arch/ive/ief (2000 - 2005)

Solidair & Noord-Korea of Marcos ? Wij kiezen voor de sub-commandante
by jp everaerts Friday February 15, 2002 at 12:45 AM

Noord-Korea is door Bush aangewezen als één van de drie landen die behoren tot de 'as van het kwaad'. In de binnenlandse pers neemt alleen het PVDA-blad Solidair de verdediging van Noord-Korea op zich.

Je moet eigenlijk al goed gek zijn om het in België voor Noord-Korea op te nemen. Kennen we dat land niet als het land van de twee Kims, pa en zoon ? Een land van hongersnood en bittere armoede. Een stalinistische dictatuur waar de jeugd geïndoctrineerd wordt niet met onze geliefde Coce en Nike maar met slogans over de 'geniale leider'. Een 'Strip Tease'-reportage die de RTBF zowat een jaar geleden uitzond over het bezoek van Belgische parlementsleden aan het land, kostte een Waals socialistisch politicus bijna zijn job omdat hij zich in de reportage positief uitliet over het Noord-Koreaans onderwijssysteem.

Neen, als er één regime is, naast dat van Saddam Hoessein (waar nu uitgerekend Jorg Haider op bezoek blijkt te zijn), waar we in België niet moeten van weten, dan is dat wel Noord-Korea.

De PVDA trekt ze zich daar echter niets van aan: vorige week werd in Brussel een conferentie 'Noord-Korea in het vizier van de V.S.' georganiseerd. Alle PVDA-haters zullen hierin weer eens bevestigd zien wat voor een stalinistisch gedoe de PVDA nog steeds is.

Solidair schreef deze week zelfzeker "Bush zal Korea niet ongestraft aanvallen". "30 communisti sche partijen verenigd in Brussel" (24 andere stuurden een solidariteitsboodschap) namen op de conferentie 'de verklaring van Brussel' aan, met als titel: "De strijd tegen de imperialistische globalisering en de verdediging van het socialistische Korea".

Nu kan een kritisch denkend mens zoal zijn twijfels hebben bij het socialistisch niveau van Noord- Korea (om over democratie nog maar te zwijgen), maar wat ik hier vooral wil toelichten is mijn verbazing over de taal die PVDA en Solidair bij zo'n gelegenheden gebruiken. Van communisten mag je verwachten dat ze streven naar goed begrijpbare teksten en een minimum aan jargontaal. Maar lees dan die verklaring van Brussel (en die verklaring is geen alleenstaand geval, er verschijnen zo nog artikels in Solidair en zusterpublicaties).

Het begint al met de zin dat "in het kader van de globalisering de imperialisten vandaag meer dan ooit de vrede en de veiligheid in de wereld verwoesten. Ze bedreigen de mensheid in haar bestaan en in haar streven om zich te bevrijden van onderdrukking."

Daar zit natuurlijk waarheid in, maar moet dat zo bombastisch geformuleerd worden ?

Verder in de tekst tref je in haast elke alinea het woord imperialisme aan. Een term die buiten PVDA-kringen nauwelijks gebruikt wordt. Wat is het verschil eigenlijk met 'kapitalisme' vraag ik dan als domme leek ?

Bij de volgende zinnen horen wellicht velen hun oren tuiten: "Het Koreaanse schiereiland is momenteel het terrein van een bittere confrontatie tussen het socialisme dat de bevrijding van de mensheid nastreeft, en het imperialisme dat de wereld wil overheersen." (...) De Partij van de Arbeid van Korea doet de Koreaanse revolutie succesvol vooruitgaan en overwint daarbij de talloze dreigingen en eisen van de imperialisten. Het Koreaanse volk, verenigd rond de Partij van de Arbeid van Korea met aan haar hoofd kameraad Kim Jong Il, strijdt voor de verdediging van het socialisme. Het geeft daarom voorrang aan het leger en moedigt alle volkeren aan die streven naar vooruitgang, vrede en het socialisme."

Wat verder wordt gesteld dat de verdediging van het socialisme de hoeksteen vormt van de strijd tegen het imperialisme en zijn globalisering. "We roepen alle progressieve partijen, organisaties en volkeren die begaan zijn met de vrede op om deel te nemen aan de strijd tegen de imperialistische globalisering. We vragen hun steun en verdediging van het Koreaans socialistisch project" ...

