niet misbruiken?
Er werd gewezen op het feit dat een referendum van de overheid met directe democratie niets van doen heeft. Het is de burger die initiatief moet kunnen nemen. Het moet van het volk uitgaan. Dit voorbeeld laat zien dat er weinig plaatsen zijn waar er een echte democratie is. Referendums door het volk afgedwongen doen de politici de volkswil uitvoeren.

En de minderheden dan, worden die met directe democratie niet volledig genegeerd?
Juist niet repliceerde iemand uit het atelier. Als een minderheid een voorstel heeft kan die dat uitwerken. Daarna verzamelt de minderheid een minimum aantal handtekeningen en legt het voorstel voor aan het parlement. Gaat het parlement akkoord dan wordt het dus wet en heeft de minderheid zijn doel bereikt. Als het parlement niet akkoord gaat kan de minderheid nog meer handtekeningen verzamelen om een referendum af te dwingen. Het referendum is dan beslissend.

De mensenrechten kunnen via referendum toch genegeerd worden?
Een burgervoorstel wordt het best door een gerechtshof gecontroleerd op zijn verenigbaarheid met de grondwet, vooral op het vlak van mensenrechten en burgerlijke vrijheden. Alhoewel men in Zwitserland niet doet zijn er na meer dan 100 jaar geen "ongelukken" gebeurt.

Het atelier was zeer geslaagd mede door het begrijpend luisteren naar elkaar, het respect en de vlotte vertaling.

Dit verslag is niet volledig. Hebt u opmerkingen op het verslag, hebt u aanvullingen? wou u reageren, hebt u suggesties of wou u in uw buurt ook een lokaal forum rond het thema directe democratie beginnen? Of wou u verder geïnformeerd worden? Stuur een mail naar wit.bp@pi.be.

Literatuur: Het verdiepen van de democratie, Jos Verhulst, Uitgeverij Cypres, Orteliusstraat 22, 1000 Brussel, 1998.

De daad is aan u.

Antroposofische mantelorganisatie
by Antisoof Sunday September 29, 2002 at 10:31 PM

WIT is een antroposofische mantelorganisatie. Antroposofie is de racistische occulte leer van de Oostenrijker Rudolf Steiner (1861-1925). Zie: http://www.stelling.nl/simpos

Inderdaad, geen volledig verslag..
by Raf Grinfeld Monday September 30, 2002 at 12:45 PM
tomsk_be@yahoo.com

Ik was aanwezig bij die workshop. Ik heb toen duidelijk gemaakt dat er teveel verwarring heerst over de term "directe democratie", dat ik en genoeg anderen de term anders gebruiken. Dat wij Westerlingen ook best wel wat kunnen leren van inheemse volkeren als het over besluitvorming gaat, zoals van de Indiaanse Zapatisten die met consensusbesluitvorming werken. Ik ben zelf medewerker aan Athene ; het webtijdschrift voor directe democratie (zie http://www.athene.antenna.nl) Daar vind je genoeg teksten die wat meer duidelijkheid scheppen. Eén van de volgende weken verschijnt trouwens het tweede nummer dat geheel gewijd is aan de politieke filosofie van Murray Bookchin en zijn medestanders, het libertair municipalisme.

ondertussen
by mario Monday September 30, 2002 at 04:30 PM

Ja, terwijl jullie bezig zijn over directe democratie heeft de regering net de democratie truggeschroefd door een kiesdrempel van 5 % in te voeren. Weet er trouwens iemand hoeveel peters er nu nodig zijn om een lijst in te dienen?

Reactie op de leugens van Antisoof
by Ludo De Schutter Wednesday October 02, 2002 at 12:36 AM
ludo@wit-be.org

Racisme - de invoering van rechtsverschillen tussen individuen op basis van ras of etniciteit - is in tegenspraak met Steiners inzichten. Nergens vindt men bij Rudolf Steiner enige uitspraak, waarin hij stelt dat ras of etniciteit een grond kunnen zijn voor rechtsverschillen; wel integendeel. De Antroposofische Vereniging werd in nazi-Duitsland juist verboden omwille van de zogenaamde 'internationalistische' opvattingen die er circuleerden en die onverenigbaar werden bevonden met het nationaal-socialisme.

