arch/ive/ief (2000 - 2005)

Actiegroep Wildgroei kraakt Noordkasteel.
by Raf Grinfeld Friday September 01, 2000 at 01:20 PM
0476 290 395

Wildgroei start actiekamp "Uit de ban van de Ring" Vandaag 1 september kraakt Werkgroep Wildgroei het Noordkasteel. Wildgroei zet er haar tenten op bij de start van een nieuw actiekamp "Uit de ban van de Ring" tegen de uitbreiding van de Kleine Ring door de bouw van de Oosterweelverbinding.

Wildgroei start actiekamp "Uit de ban van de Ring" Vandaag 1 september kraakt Werkgroep Wildgroei het Noordkasteel. Wildgroei zet er haar tenten op bij de start van een nieuw actiekamp "Uit de ban van de Ring" tegen de uitbreiding van de Kleine Ring door de bouw van de Oosterweelverbinding.

De pers wordt er uitgenodigd deze middag om 14u. (Afspraakplaats voormalige kerk van Austruweel aan de Oosterweelsteenweg aan de hoek met de Kastelweg)

Als de Staten-Generaal van de Antwerpse mobiliteitsproblematiek haar zin krijgt, passeert de Oosterweelverbinding met een viaduct door en langs het park van het voormalige Noordkasteel, in vogelvlucht nauwelijks 2 kilometer van de Grote Markt van Antwerpen. Volgens de haalbaarheidsstudie in opdracht van Wegen en Verkeer Antwerpen "zal het parkgebied zijn functie totaal verliezen en als verloren beschouwd worden" (citaat uit de haalbaarheidsstudie blz 4-27).

Wij begrijpen dat de automobilisten en vrachtwagenchauffeurs vinden dat ze te veel tijd in de files op de Kleine Ring verspillen. Wij wensen daar ook een dringende oplossing voor. Maar bij het zoeken naar oplossingen voor de files mag men de andere problemen die het gemotoriseerd verkeer met zich meebrengt; luchtverontreiniging, klimaatswijziging, ademhalingsproblemen bij 50 tot 60% van de Antwerpse zuigelingen, geluidsoverlast, enz . niet uit het oog verliezen.

Wij vragen dan ook om de files op te lossen door een verkeersterugdringend beleid. Volgens ons is de uitdaging voor de toekomst het verkeer te beheersen en zelfs te verminderen binnen de bestaande infrastructuur. Alleen op die manier kunnen we de werkelijke problemen van het verkeer echt aanpakken.

De stedelijke, provinciale en gewestelijke overheid blijken echter allen 'in de ban van de Ring'. Antwerpen Mobiel, het samenwerkingsverband tussen stad, Gewest, NMBS en De Lijn vindt de uitbreiding van de Ring zelfs een duurzame wijze om de mobiliteit veilig te stellen. Nochtans defnieert de overheid zelf duurzame mobiliteit als "niet ten koste gaan van de kwaliteit van de omgeving . En dit op alle schaalniveaus: wereldwijd, regionaal, maar zeker ook op lokaal en zelfs plaatselijk =
niveau." (Mobiliteitshandboek okt '98 blz 190). Wij vragen daarom dringend aan de overheden om 'uit de ban van de Ring' te treden, en de principes van duurzame mobiliteit niet te verkrachten.

Het is nu wachten op de beslissing van de Vlaamse Regering. Blijkbaar stelt de regering de beslissing uit tot na de verkiezingen, wellicht om de Groenen te sparen. Onze kraak van het Noordkasteel is dus op dit moment voorbarig. Maar als de regering in de ban van de Ring blijft, zullen we terugkomen.

Perswoordvoerder: Raf Grinfeld 0476/290.395

PERSUITNODIGING VOOR ONZE VOLGENDE ACTIE SAMEN MET BOND BETER LEEFMILIEU EN WERKGROEP NATUURRESERVATEN LINKEROEVER EN WAASLAND (WNLW) OP ZONDAG 3 SEPTEMBER: ONTHULLING AUTOSTRADEVERSCHRIKKER OP BLOKKERSDIJK

Afspraak met de pers: 13u30 op de parking van de man E8ge op Linkeroever (bereikbaar via de parallelweg van de N49 richting Knokke (Charles De Costerlaan)