Enkele vragen dan, van een onafhankelijk denker die het werk van PVDA en Solidair aan de basis in eigen land weet te waarderen maar het vreselijk vindt dat ze met dit soort regimes blijven leuren.

Vraag één: is al wie niet gelooft in de strijd voor het Noord-Koreaans socialisme, geen progressief voor de PVDA ?

Vraag twee: waarom gaan er niet meer communisten van hier op vakantie in Noord-Korea, zoals dat wel gebeurt met Vietnam en Cuba ?

Drie: de internationale solidariteit staat natuurlijk hoog aangeschreven in communistische kringen, maar maken PVDA en Solidair het zichzelf niet nodeloos moeilijk door met zo'n regimes als dat van Noord-Korea te blijven 'aanhouden' ? Wat voor een indruk maken ze daardoor bij de Belgische werkende bevolking ?

Vergeet overigens niet, beste kameraden, dat niet zo lang gelden Albanië nog de lichtbaken van het socialisme in Europa was.

Kan het niet eens wat kritischer ?

Zou het verheven woordgebruik - ook in 'officiële verklaringen' - niet beter achterwege blijven ? Op dat gebied hebben jullie nog één en ander te leren van de bewust gekozen eenvoudigheid van een Sub(=onder !)-commandant Marcos. Daar gaat mijn sympathie en die van veel antiglobalisten veel meer naar uit dan naar een hopeloos 'oudbollige' (om nog een 'lief' woord te gebruiken) dictatuur zoals die van Noord-Korea.

Zijn wij allen compleet misleid door de media of ...

Bereid om steeds weer bij te leren, kijk ik al uit naar de leerzame reacties.

imperialisme
by Paul De Laet Friday February 15, 2002 at 02:36 AM
p.delaet@antwerpen.be

Wat bedoelt ge met "stalinistische dictatuur", "waar de jeugd geïndoctrineerd wordt" (wordt onze jeugd niet geïndoctrineerd?),"dit soort regimes", "zo'n regimes als dat van Noord – Korea"?
Met uw opmerkingen over het taalgebruik ben ik het grotendeels eens.
Dat gij een domme leek zijt lijkt mij enigszins de waarheid geweld aangedaan, maar ik denk dat het kapitalisme een maatschappijvorm is waarbij de meerwaarde die ontstaat door arbeid, ten goede komt aan de kleine groep van bezitters, in de plaats van aan hen die voor die meerwaarde gezorgd hebben; terwijl imperialisme betekent dat de staat, onder druk van het kapitalisme, dat zijn winsten steeds wil vergroten, andere staten gaat onderdrukken, economisch en eventueel militair, om goedkope grondstoffen te verwerven, om goedkope arbeidskrachten te verwerven, om afzetgebieden te veroveren of om zijn (handels)belangen "veilig" te stellen.
Deze omschrijving is natuurlijk niet volledig en zal zeker aangevuld worden door mensen die het beter kunnen formuleren dan ik.

Bij dit regime moeten wij ons afvragen, wat is hier het belangrijkste voor het gros van de bevolking? Zullen zij het beter hebben onder de Amerikaanse verdedigers van de mensenrechten? Moeten wij het Koreaanse volk niet verdedigen tegen de isolatie door het westerse imperialisme (sic)? Is het in Zuid - Korea zo veel beter? Ooit gehoord van de muur tussen Noord- en Zuid-Korea? Die is heel wat uitgebreider dan die van Berlijn ooit is geweest, maar deze is opgericht door de Amerikanen. Daarom wordt hij nooit in onze pers genoemd.

Groetjes,
Paul DL

De as van het kwade
by tom Friday February 15, 2002 at 10:11 AM
tomdemeester@tiscalinet.be

Beste JP,

Het debat dat je lanceert is fundamenteel. Enkele bedenkingen bij je tekst.

De VS trekken alle registers open in hun strijd tegen de 'as van het kwade'. In Den Haag staat Milosevic terecht, omdat hij zich niet zomaar plooide naar de VS-diktaten. De Taliban zijn compleet vernietigd, wegens geen betrouwbare steunpilaar van de VS-heerschappij in de regio. Noord-Korea krijgt pure oorlogstaal te horen, en vandaag citeert De Morgen bronnen binnen het VS-apparaat die zeggen dat de VS 200.000 wil inzetten om Irak met de grond gelijk te maken.