Overigens is het niet eens de bedoeling van de antroposofische beweging, om enige leer aan te hangen of uit te dragen. Er is geen 'antroposofische leer', er zijn geen standpunten of overtuigingen die iemand moet aanhangen resp. verwerpen om lid te kunnen zijn van de Antroposofische Vereniging (er zijn bv. ook antroposofen die helemaal niet hoog oplopen met directe democratie). A fortiori kan er dus ook geen 'mantelorganisatie' zijn om iets uit te dragen of te verspreiden. Antroposofen handelen als individuen.

Steiner over 'rassen'
by Antisoof Wednesday October 02, 2002 at 09:46 PM

"Die Nergerrasse gehört nicht zu Europa, und es ist natürlich nur ein Unfug, dass sie jetzt in Europa eine so grosse Rolle spielt" (GA 349, S.53)

Die Seele, die Aura erscheint so, dass wir diese einfache Aura (der Schwarzen; Anm. AKdH), diese undifferenzierte, farbenarme Aura des Wilden in bezug auf ihre Vollkommenheit zu der komplizierten Aura eines europäischen Kulturmenschen in den selben Gegensatz bringen können wie eine unvollkommene Schnecke oder Amöbe zu einem vollkommenen Löwen. (GA 53,76

Alles, was der äthiopischen Rasse ihre besonderen Merkmale verleiht, das kommt davon her, dass die Merkurkräfte in dem Drüsensystem der betreffenden Menschen kochen und brodeln. Das kommt davon her, dass sie auskochen, was die allgemeine, gleiche Menschengestalt zu der besonderen der äthiopischen Rasse macht mit der schwarzen Hautfarbe, dem wolligen Haar und so weiter. Aus: GA, 121, S.107 f,

Sehen sie sich diese Farben an, von den Negern angefangen bis zu der gelben Bevölkerung hin, die in Asien zu finden ist. Daher haben sie dort Leiber, die wiederum Hüllen der verschiedensten Seelen sind, von der ganz passiven Negerseele angefangen, die völlig der Umgebung, der äusseren Physis hingegeben ist, bis zu den anderen Stufen der passiven Seelen in den verschiedensten Gegenden Asiens. Aus: GA 107, S. 288

Der Neger hat also ein starkes Triebleben. Und weil er eigentlich das Sonnige, Licht und Wärme, da an der Oberfläche in seiner Haut hat, geht sein ganzer Stoffwechsel so vor sich,wie wenn er in seinem Inneren von der Sonne selber gekocht würde. Daher kommt sein Triebleben. Im Neger wird da drinnen fortwährend richtig gekocht, und dasjenige, was dieses Feuer schürt, das ist das Hinterhirn. (GA 349,55)

So wenig wie ein Fisch die gleichen Voraussetzungen hat wie ein Affe, so wenig hat der Goethesche Geist dieselben Vorbedingungen wie der des Wilden. (GA 8, 46f)

Nun, in Amerika, da gedeihen diejenigen, die eigentlich zugrunde gehende Neger einmal waren, das heisst, sie gedeihen nicht, sie gehen zugrunde, die Indianer. (...) Daher werden sie kupferrot, werden Indianer. Das kommt davon her, weil sie gezwungen sind, etwas von Licht und Wärme zurückzuwerfen. Das glänzt dann kupferrot. (...) Das können sie nicht aushalten. Daher sterben die als Indianer im Westen aus, sind wiederum eine untergehende Rasse, sterben an ihrer eigenen Natur, die zu wenig Licht und Wärme bekommt, sterben an dem irdischen.
Aus: GA 354, S 62 f,

Das Judentum als solches hat sich aber längst ausgelebt, hat keine Berechtigung des modernen Völkerlebens, und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten. Wir meinen hier nicht die Formen der jüdischen Religion alleine, wir meinen vorzüglich den Geist des Judentums, die jüdische Denkweise. Aus: Gesammelte Aufsätze der Literatur, Dornach 1971, S. 152 f, GA 32

