arch/ive/ief (2000 - 2005)

[NL] Welkom! Hier vind je de Indymedia.be-archieven van mei 2000 tot en met oktober 2005. Op 9 november 2005 lanceerden we een nieuwe website. Indymedia.be wil immers uitgroeien tot een alternatief nieuwsmedium voor een breed publiek. De vernieuwde site was een belangrijke stap in dat groeiproces.

[FR] Bonjour! Ici vous trouvez les archives d'Indymedia.be de Mai 2000 jusqu'à Octobre 2005. Le 9 novembre 2005 nous avons lancé un nouveau site. Indymedia.be veut évoluer vers un medium de nouvelles alternatives pour un grand publique. Le nouveau site était un important pas dans ce processus.

Voorlopig is het archief doorzoekbaar via Google. In een latere fase zullen we archief importeren in Drupal, met een eigen zoekfunctie.

Pour le moment, vous pouvez chercher dans l'archive en utilisant Google. Dans une future nous souhaitons proche, nous importerons l'archive dans Drupal, avec son propre moteur de recherche.