De eerste vraag is volgens mij : hoe moeten wij antwoorden op die agressies, die verkrachtingen van het internationaal recht ? Moeten wij zomaar aanvaarden dat de VS de 21e eeuw willen doen ontaarden in een orgie van onderdrukking en bloedvergieten ?

Ik denk dat wij Noord-Korea en Irak met alle middelen moeten verdedigen tegen de agressie van de VS. Zelfs als democraat kun je het gewoon niet aanvaarden dat de VS zonder de minste reden (11 september wordt wel heel belachelijk als argument als het over Irak en Noord-Korea gaat) onafhankelijke landen aanvallen, omdat het kadert in de geostrategische spelletjes van de VS.

Als ik denk aan wat het Iraakse volk al heeft moeten doorstaan de laatste tien jaar, dan krijg ik koude rillingen. Ettelijke tienduizenden kinderen die sterven door het embargo, een land dat naar de middeleeuwen is gebombardeerd, de misvormingen door de smeerlapperij die daar boven Irak gedropt is. Na 2 eeuwen kapitalistische ontwikkeling is dat dus het niveau waar Bush en co de mensheid gebracht hebben.

En dan moet ik denken aan Noord-Korea. Oké, als wij aan communisme denken, dan is het verleidelijker om te dromen over cubaanse rum en salsa dan over de standbeelden van kim il sung. Maar is dat de fond van de zaak ?

Hoe goed kennen wij Noord-Korea ? Ik weet er zeer weinig van. Ik weet dat het een straatarm land is, dat hardnekkige pogingen doet om uit het isolement te geraken, en dat enorme inspanningen doet om het Koreaanse continent op een vredevolle manier te herenigen. Ondanks de zware economische moeilijkheden zijn de resultaten op sociaal, medisch en onderwijsvlak indrukwekkend. En alle internationale organisaties (Unicef etc) zijn verbluft door de resultaten die Noord-Korea boekt in de aanpak van de zware moeilijkheden door de slechte oogsten van de laatste jaren.

Ik denk dat wij in onze pogingen om een alternatief voor dit misselijkmakend kapitalisme op te bouwen, niet voorbij kunnen gaan aan communistische experimenten zoals in Noord-Korea. Moeten wij, in plaats van klakkeloos de westerse media te geloven, niet eerder vragen : 'oké, jullie zijn erin geslaagd om een andere maatschappij op te bouwen, wat kunnen we van jullie leren ?'

Het gaat er mij niet om de realiteit in de communistische landen te idealiseren. Noord-Korea is niet het aards paradijs, maar een derde wereld land met ernstige economische problemen. Het land heeft geen kolonies om uit te buiten, geen woekerinteresten uit leningen aan afhankelijke landen, geen grondstoffen die het uit de derde wereld kan roven. Het is verdorie zelf een derde wereld land.

Een land dat in die omstandigheden ploetert en ploetert om een maatschappij op te bouwen die gebaseerd is op een gelijke verdeling van de (beperkte) rijkdom over iedereen, die absolute prioriteit geeft aan onderwijs, gezondheid, huisvesting, voeding voor de bevolking, daar kan ik alleen maar respect en ontzag voor hebben. Dat is het eerste wat in mij opkomt, en niet de kritiek op wat er volgens mij allemaal mankeert aan Noord-Korea.

Vind je niet dat wij eigenlijk gemakkelijk praten hebben ? We bestoken Noord-Korea met kritiek. Maar zij moeten het wel doen hé, elke dag ! Zij moeten wel hun kop breken over hoe ze hun economische groei en de levenstandaard gaan verhogen. Begin er maar aan, zonder uitbuiting en zonder kolonies. Ik zie het mij nog niet direct doen.

En ondertussen dreigen de VS dat ze dat land, dat volk gaan kapot breken, een van de eilanden in een oceaan van uitbuiting, oorlog en onderdrukking. Wel, wat mij betreft : no pasaran !


'Vakantie' in NK
by Gwen Falony Friday February 15, 2002 at 01:54 PM
falony@hotmail.com

Beste JP,
Dit jaar organiseert de MLB (Marxistisch Leninistische Beweging, studentenorganisatie van de PVDA) een jongerenreis naar Vietnam om het socialisme aldaar te leren kennen. Meer info hierover op de PVDA-site.
Volgend jaar zou de reis naar Noord Korea gaan. Kunnen we jou alvast inschrijven?
Groeten Gwen

Antwoorden voor Paul; Bedankt voor je 'mensentaal' Tom
by jpe Friday February 15, 2002 at 10:19 PM

Gebruiksaanwijzing vooraf: waar ik citaten herneem volgt mijn antwoord na drie :::; kwestie van het één van het ander te kunnen onderscheiden.