Was aber in die Tierheit hinabgestoßen worden ist, das ist entweder ausgestorben, oder es lebt in den verschiedenen höheren Tieren fort (...) Was aber im Gebiet des Menschlichen geblieben ist, hat einen ähnlichen Prozeß, nur innerhalb des Menschlichen, durchgemacht. Auch in manchen wilden Völkerschaften haben wir die heruntergekommenen Nachfahren einstmals höher stehender Menschenformen zu sehen. Sie sanken nicht bis zur Stufe der Tierheit, sondern nur bis zur Wildheit. Aus: Aus der Akasha-Chronik, S.74f, Rudolf Steiner Taschenbücher aus dem Gesamtwerk

Also dieses selbständige Denken, dass der Europäer im Umgang mir der Umgebung entwickelt, das haben die Asiaten nicht. Die Japaner werden daher alle europäischen Erfindungen ausbilden; aber selbst etwas ausdenken, das werden die Japaner nicht. Aus: GA 349, 1980, 03.03. 1923, S. 59.

Die schreckliche Kulturbanalität der Verpflanzung der schwarzen Menschen nach Europa, es ist eine furchtbare Tat, die der Franzose an anderen tut. Sie wirkt in noch schlimmerer Weise auf Frankreich selbst zurück. Auf das Blut, auf die Rasse wirkt das unglaublich stark zurück. Das wird wesentlich die französische Dekadenz fördern. Das französische Volk als Rasse wird zurückgebracht. Aus: GA 300/2, 1975, S.282

GA = Gesammtausgabe (het verzameld werk van Rudolf Steiner)

http://www.akdh.ch/ps/ps_52Anth-Rass-Denk.html

Antisoof, ter zake aub
by François De Wit Friday October 04, 2002 at 09:32 AM
francois.dewit@online.be

"Italianen zijn spaghetti-eters, Spanjaarden zijn macho's".
Is dat racistisch, beste Antisoof ?
Nee.
Wanneer ik echter op basis van dat gegeven pleit om zowel Italianen als Spanjaarden minder rechten dan anderen toe te staan, DAN ben ik racistisch.
Je hebt nog niet geantwoord op de repliek van Ludo De Schutter.

Reactie op het lijstje van Antisoof
by SoofAge Friday October 04, 2002 at 07:14 PM

OK, daar gaan we weer: het klassieke lijstje, dat voor het grootste deel bestaat uit teksten waar Rudolf Steiner nooit zijn handtekening heeft onder geplaatst. Het gaat om nota's, tegen zijn zin genomen tijdens voordrachten, en die hij nooit heeft gecorrigeerd. In een bepaald geval heeft hij zelfs uitdrukkelijk laten weten, dat in zo¹n niet-goedgekeurde uitgave - nochtans met zijn naam erop - onzin stond. In ieder boek is op zijn verzoek een bericht in die zin opgegeven, DAT ERNSTIG MOET WORDEN GENOMEN, en dat de lezers als volgt waarschuwt: "Es wird eben nur hingenommen werden müssen, dass in den von mir nicht nachgesehenen Vorlagen sich Fehlerhaftes findet."


Maar goed, zelfs in deze twijfelachtige selectie zal je nergens een oproep vinden om rechtsverschillen te creëren op basis van ras of etniciteit. Rudolf Steiner heeft het in enkele van deze citaten, over verschillen tussen mensen of rassen, vaak op een onbegrijpelijke manier (wat betekenen bijvoorbeeld "Merkurkräfte" die "kochen und brodeln") en in eigentijdse oren erg grof overkomen? Maar Steiner stelt nooit dat je mensen op basis van hun ras of afkomst verschillende rechten moet toekennen, zoals vroeger in het apartheidsregime of in nazi-Duitsland. Integendeel, hij verzet zich steeds tegen elke vorm rechtsongelijkheid of rechtsonderscheid op basis van raciale of etnische afkomst.


