arch/ive/ief (2000 - 2005)

Het bonkend hart
by Kif Kif Sunday, Mar. 20, 2005 at 4:06 PM

Het bonkend hart

Nassim Berouag
20/03/2005


Zaterdag 19 maart bonkte het Europees sociaal hart voluit in Brussel. Vakbondsdelegaties, andersglobalisten, jongeren, NGO's, het Europees Sociaal Forum en nog vele anderen uit oude en nieuwe lidstaten vormden een bonte ritmische stoet tegen de “Bolkestein”-richtlijn.

Bolkestein, tot 1 november 2004 eurocommissaris, werkte aan de liberalisering van diensten in de interne Europeese markt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een Pools interimbureau in België Polen aan het werk kan zetten tegen dumpingsprijzen gezien het onder het Poolse arbeidsreglement kan opereren.

Toch blijken ook diezelfde Polen ongerust over de doorgedreven plannen van de Commissaris. Emila Janickaar, militante bij de vakbond Solidarnosc, vertelt dat de druk op de sociale voordelen zich ook in haar land laat voelen: bedrijven sluiten en verhuizen naar andere lidstaten om de druk op de lonen te houden of delocaliseren zelfs naar pakweg Oekraïne of Rusland. Teveel mensen zijn werkloos en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Emila's oudere collega voegt daar aan toe dat hij als oudere gewoon afgeschreven is, dat het sociaal vangnet haast onbestaande is.

Le Lann David, een 20-jarige betoger uit Bretagne vat de situatie in Frankrijk als volgt samen: via het referendum over de Europese Grondwet die over een tiental weken zal plaatsgrijpen kunnen de Fransen stemmen tegen de Bolkestein-richtlijn en de liberale tendensen in Europa een halt toeroepen. Daarom wou hij Europa zijn proteststem laten horen. Hij hoopt dat die samen met de vele andere betogers luid genoeg gaat klinken.


 
foto's: Mostafa Einauan