1) Voor Paul De Laet

1) wat bedoel ik met "stalinistische dictatuur": o.a. een erg van de buitenwereld afgesloten land, een arm land ook waar verder de persoonsverheerlijking van de 'grote leider' voor ons op zijn minst 'tragi-komisch' overkomt; waar nu ook een "communistische dynastie" bestaat (vader, zoon: raar). Ja, het land lijkt op het eerste zich te beantwoorden aan wat we ons hier in het westen voorstellen als een 'stalinistische dictatuur'.

2) "Waar de jeugd geïndoctrineerd wordt": wordt onze jeugd niet geïndoctrineerd?::: tuurlijk; zie vermelding in mijn tekst van 'onze geliefde Coce en Nike'.

3) "dit soort regimes"::: Albanië komt me dan voor ogen.

4) Met uw opmerkingen over het taalgebruik ben ik het grotendeels eens ::: Prima. Nu er nog werk van maken.

5) Bedankt voor je uitleg over verschil tussen de begrippen kapitalisme en imperialisme. Maar waar ik het natuurlijk over had is dat die term 'imperialisme' zo vreselijk zwaar op de hand is.

6) Bij dit regime moeten wij ons afvragen, wat is hier het belangrijkste voor het gros van de bevolking?

:::Tja: daar zit je met het probleem dat we op westerse zenders en in de pers alleen maar horen over hongersnood en armoede in Noord-Korea terwijl er in het Zuiden een blijkbaar welvarende consumptiestaat uitgebouwd werd. Ik denk dat veel Belgen op de vraag "zullen zij" (Noord-Koreanen) "het beter hebben onder de Amerikaanse verdedigers van de mensenrechten?" met ja zullen antwoorden. Maar ja, ik weet ook wel dat Z.-Korea lang een rechtse dictatuur was en dat het ook recent nog in het land tot zware sociale conflicten kwam.

Van de muur ben ik me bewust. Zag en besprak onlangs nog een documentaire van het Belgisch leger over Korea en daar kwam die muur met alles er op en er aan wel in beeld.

2) Voor Tom Demeester.

Dag Tom, da's een tijd geleden ... Bedankt dat je dit debat 'fundamenteel' noemt.

a) Wat Milosevic betreft: met dat proces te volgen en de teksten van anderen hier te lezen, ben ik dat nog 'genuanceerder' gaan bekijken. Overigens handelde mijn lange tekst over Kosovo ook al over de Amerikaanse belangen om zich met Joegoslavië te bemoeien.

Neen: we moeten niet aanvaarden dat de VS de 21e eeuw doen ontaarden in een orgie van onderdrukking en ... Je kan niet dulden dat de V.S. Noord-Korea en Irak of Iran of Somalië binnenvallen. Daar moet je mij niet van overtuigen.

De vraag is echter met welke bondgenoten je tegen de V.S.-leiding moet strijden ?

Ik maak overigens altijd het onderscheid tussen de V.S.-leiding en het Amerikaanse volk omdat dat volk, hoezeer het ook misleid wordt door de media, zelf het slachtoffer is van de militarisering door Bush: zie al de subsidies die voor sociale en cult. programma's verdwijnen.

Een zelfde onderscheid moeten we maken in een land als Irak. Het is vreselijk wat de bevolking daar aangedaan wordt door de sancties en hoe de media dat hier doodzwijgen (terwijl ze wel vermelden - gisteren op VRT-Radio gehoord - dat er ergens 'al een fietspad onder water staat' ...). Maar een dictator zoals Saddam Hoessein die gifgas gebruikte tegen een deel van zijn eigen bevolking (de Koerden), daar moeten we al evenzeer tegen vechten. Uit principe alleen al. Zij het dat dat misschien uit praktische overwegingen even kan uitgesteld worden. Maar dat is nog maar de vraag.

b) Je vraagt: Hoe goed kennen wij Noord-Korea ?::: Hetzelfde geldt voor China bv., zelfs voor Rusland. Ik heb al wat Russen ontmoet, was een paar keer in Oost-Europa en zo gemerkt dat zelfs met hen je al grote culturele vershillen hebt. Wat moet dat dan zijn met Oost-Azië ? Dus mogen we er vanuit onze west-europese standpunten niet te snel over oordelen.