Een voorbeeld hoe je uitspraken in hun tegendeel doet verkeren:

Een door Antisoof aangevoerd citaat dat wél door Rudolf Steiner getekend is, en waarvoor Steiner dus wel degelijk verantwoordelijk kan worden geacht:

"Das Judentum als solches hat sich aber längst ausgelebt, hat keine Berechtigung des modernen Völkerlebens, und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten. Wir meinen hier nicht die Formen der jüdischen Religion alleine, wir meinen vorzüglich den Geist des Judentums, die jüdische Denkweise. Aus: Gesammelte Aufsätze der Literatur, Dornach 1971, S. 152 f, GA 32 „

Weggelaten zijn de omringende specifiëringen rond dit citaat, die aangeven wat Steiner bedoelde met „Judentum": „Es ist gewiß nicht zu leugnen, daß heute das Judentum noch immer als geschlossenes Ganzes auftritt.." en „Den Juden selbst muß ja zuallererst die Erkenntnis aufleuchten, daß alle ihre Sonderbestrebungen aufgesogen werden müssen durch den Geist der modernen Zeit".

Wat Steiner bedoelt met de "Geist des Judentums", is deze tendens tot etnische afzondering ten opzichte van de rest van de mensheid. Wie in dit verband kennis wil nemen van actuele voorbeelden kan de volgende sites bezoeken:

A. Visie van de grootrabbijn van Rome, Riccardo Di Segni, op de tweedeling der mensheid.

Zijn tekst geeft een samenvatting van de orthodox-joodse visie op de verhouding tussen joden en niet-joden, voorgedragen op een joods-katholiek gesprek.

Je kan de tekst vinden op:
http://www.shalom.it/2.02/I.html#1


Hieronder enkele stellingen uit zijn betoog, met de letterlijke passages

1) De mensheid stamt in haar totaliteit af van Noé: "L'intera umanità discende dunque dalla famiglia di Noè; per questo tutte le genti vengono chiamate, nel linguaggio rabbinico, Noachidi, figli di Noè" (de hele mensheid stamt dus af van Noe¹s familie; daarom worden alle mensen, volgens de rabbijnse terminologie, Noachiden genoemd).

2) De joden zijn volgens Di Segni Noachiden, maar ze zijn nog meer: zij zijn bovendien afstammelingen van Abraham:" Nella famiglia umana esiste però un gruppo particolare, quello dei figli d'Israele, anch'essi origariamente Noachidi, ma che in virtù della discendenza da Giacobbe - Israele, nipote e prosecutore di Abramo, si distinguono in quanto devono osservare una normativa molto più estesa, fatta anche di altre regole, in parte religiose cerimoniali. E' una condizione che potremo definire sacerdotale e di servizio: un regno di sacerdoti e un populo distinto (...) Universalismo ebraico signficia due strade parallele verso la salvezza; é sufficiente che ognuno segua la strada in cui si trova della sua nascita e ne rispetti le relative norme. Il Noachide, che segue le sue sette regole e ne riconosce l'origine divina, viene definito « il fervente delle nazioni del mond » e ha parte nel mondo futuro » . (In de familie van de mensheid bestaat echter een bijzondere groep, de kinderen van Israël, die van oorsprong ook Noachiden zijn, maar die door hun afstamming van Jacob-Israël, kleinzoon en opvolger van Abraham, zich onderscheiden doordat ze een veel uitgebreider normenstelsel moeten gehoorzamen, met andere regels die ten dele van religieus-ceremoniële aard zijn. Hun toestand kunnen we beschrijven als dienend-priesterlijk: een rijk van priesters, en een uitgezonderd volk (...) Joods universalisme betekent, dat er twee parallelle wegen zijn naar de redding; het volstaat dat eenieder de weg volgt waarop hij zich door geboorte bevindt en de normen volgt die bij die weg horen. De Noachide, die de zeven regels van zijn weg volgt en de goddelijke herkomst van die regels erkent, wordt genoemd ‘een ijveraar van de naties van de wereld' en heeft deel aan de toekomstige wereld).

In deze visie wordt de mensheid dus op basis van afstamming (in virtù della discendenza...della sua nascita) in twee groepen gesplitst, namelijk joden en niet-joden, die verschillende door God gegeven morele en religieuze verplichtingen hebben. Dit onderscheid wordt door opperrabbijn Di Segni als volgt gespecifieerd: "Ci sono persone normali, e ci sono persone speciali. Abramo è il prototipo delle persone speciali. Noè di quele oneste ma comuni e senza slanci" (Er zijn normale personen en speciale personen. Abraham is het prototype van de speciale persoon. Noé is het voorbeeld van een eerlijke maar alledaagse persoon, zonder strevingen).

