arch/ive/ief (2000 - 2005)

Belgische kamer vraagt terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa
by Voor Moeder Aarde vzw Friday, Jul. 15, 2005 at 4:15 PM

Na de Senaat vraagt nu ook de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers de terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa. De Kamerleden zeggen ook dat de EU kernwapens uit zijn gemeenschappelijk veiligheidsbeleid moet uitsluiten. Nu afwachten of de regering de Sanatoren en Kamerleden zal volgen. Voor Moeder Aarde plant alvast een reeks acties om de druk op te voeren.

Belgische kamer vraa...
six_happy_bush_during_nato_nuclear_planning_group_at_nato_brusscpzhyn.jpg, image/jpeg, 640x480

Brussel, 15 juli 2005 - Op de vooravond van de 60ste verjaardag van allereerste kernproef op 16 juli 1945 in de woestijn in New Mexico (VS) heeft de Belgische Kamer een belangrijke resolutie rond nucleaire ontwapening aangenomen. Voor Moeder Aarde vzw feliciteert vandaag de Belgische kamerleden welk op 13 juli in de plenaire vergadering een resolutie goedkeurden rond non-proliferatie en nucleaire ontwapening. De resolutie werd ingediend door Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a).

Opvallende eis is de graduele terugtrekking van de Amerikaanse tactische kernwapens uit Kleine Brogel en Europa. Dit is de tweede maal dat een parlementair halfrond in Europa de terugtrekking vraagt van de naar schatting 480 Amerikaanse tactische kernwapens in België, Duitsland, Engeland, Italië, Nederland en Turkije. De VS is trouwens het enige land dat kernwapens stationeert op het grondgebied van andere landen. Een gelijkaardige resolutie werd reeds op 21 april jl. goedgekeurd in de Belgische Senaat. De tekst vraagt verder aan de Belgische regering om op een evnwichtige manier om te gaan met non-proliferatie en ontwapening. In de goedgekeurde kamerresolutie wordt ingegaan op de ontwapeningsengagementen van onze bondgenoten die zich via het NPT Artikel VI verbinden tot volledige nucleaire ontwapening. Verder vraagt ze om in het kader van de EU gemeenschappelijk defensiebeleid de rol van kernwapens te beperken en zo mogelijk uit te sluiten.

Kamerlid Dirk Van der Maelen verklaarde vanuit Brussel: "De ontgoocheling na de NPT conferentie in mei was groot. De verklaring van Kofi Annan om op de top van regeringsleiders in september deze problematiek aan te kaarten hebben we aangegrepen met deze resolutie. Onze regering moet deze kans aangrijpen om nucleaire ontwapening hoog op de agenda te plaatsen. België moet na de resolutie in de Senaat en nu de Kamer binnen de VN, de EU en de NAVO de zaak van nucleaire ontwapening telkens opnieuw op de agenda plaatsen. België heeft een belangrijke voortrekkersrol genomen in het dossier van de landmijnen en chemische wapens. Nu kunnen we dit doortrekken rond nucleaire wapens."

"Dit is opnieuw een opvallend progressieve resolutie in een Europa waar heel veel parlementairen duidelijk nog bang zijn voor de reacties van Washington. De goedkeuring van deze resolutie is een belangrijk en positief signaal voor de mensen die reeds vele jaren duidelijkheid vragen rond de geheimzinnige opslag van Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel. Nu moet de regering eindelijk eens het parlement volgen en nucleaire ontwapening en de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens op de agenda plaatsen van de NAVO. Dit gebeurde alvast niet op de laatste NAVO top op 9 juni jl. Het gaat toch niet op dat we Iran verbieden om kernwapens aan te maken, terwijl we zelf Amerikaanse kernwapens op een grondgebied hebben opgesteld." aldus Pol D'Huyvetter, campagnevoerder van Voor Moeder Aarde.

Voor Moeder Aarde start morgen met een volle maand activiteiten om de regering verder onder druk te zetten om concrete stappen te zetten binnen de NAVO, vooral i.v.m. de Amerikaanse nucleaire wapens in Europa. Op 26 juli start een 250km voettocht in Ieper welk via de NAVO in Brussel zal eindigen in Kleine Brogel voor de Hiroshima herdenking op zaterdag 6 augustus. Voor Moeder Aarde organiseert samen met de gemeente Peer de Hiroshima ceremonie waar ook een 7'-jarige overlevende uit Hiroshima aanwezig zal zijn. Burgemeester Theo Kelchtermans (Peer), Schepen Bruno De Lille (Brussel), Ingrid Pira (Mortsel), Jean-Luc Dehaene (Vilvoorde), Luc Dehaene (Ieper) en Patrik Vankrunkelsven (Laakdal) hebben deze week via een gemeenschappelijk schrijven alle Belgische burgemeesters uitgenodigd voor deze ceremonie in Kleine Brogel.


Het politiek draagvlak voor nucleaire ontwapening is de voorbije maanden sterk toegenomen nadat reeds 235 Belgische burgemeesters van alle politieke partijen ingingen op de noodoproep van de burgemeester van Hiroshima welk een stappenplan voorstelt voor de wereldwijde afschaffing van alle kernwapens tegen 2020 (1).


Goedgekeurde resolutie: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1545/51K1545007.pdf


Meer informatie: http://www.moederaarde.be


Perscontacten:

Dirk Vander Maelen +32-475-74 59 31
Pol D'Huyvetter +32-495-28 02 59

Voor Moeder Aarde vzw,
lid van Friends of the Earth International
K. Maria Hendrikaplein 5
9000 Gent - Belgium
Tel +32-9-242 87 04
GSM +32 495 28 02 59
Fax +32-9-242 87 51
<mailto:pol@motherearth.org>pol@motherearth.org
http://www.moederaarde.be