Wat je verder schrijft over het land - van de indrukwekkende resultaten, wel dat zou in Solidair eens beter gedocumenteerd moeten gepresenteerd worden. Met daarbij rapporten van de in ons ogen geloofwaardige instellingen zoals de "alle internationale organisaties (Unicef etc)" die je vermeldt. Ik kijk er naar uit. Dat het klimaat er ook een rol speelt in de moeilijkheden, dat is inderdaad zo.

Je volgende alinea: 'oké, jullie zijn erin geslaagd om een andere maatschappij op te bouwen, wat kunnen we van jullie leren ?' Ja, O.K. Een mens moet overal proberen van bij te leren. Zeker omdat er niet zoveel communistische experimenten (geweest) zijn.

En zoals je het verder omschrijft als "een derde wereld land met ernstige economische problemen ... dat ploetert om een maatschappij op te bouwen ... gelijke verdeling ... prioriteit onderwijs ... " enzoverder. O.K. Dit is nu eens mensentaal, waar mee je belangstelling kunt wekken ipv de afkeer voor je standpunten te vergroten. Als iedereen hier op de site dat altijd eens zou willen proberen. Ciao.

3) Voor Gwen Falony: je doet me twijfelen, maar ik vrees dat ik noch geld noch tijd zal hebben om mee te gaan. Maar ik kan achteraf misschien wel eens een aantal reizigers van jullie komen interviewen - 'gewapend' met alle mogelijke westerse clichés maar ook met de wil om de andere kant te horen en te begrijpen - en dan plaats ik dat interview op Indymedia. Geef me je als het zover is, een seintje ?

antwoord aan jp
by Paul DL Saturday February 16, 2002 at 01:35 AM
p.delaet@antwerpen.be

Dag jp,

Bedankt voor uw antwoord. Ik ga nu niet op alles opnieuw antwoorden, want ik wil wat vroeger gaan slapen. Toch het volgende:
Wat we ons hier in het westen onder een stalinistische dictatuur voorstellen is mij nog niet duidelijk. Ge haalt een aantal kenmerken aan: erg van de buitenwereld afgesloten. Wiens schuld is dat? Het is niet Noord Korea dat zich zo wil afsluiten, maar het is omringd door kapitalistische landen die als doel hebben een communistische staat in opbouw te vernietigen. Het is dan toch logisch dat uit zelfverdediging er maatregelen genomen worden, die de eigen staat verdedigen. Vanuit ons rijke westen is het gemakkelijk om dat te bestempelen als beperking van vrijheden e.d.
Arm land: hoe komt het dat het zo arm is? Bijna geen enkele staat geeft steun aan "dit communistisch gevaar". De armoede bestrijden en aan de ontwikkeling werken, moeten ze bijna volledig op eigen kracht doen. Een grote aderlating is bovendien de grote militaire uitgaven waartoe ze verplicht worden door de voortdurende dreiging uit de imperialistische landen (zwaar op de hand, maar een term die wel aanduidt waarover het gaat, zonder een hele omschrijving nodig te hebben, sorry – tot voor enkele maanden was "kapitalisme" ook zo'n term – het kan soms vlug evolueren). Het pleit voor zo 'n arm land dat het de weinige gelden die het te besteden heeft toch zo goed mogelijk tracht te besteden, in het belang van het gros van de bevolking (let er op dat ik niet de term "de massa's" gebruik ;-) ).
Wat die persoonsverheerlijking betreft: elke persoonsverheerlijking stoort mij. Blijkbaar heeft elke cultuur echter zijn persoonsverheerlijkingen op een of andere manier nodig. Ook bij hooggeschoolden komt dit voor. – kijk bij ons maar naar de verheerlijking van sportlui of naar de verheerlijking van blauw bloed, waar zelfs in de hoogste universitaire kringen er voorbeelden te vinden zijn waar er voor het vooruitzicht van een baronstitel allerlei capriolen uitvoert bij het verlenen van doctorstitels zij het honoris causae.
Het is juist dat een opvolging van vader op zoon in een dergelijk regime ons hier minstens de wenkbrauwen doet fronsen. Ik heb daar ook mijn bedenkingen bij, maar ik ken de toestand daar niet voldoende om er een oordeel over te vellen. Het is in de eerste plaats het Koreaanse volk dat daar over moet oordelen. Ik weet ook niet hoe het staat met de politieke opvoeding van de brede lagen van de bevolking in Noord Korea, maar slechter als bij ons kan ik mij moeilijk voorstellen. (hiermee bedoel ik politieke opvoeding o.a. bij de vakbonden – bestaat dat nog? in basisgroepen, zoals in de jaren 70 bv. in de jeugdclubs, milieubeweging …) Ik vind dat we hier moeten vertrouwen op de kracht van de democratie. – Is de val van de sovjet unie niet voor een groot deel te wijten aan het stil vallen van de politieke opvoeding van het volk, waardoor o.a. corruptie en persoonlijk belang konden tieren?