De regels waaraan de Noachiden zich moeten onderwerpen stammen volgens de opperrabbijn uit de rabbijnse traditie, en hij specifieert ze aldus: "Queste regole sono: il divieto di ogni culto estraneo a quello monoteistico, il divieto della bestemmia, l¹obbligo di costituire tribunali, il divieto dell¹ omicidio, del furto, dell¹adulterio e dell¹incesto, il divieto di mangiare parti strappate ad animali in vita" (deze regels zijn: het verbod van iedere cultus die vreemd is aan het monotheïsme, het verbod op godslastering, de verplichting om rechtbanken op te richten, het verbod op doodslag, diefstal, overspel en incest, het verbod om delen te eten losgemaakt van levende dieren). Volgens Di Segni menen de meeste, maar niet alle, joodse autoriteiten dat christenen niet aan het eerste van deze zeven geboden beantwoorden: de erkenning van het goddelijk karakter van Jezus Christus en de gelijktijdige erkenning van God de Vader is volgens de meeste van deze autoriteiten niet monotheïstisch.

3) Dat zijn beweringen volgens dewelke er twee soorten mensen zijn, bepaald door hun afstamming, met uiteenlopende zedelijke kwaliteiten en overeenkomstige religieuse plichten. Maar volgens de rabbijn moet dit onderscheid ook WETTELIJKE consequenties hebben: met name zou strikt genomen de Noachiden verbod moeten krijgen om het veelgodendom te huldigen: "Se si dovesse applicare alla lettera il sistema delli leggi Noachidi, si dovrebbe applicare fare di tutto perché i Noachidi le osservino, anche per ciò che riguarda il divieto di culti estranei. Ognuno dovrebbe diventare un missionario della feda pura" (Indien men het stelsel van de Noachidische wetten letterlijk zou toepassen, zou men alles moeten in het werk stellen om de Noachiden die wetten te doen volgen, met inbegrip van een verbod op vreemde cultussen. Iedereen zou een missionaris moeten zijn van het zuivere geloof). Dat betekent dat volgens de meeste religieuze joden het christendom stricto senso dus zou moeten verboden worden (vermits het niet monotheïstisch is), en dat iedereen terzake een missionaris zou moeten zijn.

B. De Joodse Lubavitch-beweging. Deze beweging stelt eveneens dat de tien geboden voor de Joden gelden, en dat voor de niet-Joden (de "Noachiden") een zevental geboden gelden die in de Talmud vermeld zijn. Deze tweedeling met dubbel gebodensysteem moet worden opgelegd. De Lubavitch-aanhangers vinden bv. dat kerstmis moet verboden worden en dat niet-Joden die zich toch aan dit soort feesten te buiten gaan de dood schuldig zijn:

http://www.noahide.com/xmas.htm


Je vindt veel ander fraais op hun website.
Het gaat hier niet om een marginaal groepje. De invloed van de Lubavitch-strekking blijkt uit het feit dat de Amerikaanse congresleden de zeven noachide-wetten als de grondslag voor de Natie hebben erkend, en in aansluiting daarop de "education day" in de USA hebben geplaatst op de verjaardag van de leider van de Lubavitch-beweging.

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c102:H.J.RES.104.ENR:


Onze suggestie:

laat ze op de website van de "Holocaustkinderen", waar uw informatie vandaan komt, http://www.akdh.ch/ps/ps_52Anth-Rass-Denk.html , ook eens de links hierboven opnemen…

En laat ze, -naast de daar te vinden bevestiging dat de mensheid ten gronde in twee groepen uiteenvalt, joden en noachiden, ieder met eigen waarheden en ieder met de iure op te leggen religieuze plichten, -en naast de bevestiging dat kerstmis vieren de doodstraf verdient, eens een vergelijkbare oproep van Rudolf Steiner plaatsen.

Dan kunnen we verder discussiëren.

(Met dank aan Klaas' Commentaar)