Het wordt toch weer veel te laat. Maar ik wil toch nog het volgende kwijt:

Het is inderdaad een probleem dat we hier enkel de westerse pers horen. Of Zuid-Korea echt zo 'n welvaartstaat is betwijfel ik. Kijk maar naar de sociale onlusten, die zelfs onze westerse pers niet helemaal kan verdoezelen, ondanks de gruwelijke repressie. We moeten wel moeite doen om aan informatie te komen, maar helemaal onmogelijk is dat niet. cfr. de muur.
Dat de meerderheid van de Belgen de vraag over het welzijn in Korea in de ene of andere richting zou beantwoorden bewijst niets. Als illustratie kan de mening gelden van de inwoners van het vroegere oostblok, die nu zonder gratis onderwijs, gratische gezondheidszorg, lage huurprijzen, lage prijzen voor de basisbehoeften, lage werkloosheid, wel verlaten straatkinderen, wel maffia enz. moeten leven. Maar ook deze mening komt maar zeer sporadisch aan bod in onze pers.

Bij het beschouwen van andere landen mogen we nooit vergeten om de situatie (ook) te bekijken vanuit het standpunt van de bevolking ter plaatse.

Nu ga ik echt proberen te slapen,
tot later,
groetjes
Paul DL

Gaëtan
by Toemaatje Saturday February 16, 2002 at 04:26 PM

Een citaat uit het boek NGO's, Missionarissen van de nieuwe kolonisatie door onder andere Marc Vandepitte geschreven :

...Zuid-Korea. Daarvan kan gemakkelijk aangetoond worden dat de spectaculaire groeicijfers het rechtstreeks gevolg zijn van de rol die het land vanwege de VS kreeg toebedeeld tijdens de Koude Oorlog. Zuid-Korea was en is een vooruitgeschoven anti-communistische post. Het land kreeg omvangrijke kapitaalinjecties, mocht zich toeleggen op de exportproduktie en met steun van Washington werden de politieke en sociale voorwaarden gecreëerd voor een snelle kapitalistische groei : autoritair regime, kortwieken van vakbonden, ...(pg 42-43)

'Belegerd communisme'
by jpe Tuesday February 19, 2002 at 12:03 AM

Dag Paul, nog even antwoorden op wat je schreef.
Bedankt vooreerst voor de zinnige discussie. Je zult aan de "tsjoepkes" in mijn teksten wel gemerkt hebben dat ik me bij veel westerse termen vragen stel. Dus daarover gaan we niet terug beginnen.

Wat de situatie in N.Korea betreft: in het volgende nummer (nr 5) van DIOGENE(S) - een onafha. td. over media en democratie dat ik uitgeef met vzw Mediadoc - komt een stuk van Jacques Pauwels over het boek van Parenti; met o.a. de vermelding van het 'belegerd communisme': is in N.K. ook het geval. Dat beperkt de mogelijkheden natuurlijk enorm.

Dat nummer zal ook over het 'heldendom' gaan, over nut en onnut daarvan. Jouw opmerkingen hierover neem ik mee in mijn artikel daarover.

En onlusten in Z.K: die waren er vandaag nog, nav komst Bush.

Over de toestand van de Russen heb ik eerder op de site al geschreven: hoe goed ze het nu hebben blijkt uit het achteruitlopen van de bevolking van Rusland. Maar dat wordt op televisie compleet verzwegen.

En je hebt volkomen gelijk dat we "bij het beschouwen van andere landen nooit mogen verge ten om de situatie (ook) te bekijken vanuit het standpunt van de bevolking ter plaatse."